Συζήτηση κατηγορίας:Ελλείπουσες κλίσεις (νέα ελληνικά)

Προσθήκη θέματος
Ενεργές συζητήσεις

Δείτε καιΕπεξεργασία

Όλα τα λήμματα με ελλείπουσες κλίσειςΕπεξεργασία

Βρίσκει τα λήμματα με ελλείπουσες κλίσεις στα νέα ελληνικά: https://petscan.wmflabs.org/?psid=23746004

Νέα ελληνικά

και negative categories Λήμματα κατά την κλίση|4 Κλιτικοί τύποι (νέα ελληνικά)|4 Πολυλεκτικοί όροι (νέα ελληνικά) Κύρια ονόματα (νέα ελληνικά) Ρήματα (νέα ελληνικά) Αριθμητικά (νέα ελληνικά) Επιρρήματα (νέα ελληνικά) Προθήματα (νέα ελληνικά) Επιφωνήματα (νέα ελληνικά) Σύνδεσμοι (νέα ελληνικά) Συντομομορφές (νέα ελληνικά) Προθέσεις (νέα ελληνικά) Εκφράσεις (νέα ελληνικά) Σύμβολα (νέα ελληνικά)|3 Μόρια (νέα ελληνικά) Αντωνυμίες (νέα ελληνικά)|1


has none of these templates: λείπει η κλίση ακλ

--FocalPoint (συζήτηση) 21:32, 16 Νοεμβρίου 2021 (UTC)

Τακτοποιημένα με την κατάληξη, (αρχικά ήταν 15.859 / 14.145 / 13.972 / 12.401 / 11.574 / 10.813 / 9.604 / 9.270 / 8.973 / 8.731 / 8.168 / 7.016 / 6.687 / 5.535 / 5.045 / 4.938 31/12/2022 λήμματα (αφαίρεσα τις κατηγορίες και οτιδήποτε είχε κενό "_", καθώς και λίγες καταλήξεις ρημάτων) / 3.152 25/1/2023 αφαίρεσα και την καθαρεύουσα:

Για αναφορά, αφήνω εδώ και τον τύπο, να μην τον ψάχνω κάθε φορά: = IF(LEN(A2)<1;"";MID(A2;LEN(A2);1))& IF(LEN(A2)<2;"";MID(A2;LEN(A2)-1;1))& IF(LEN(A2)<3;"";MID(A2;LEN(A2)-2;1))& IF(LEN(A2)<4;"";MID(A2;LEN(A2)-3;1))& IF(LEN(A2)<5;"";MID(A2;LEN(A2)-4;1))& IF(LEN(A2)<6;"";MID(A2;LEN(A2)-5;1))

--FocalPoint (συζήτηση) 19:59, 31 Δεκεμβρίου 2022 (UTC)

κάναβα μικροφάγα ξέβγα πεφταργά εξαπτέρυγα Ρεπουσιάδα Παλλάδα γυναικόπαιδα θεόπαιδα κόνιδα χηλόποδα στεγανόποδα Παναρθρόποδα αλετροπόδα μπόζεα Αντιγκέα παπουτσοσυκέα μεσπιλέα τομέα κερασέα πλατέα πρωτέα μορφέα σαπωνομάζα ντιρμπάζα Βιενέζα μισινέζα φριτέζα μορόζα σκερτσόζα στράτζα φλωράτζα μπαλάντζα ρεβεράντζα προβέντζα ρεβερέντζα παρτέντζα πελούζα πούζα έλμινθα νεροκολοκύθα αγνύθα Θηβαία πεζοκεφαλαία ελαία προπύλαια παλαβιά Λεσβία βγία ξημαρόλογια συνέργια βούργια μουραύγια κουνιάδια βδία γίδια τσακίδια πρωτίδια Εισόδια φυλλοκάρδια βλογούδια αναπεταρούδια μπουζοκαλώδια ἀκρίβεια τροφεία συμπάθια κακαβολίθια λεφτουδάκια κιάκια Κάκια φασουλάκια μάκια νανάκια τσισάκια φρουτάκια συχαρίκια συγχαρίκια βρετίκια φωτίκια γεννοφάσκια απανωπρούκια πασσακάλια παράλια σμπαράλια μπουρμπουρέλια αγκοίλια διαόλια μοσκοβόλια ζούλια φλιά ασκήμια ασήμια μομία Εγκώμια ζιβανία λαζάνια τετραζάνια ζαμάνια γκουσμάνια λατάνια αρφάνια τυράγνια τετραζένια ημερομήνια σκοτείνια τετραζίνια τσιμινιά Μπενίνια Καλύμνια βεγόνια ρόνια κλαούνια μιλιούνια μπούνια ώνια επίνοια ροιά λόπια πλατάρια βασανιστήρια πίκρια κοκόρια νιογάμπρια αθασιά κάσια πλαίσια τσίσια βαπτίσια βαφτίσια πολίτσια κότσια εκδύσια παρίστια ιδιοφυΐα υπερευφυΐα πιστρόφια τετραβράγχια ἀβλεψία όψια τραβάκα μωρουδιακά γομαλάκα τυρομαλάκα πολάκα φυλάκα μαμάκα μπάγκα ντράγκα μαμαλίγκα τζόνγκα στραβολέκα καρατέκα χαμαλίκα ασημικά πρωτοκανονικά σφαγιάτικα γαμπριάτικα φτυσιματικά στηλιτικά ούρτικα σωβάστικα παπαδίστικα δασκαλίστικα τροχιστικά φτιαχτικά βούκκα άλκα ρυμούλκα κούρκα λέσκα πλόσκα μπαζούκα κουζούκα λινγκάλα συγκαλά έξαλα ππάλα μεσάλα ίσαλα μαλλιοκέφαλα ροχάλα γάγλα στρίγγλα ζεύγλα ουρανοθέμελα βουτσέλα τέλα βασεόφιλα ηωσινόφιλα ουδετερόφιλα βάκλα φαράκλα σίκλα χασίκλα σπερδούκλα πούκλα σίβυλλα μύλλα πούλλα πρόφυλλα μουβιόλα καργιόλα ροκόλα καρκόλα τσέτολα μάντολα ανάπλα τρίπλα ντρίπλα αμπλά ντρίμπλα σπουρδακύλα πέργουλα φορμούλα τρούλα σούλα ντούλα μπίχλα σαχλαμπούχλα μπιζάμα πιζάμα μπιτζάμα ίαμα τρομοδέμα 'γάθεμα υποθέμα πατερημά γαίμα εδώδιμα αμόρσιμα στίμα τρόφιμα τίλμα άμμα όμμα γλύμμα στύμμα τραπεζοκόμα σόμα παχύδερμα πατερμά σείσμα πτύσμα κούρσευμα ολόθυμα ομώνυμα χούμα Βράχμα γηῶμα λιώμα δρώμα ψώμα μάνα βανάνα ικεμπάνα μεμβράνα πικροβάσανα ολοζώντανα μάκενα δεδομένα κατεχόμενα εισερχόμενα ξένα φρένα κτένα σωλήνα λαΐνα ωδίνα πάνδεινα αζίνα αλμπίνα υδροτουρμπίνα λαοτινά τριγλώχινα φάκνα μάννα πέννα κούννα νούννα πελματοβάμονα νονά βούρνα φλαούνα κουκούνα Μπατασούνα πιτσούνα πατούνα κορύνα κολώνα πομώνα στρατώνα Αντίφωνα οδοντόφωνα ξα πίπα μπίπα πούλπα ζάμπα σάμπα μπιρίμπα κούρμπα ράσμπα γιορούμπα κολοτούμπα σκλόπα μάππα πούππα κουρούπα τσούπα Τσιρι-Βάρβαρα κουβάρα λαγάρα φάλαρα πουλάρα μάρμαρα φούμαρα κινάρα μπαμπάρα μαλάγρα σκοτεινάγρα χειράγρα χάνδρα σούδρα τσαέρα νοικοκερά νιάμερα νιαήμερα καλήμερα τρίμερα δροσέρα υμενόπτερα χειρόπτερα φοινικόπτερα στέρα μονστέρα ξαίθρα πλίθρα νάιρα φωτοσφαίρα ατμοσφαίρα μαχαίρα σημειοσειρά στοιχειοσειρά φτείρα τετράχειρα σταρόψειρα άκρα βάκρα πολάκρα λούγκρα πτιλοβόρα ξαγορά πονταδόρα φυτόφθορα τσίνορα μοτόρα οπληφόρα σοφορά μαστοφόρα κολούμπρα μάκτρα ψάλτρα ψιάντρα σαλαμάντρα πούντρα κουλουμούντρα σύλληπτρα βυζάστρα κολάστρα εξέταστρα παντρολογήστρα ογκνήστρα παλιόφυτρα νεύρα νευρά αρμύρα πνιγούρα τσαμαδούρα βεδούρα καλικαντζούρα λούρα τσίνουρα γατονουρά ποντικοουρά τσούρα τσεκουλατούρα ντατούρα περπατούρα αχητούρα στρουκτούρα τεντούρα ουβερτούρα δεκαοχτούρα ξεπατικωτούρα παρασύρα τσυρά αἰώρα μαγαρισά τσίσα μαντίσα μόκσα σαμόσα ραβέρσα ρεβέρσα γιατρέσσα μπάτσα αβάντσα γιότσα πότσα ρότσα πρότσα τσαούσα φάουσα χαδούσα πλεούσα ορίζουσα γνωρίζουσα αττικίζουσα αρχαΐζουσα γκούσα πικροκυματούσα άτα γιδοπρόβατα φουρόγατα πινιάτα σουρικάτα τοκάτα απόσκατα λάτα ψιλοπράματα γεροντάματα ψιλοπράγματα περιμαζέματα μεγαθέματα παντρολογήματα βουτήματα ριμάτα μπιρμπιλομάτα πιστόματα τομάτα χαιρετίσματα χασκαρίσματα ορνιθοσκαλίσματα τσακίσματα εμπτύσματα πυλώματα πιετά Πιετά αφιλονίκητα βλήτα αμελέτητα αζήτητα βόλιτα σίτα κβάντα άπαντα φίντα δέοντα υπάρχοντα σόρτα άλιαστα καθέκαστα αλίπαστα λουλουδιστά ειδωλόθυτα υδρόφυτα σαπρόφυτα σπερματόφυτα βρυόφυτα τσιόφτα μεσάνυχτα προβοσκιδωτά σικύα βούα λεπτοκαρύα λεφτοκαρυά παττίχα μετάζωα υπερώα αποκαλούθε πήλωξε αβάλητε πρίβη γῆ αρπάγη εχταγή κάδη ναυσιπέδη ποδοπέδη λαίδη ορχεοειδή κορτικοειδή γλυκοκορτικοειδή σαυροειδή μετοκλοπραμίδη στεβιοσίδη ροδή μπάσταρδη αντιφλεγμονώδη γλυκόζη δεξτρόζη ψατζή σκιαδανθή πόσθη σάτζιη πιστάκη πειθανάγκη Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή τηλεδίκη οδαλίσκη ευκή μορμολύκη παραζάλη σίκαλη κροκάλη περκάλη αμασκάλη φαινυλαιθανάλη βουτανάλη προπενάλη ξάλη κραιπάλη χειροπάλη πάσπαλη πολυακετάλη πρασινοκέφαλη αμασχάλη φέρμελη θυμέλη παγοκυψέλη μήλη σμίλη σιλδεναφίλη προσφιλή ξανθοφύλλη χλωροφύλλη χόβολη οκτανόλη γιάμπολη καστρούπολη πετρελαιούπολη σεκερλή σφονδύλη ἀγκύλη κοτύλη θαλάμη υπερδύναμη ασπαρτάμη λήμη χωροστάθμη αεροστάθμη πλήμμη βρόμη άρμη θέρμη δίδυμη βρώμη αμμολεκάνη μελάνη σκαπάνη πτισάνη φυτάνη τρυπτοφάνη στέγνη συνισταμένη πεπατημένη προηγιασμένη κατηχούμενη οικουμένη καθομιλουμένη ομιλουμένη κατηχουμένη προηγουμένη καθηγουμένη δεδηλωμένη δηλωμένη παρασελήνη μήνη πλήμνη στομαλίμνη ποταμολίμνη κακόγεννη πολυβινυλοπυρρολιδόνη οξυκωδόνη οξόνη μιτοξανδρόνη προγεστερόνη πεπτόνη συνευθύνη στορύνη ἀγραμματωσύνη ταχυνή καταισχύνη στάφνη λάχνη εντεριώνη φτιάξη ενδοτάξη μέθεξη ψηφιολέξη πλέξη λήξη δείξη σφίξη νύξη πτύξη σφύξη υδρορρόη οινοχόη υδροχόη ἀστραπή κάππαρη ροδοζάχαρη ξέρη βεβαιότερη μονόχειρη βασιλοκόρη μοναχοκόρη γύρη σμύρη άφρη ρευματοβάση λιγάση καταύγαση λάγιαση ξόδιαση ακετυλχολινεστεράση πολυχρόνιση εκτελώνιση κοσή αλάτη γαλάτη ελάτη πλευρά-πελάτη ναυταπάτη γαληνοτάτη ραχάτη προμελέτη αυτομελέτη γενετή πλευρά-εξυπηρετητή χήτη σπειροχαίτη έκτη πέλτη κατάντη ινφάντη νιότη σκότη σπλαχνότη πάρτη γιαούρτη γιούρτη σουρτή σπερμοβλάστη σπερματοβλάστη νευροβλάστη οστεοβλάστη παραβλάστη πρωτοβλάστη σποροβλάστη νευρόσπαστη νεοκύστη μούττη ιούτη μπαρούτη γρούτη ξεβράκωτη αβκωτή άμπωτη αγαύη σύλφη ξανάστροφη εξαδέρφη αξαδέρφη τύφη στοναχή πήχη ἐξοχή λέσχη αερολέσχη πρόστυχη πάψη χαψή γέψη θρέψη ἀνάκαμψη πρόκυψη τραμβάι δυσμαί σεράι γυμνοσοφισταί φαΐ κακάβι ντρούβι πλάγι σαράγι σεράγι φαγί φαλάγγι λαγοκυνήγι παιδολόγι χαμολόγι χαμόγι ρογί πυργί λειβάδι σφαγάδι ξετυλιγάδι σμιγάδι προσκεφαλάδι ματοκλάδι χάιδι παγίδι υπερκλειδί δακτυλίδι ξεροτηγανίδι βελανίδι πλανίδι κανονίδι στριμωξίδι βόιδι σκατολοΐδι βαρίδι μοιασίδι βλησίδι τριόδι αλετροπόδι πεταρούδι πισωγάζι πετμέζι αμπανόζι ατζί βλαντζί ψαραγκάθι σταμναγκάθι μαράθι προστάθι στρουγγολίθι σαμιαμίθι ανθί μπουζάκι γλάκι πλακί μακί ψακί λαγκί καυλιτζέκι κεσκέκι γελέκι τζουμπλέκι πουπέκι γρέκι καθήκι καθίκι κίκι φουσκί δαυκί σαλιαγκοκαύκι ζεύκι πεύκι νταμουζλούκι νταμαζλούκι κουλούκι ματσούκι βεργάλι σεμιγδάλι βουργιάλι μονοκιάλι παρακάλι μπενγκάλι άλκαλι φροκάλι μουργανάλι νεπάλι πασπάλι μεσάλι φάλι χαρχάλι καβλί σμιρίγλι τριγλί σμυρίγλι περιγέλι μαργέλι περγέλι ασφοδέλι γιουρδέλι πωπουδέλι ροδόμελι υδρόμελι πουσταρέλι ασφοδήλι μαντήλι ροκαμπίλι μπιρμπίλι στροφίλι καρεκλί φαλλί ανθύλλι γιοφύλλι βόλι ακροστόλι τσιρλί βαβούλι περδικούλι σκουλί νεκροπούλι στριγγοπούλι χαροπούλι θρουλί τσουρούλι ασφοντύλι δαχτύλι κοχύλι ροδάμι χαμάμι ταλίμι δεξίμι απορριξίμι σασίμι σταυροδρόμι μαυροζούμι χαλλούμι κοστούμι νταβάνι διβάνι γαλβάνι ταλαγάνι μαυραγάνι φλυτζάνι ντουκιάνι σεριάνι μπριάνι τσοκάνι προβασκάνι ἠτζογλάνι ρομανί γκουαρανί νισάνι γεμενί τριμήνι τζεκίνι λιθρίνι μπεκατσίνι ντοματίνι μαρτίνι παγωτίνι λινγκουίνι παγόνι εγγόνι προγόνι αϊδόνι ουζόνι φελόνι φιλόνι λεϊμόνι μπομπόνι ξεπεταρόνι μακρόνι πουστρόνι ανασόνι μπεκατσόνι μπρατσόνι καρτσόνι γατόνι πλατόνι παϊτόνι καντόνι μπιντόνι καστόνι λαγύνι βουνί πευκοβούνι χαμοβούνι πεζούνι μιλιούνι κουσκούνι αναρχοκομμούνι μπλουτσούνι σιφούνι χουνί ακαρώνι μαυροτσιρώνι μυρώνι χειραμάξι Λογγοβάρδοι Λομβαρδοί σαρακατσαναίοι Επικούρειοι τετρακισχίλιοι γονιοί μύριοι Βαλδένσιοι οκτακόσιοι οχτακόσιοι διακόσιοι εννιακόσιοι εξακόσιοι επτακόσιοι εφτακόσιοι τριακόσιοι πεντακόσιοι προγόμφιοι νυμφίοι πάμπολλοι αργιολόι τουρκόπουλοι Αριθμοί σμηνοσεισμοί Μακαρισμοί προπάπποι ροΐ Ξάθροι πεζέταιροι κατσιμπούχαιροι διάφοροι τετρακόσοι τριακόσοι πεντακόσοι αθάνατοι κεζάπι μαϊτάπι μαχαλεπί σλέπι τσιρλιπιπί κραμπί αποκούμπι λετσούμπι ποδοκόπι σταυροκόπι λασποτόπι βαλτοτόπι σταβάρι λογάρι ντεβανάγκαρι φηκάρι ριζικάρι λεφτοκάρι μούσκαρι γαλάρι σμιλάρι ψιμάρι αρισμαρί σκουσμάρι καϊνάρι ξινάρι ζουνάρι μακρυνάρι αχνάρι αρζ-μαχσάρι προσευχητάρι νταρί πεταχτάρι τυλιχτάρι ριχτάρι σφυριχτάρι φοροσαφάρι μπιχάρι γιαβρί χαέρι νταλαβέρι σκλαβέρι φιλέρι χιμέρι χασομέρι γκελμπερί καροσερί φορτσέρι μαρκετερί τευτέρι σεφέρι παραχέρι κοιμητήρι κτυπητήρι πλαστήρι σκεπαστήρι συσκευαστήρι ραντιστήρι ρινιστήρι σουλαντιστήρι ανεμιστήρι διαλυστήρι ζυφτήρι χαζίρι κιρκίρι Μισίρι νισαντίρι φαγκρί πομιλόρι γουρουνομάντρι αστρί ταυρί ουρί βεδούρι γλειφιντζούρι κιουρί νούρι χατσαπούρι αρούρι νταβατούρι ταλατούρι σιακατούρι απύρι κάχρι αγώρι θώρι σι αθάσι μακεδονήσι καΐσι φλίσι εξίμισι τριρίσι κοφίσι πησσί γκιουβέτσι γουρουνοπέτσι κότσι τζουμπούσι σαλαβάτι μεζάτι αμμάτι στυλοπάτι γκουτζαράτι στρατί καμπαέτι ραέτι νταβέτι ουμμέτι μουχαπέτι σοχπέτι καερέτι ιμπρέτι περγαντί ραβέντι ριζοδόντι μουντί πιοτί φαγοπότι προσκυνοχάρτι ντόρτι ασβέστι σαραζανέττι ούτι τσαλαβούτι σπιρτοκούτι κονσερβοκούτι αραρούτι ριζάφτι άχτι ρίχτι τακουί θειάφι αλάφι σπασοκέφι ελίφι ρίφι αδέλφι γκόλφι ραμφί ζάρφι ξυλοκάρφι σταυραδέρφι περντάχι οχτωήχι πολυτρίχι ψιλοβρόχι ανύχι μουνούχι γκαρίγκ Χερουβίμ Σεραφίμ συμβάν όνομαν άπαν μεγασύμπαν υπερπέραν μετόπισθεν υφέν άρρην στρεψαύχην κουτρούβιν λαβείν παϊράκιν αρφάλιν αγρέλλιν ππούλιν χαλλούμιν καννίν καλοτάριν τσερίν κουγκρίν τσιακκούιν ισάφιν διγλώχιν τριγλώχιν μονογλώχιν αὐγόν ζέον πάνθεον πρακτέον γνωρίζον ορθόν ίον απόγαιον κομβίον λόβιον τερψιλαρύγγιον τουρμπιγιόν κομβολόγιον προσόδιον θείον πνευματοποιείον ρωποπωλείον νοσοκομεῖον ταβερνείον στυπείον πυρείον παράσειον στροφείον πιπεροδοχείον μυρεψείον καλάθιον κυάθιον οψοφυλάκιον ὠοθυλάκιον μειράκιον πιστάκιον μουστάκιον ζατρίκιον βιβιγλίον προσγέλιον νεφέλιον κειμήλιον τριπόλιον κουκούλιον μαϊούλιον κογχύλιον περιώμιον ξάνιον παίγνιον σινιόν σινδόνιον ελλύχνιον σπουδαιογέλοιον νανοπροϊόν άπιον παπιόν Σεράπιον σπογγάριον φεγγάριον στουρνάριον νήριον σιδηρωτήριον υποδετήριον ποτήριον θυμιατήριον μεθαύριον υαλοστάσιον συνοικέσιον κούσιον ποιημάτιον πονημάτιον ιατροσόφιον κοτομπέικον ολοσηρικόν λατικόν διαλυτικόν χαμαίμηλον μέσπιλον καρυόφυλλον σκύλον ἀετόπουλον αβκότσιφλον μουφλόν σακχαροκάλαμον ώκιμον βέξιμον έτυμον μάγγανον ύδνον σκοπούμενον μετάφρενον σημαίνον αγρινόν πρέπον κόμαρον κύτταρον εξώτερον διαφέρον ύδραρθρον άκρον έπακρον μικρόν φκιόρον μόρον πίεστρον ξέστρον ορυζάλευρον ξυρόν βλάμπουρον πίτυρον μέσον ίσον κίτσον άβατον πανταχηκίνητον μελίπηκτον έδικτον ξαντόν κρυπτόν γήγερτον στον καταλογιστόν φλογιστόν ομοιοτέλευτον χαμαίφυτον άωτον πτιλωτόν πύον λεπτοκάρυον κάρυον ωόν ζώον περίστωον δοκούν ραιβόπουν ελεφαντοστούν αξιολογών υπολειτουργών απώγων κυανοπώγων στιλβηδών ελεών εκρέων μορεών εισρέων μεταβιβάζων σχολάζων μεσάζων υπερφαλαγγίζων ιδεαλίζων φωσφορίζων νεοέλθων βαρυπενθών χθων ετερόχθων κώθων μακραίων μείων επισείων παραρρίνιων ινδικτιών δονακών καραδοκών μέλλων δόλων νεφελοβάμων αεροβάμων ουρανοβάμων φιλοπράγμων απράγμων ακρεμών αρτέμων δαήμων παρεπιδημών παντελεήμων αμνήμων ολιγοκτήμων πανεπιστήμων φιλεπιστήμων ευσχήμων κλαυθμών δεισιδαίμων κακοδαίμων πανευδαίμων τρισευδαίμων λευχείμων άκμων ανοικτίρμων πείσμων συνδαιτυμών υδρογνώμων τένων αποκλίνων συγκλίνων παρεκκλίνων διευθύνων άξων υδροπέπων αναλάμπων πάρων μυοπάρων σκίρων ήσσων χρωμάτων επικρατών χοροστατών φαιοχίτων δικαιοπρακτών αρχιτέκτων τέκτων ανακύπτων διάττων παραμονεύων χηρεύων κομματοκύων έχων προστυχών οίαξ πλαξ αύλαξ θύλαξ αρχιφύλαξ οικοφύλαξ αρχειοφύλαξ σκευοφύλαξ προφητάναξ παντάναξ σκολόπαξ οπτάνθραξ άνθραξ υδατάνθραξ μείραξ μύαξ ρύαξ όμφαξ λυγξ τηλέξ άπηξ πέρδιξ ομήλιξ ενήλιξ φοίνιξ ουλόθριξ πυρρόθριξ δασύθριξ πέμφιξ κάλυξ οινόφλυξ έρυξ αργιόλογο υποέργο κάκαδο ζο αριόζο ρομάτζο φωτορομάντζο δίκηο ακρόλιθο αποτρόπαιο Ηραίο ουραίο βιο ντρουβιό λιτρουβιό αμπαλάγιο αλλάγιο αγγιό χυμαδιό τέιο αγκιό σαμπάνιο αγγίνιο σχοινίο νουκλεόνιο νιονιό πιόνιο πατριμόνιο δεκάριο τυπικαριό κομμουνισταριό μαεριό στασιό χρυσίο ἀγνάντιο κυτίο οιακοστρόφιο ταραξάκο μοτοσακό λουμπάγκο μπίνγκο τουρκοτέκο ξάδικο ρωμαίικο σιδηρουλικό σουχλικό φαρδομάνικο τρικό μαρτυριάτικο νίτικο ρούστικο σαράφικο μπλάνκο φλαμένκο βερύκοκο οικοπάρκο νεκροσέντουκο παπουτσόσυκο έγγαλο μανόγαλο ξυνόγαλο πηχτόγαλο πρόσγαλο ξύγαλο μάντζαλο μονόκιαλο σπινιάλο φάγναλο μπαρμπούτσαλο μπουρμπούτσαλο σάνταλο θαμπόγυαλο λαμπόγυαλο γνάφαλο γνέφαλο πικρόγελο βιδέλο κατζέλο σφάκελο θέμελο μαντολοτσέλο πιρτέλο πορτέλο παστέλο κιτρόμηλο τραπεζομάντηλο μονόστηλο δέκαθλο πένταθλο κιλό μπυρόκοιλο πουτσοσκάμπιλο μόμπιλο σέσκλο καμηλόμαλλο μαντέλλο ξέφυλλο ξερόφυλλο λυκοτρίβολο ολμοβόλο σημειοσύνολο δυναμοσύνολο χερόμπολο πέντολο πλαγιότιτλο χασαπόσκυλο κοπριτόσκυλο ροδάμυλο ορυζάμυλο παράξυλο ροδόξυλο αφρόξυλο ταράκουλο τσίρκουλο γκρουπούσκουλο νούμπουλο μπακαλόπουλο μαστορόπουλο περδικόπουλο αγαθόπουλο μωρόπουλο ρουλό κοκκινοφάσουλο ούρτσουλο πρόπυλο δάκτυλο δωδεκαδάχτυλο μοσκοστάφυλο αυγότσουφλο αβγότσουφλο χεροπάλαμο βάρσαμο ποδόσταμο σφυροκάλεμο εμβόλιμο δείξιμο ξανασμίξιμο θαλασσοπνίξιμο τρίξιμο σφίξιμο λοιμό πρίμο ιστόγραμμο έβδομο εχινόδερμο δίδυμο υπώνυμο μοσκολίβανο σπάργανο φάσγανο δεκατιανό κάρκανο ξόανο γκαρμπολάχανο λεγόμενο επιφαινόμενο νοούμενο προηγούμενο προαπαιτούμενο χρένο τζόβινο τηλεμαγκαζίνο μαγκαζίνο διπλοσέλινο μονόκλινο καρλίνο αγριοκύμινο βεργαντίνο βριγαντίνο μπεργαντίνο περγαντίνο λαντίνο ταραντίνο ασπροδέλφινο μελισσοκόφινο σκάμνο λειόκαννο άγονο ουροχολινογόνο αγγειοτενσινογόνο καπνογόνο χειροπρίονο αυγολέμονο αβγολέμονο γλυκολέμονο παυσίπονο τρωκτικοκτόνο πρόδειπνο ξύπνο γκοβέρνο λιοκόρνο πουρνό πετρόβουνο μοσκοσάπουνο προύνο ξο δίτοξο επιπλόο γάρμπο καπαρόκουμπο τούμπο ομοιότυπο τριπλότυπο οθονότυπο υπέρβαρο χρεώβαρο σιγάρο φτεροπόδαρο φιδοτόμαρο γουρουνοτόμαρο σερπεντινομάρμαρο κάσσαρο ραφοπάταρο αραποσίταρο αγριοσίταρο ξεροχόρταρο ξεβλάσταρο σιναποβλάσταρο ξανθοκύτταρο πλασματοκύτταρο σπερμοκύτταρο σπερματοκύτταρο μυελοκύτταρο βλαστοκύτταρο γαμετοκύτταρο ζάχαρο στρεμματοζάχαρο καλαμοσάκχαρο σταφυλοσάκχαρο μονοσάκχαρο χάλαβρο δωδεκάεδρο ατμοσίδερο τσάπερο βεβαιότερο τετρακόπτερο μικροσυμφέρο πλατύβαθρο μέλαθρο σάρωθρο κουαντρουμβίρο λιόκρο φιόρο απλανόσπορο βραδύπορο τιτλοφόρο σκυβαλοφόρο οδοντοφόρο τροχοφόρο μετρό μάγνητρο γόητρο ποδόπληκτρο σακκόφιλτρο πίλαστρο γλωσσοπίεστρο φλόγιστρο σκόπευτρο παλιόμουτρο μπεκρόμουτρο μπαρόμουτρο γουρουνόμουτρο αυτόγυρο ιχθυάλευρο ξυλάλευρο οστεάλευρο νιάουρο μούρο γιούμουρο άρμπουρο πλέχτουρο φουρό φαγόπυρο πίτυρο σφυρό εξάωρο εικοσιτετράωρο τετράωρο οχτάωρο ακρόπλωρο δάσο γλάσο γκλάσο κομπάσο κουμπάσο παλιόκρασο σχοινόπρασο πολυμέσο πολύνησο παράδεισο σκόρσο ισόγλωσσο στρωμάτσο καδινάτσο αγοροκόριτσο αβάντσο φιλιότσο χουγιατό μανιατό υποπρολεταριάτο πλακάτο σπικάτο πιτσικάτο τρενοποδήλατο ξώπλατο ουλτιμάτο πολυκαρμπονάτο λάπατο κοντράτο ναύδετο πρόσθετο τουρκέτο τραμπουκέτο καδελέτο καθελέτο καντιλέτο τζαμπορέτο στρέτο σκουρέτο μοτέτο σεστέτο βουρβουλακητό αυτοκόλλητο ακίνητο στερνογέννητο πορτραίτο τράνζιτο τεπόζιτο κουκλόσπιτο πυργόσπιτο πτηνόσπιτο φρακτό σακχαρόπηκτο ατσελεράντο βέντο γίβεντο σοτοβέντο τραταμέντο παρλαμέντο πορταμέντο παπιαμέντο πιγμέντο καλημέντο καλιμέντο κρετσέντο σιγόντο σεγκόντο ανιολότο φρουτοποτό απρόοπτο βόρτο πόπαστο τράστο καποτάστο πηλάσβεστο πρέστο σέστο κοντραπόστο αυτόκαυστο λαβούτο λαγούτο μπρούτο σποριόφυτο υδρόφυτο ξηρόφυτο γαμετόφυτο τριχόφυτο πολύφωτο εχέγγυο ασσόδυο κοντίνουο πύο δάκρυο περιστάχυο γαμοπίλαφο χρηματόγραφο ενεχυρόγραφο δίψηφο πετρόγλυφο διάραχο ανάραχο αυγοτάραχο αζουλέχο αναπάντεχο τρίηχο αντίστοιχο εφτάστιχο δεκατετράστιχο οχτάστιχο επτάστιχο οκτάστιχο τρίστιχο πολύπτυχο νηματόζωο εγχυματόζωο πρωτόζωο υπομητρώο αγάρ έαρ πίαρ όναρ πύαρ σηρ ζευκτήρ μυκτήρ ρυτήρ χειρ ίστωρ φιλίστωρ ιχώρ φασουλοταβάς γρίβας σκριβάς τριβάς εμβάς καψοκαλύβας κολλυβάς τζουβάς μαρουβάς φοροφαγάς φάλαγγας λόξυγγας φάρυγγας ποταμότρυγγας γίγας χουχουλόγιωργας άσπρουγας Φρύγας πηγαδάς ατσίδας αντίποδας τρίποδας πάγκρεας παπάτζας βορηάς αγάθας κολοκύθας σαγιάς κουτομόγιας οψυγιάς υποσπαδίας παρασπαδίας μαμάκιας χάλιας βασιλιᾶς μανιαμούνιας πατραλοίας ροιάς κριας κριάς σποριάς ξιφίας τριχίας μπάκακας σοκακάς μπαρμπακάς σάρακας βρακάς γυμνοσάλιαγκας σάλιαγκας νταλγκάς λόξυγκας γκέκας πέλεκας μακρολέλεκας ψαροτουφεκάς πίθηκας νάρθηκας σκούληκας δίκας υπόδικας σκούτζικας τσίκας κούτικας δορκάς χάσκας άρβυκας τζάρουκας κλεφτοσυκάς φαρμπαλάς ζερβοκουτάλας σμυριγλάς μουργέλας παπαρδέλας ερυσίπελας χειλάς ψωρίλας τσατίλας τσαντίλας ξευτίλας ανεμοστρόφιλας τακλάς χασίκλας αγαθόκλας ασφέρδουκλας σφερδούκλας αβδελλάς νταμλάς σπολάς νταμπλάς μπλαμπλάς άτλας αβγουλάς χερουλάς σάχλας ψευδαδάμας στιλβαδάμας αδάμας παρλαμάς μπουναμάς δέμας ομάς ακταρμάς ροκανάς προλιμένας μαικήνας πυροσωλήνας φλογοσωλήνας χαλυβδοσωλήνας αλουμινάς σκοινάς μετακανόνας βαρυπνάς γουρουνάς μεγαλοαπατεώνας ανθώνας φοινικώνας κοιτώνας κρότωνας κρυψώνας οξυβόας άπας απαξάπας γαμπάς τσιαμπάς αρλούμπας χιπχοπάς παρασπάς αγιούπας ποδάρας ποδαράς χαντζάρας παλληκαράς ψευτοπαλληκαράς τρελάρας μαγκλάρας βιλλαράς λαναράς τσογλαναράς μηνάρας μινάρας παπάρας κωλομπαράς ππαράς καίσαρας ματαράς σταράς παραμάγερας σαξόκερας άστερας αστέρας πολυεστέρας Ίβηρας ατμομάγειρας αντίχειρας δεξιόχειρας ψείρας μανδραγόρας τζόρας κήνσορας αλιγάτορας αλλιγάτορας ομορφάντρας κουβαρίστρας σκορπαλευράς πάγουρας παλαίουρας ξανθομπούμπουρας τυράς ψευτομάρτυρας φαγέσωρας προστήσας σκατάς στοματάς κανάτας *θανατάς χωρατάς τατάς μικρομύκητας μύκητας κέλητας κόμητας φελλοτάπητας τάπητας τυροπιτάς χειρώνακτας κιλλίβαντας αδάμαντας εξάντας οκτάντας πεντάς μεγαλόδοντας χαμαιλέοντας λέοντας μέλλοντας τένοντας τριποντάς χάροντας συνάρχοντας δέσποτας κουρκουτάς ταραχτάς γέλωτας ίδρωτας ζουρλομανδύας μαντύας καφάς ελέφας ταρίφας πετροκότσυφας τσιγαρόβηχας μαζόχας ανάρχας ἱππάρχας όνυχας τσαρουχάς πατούχας Τρώας γεγές εκλογές εναργές ιεχωβάδες ψεκάδες χοιράδες Δρυάδες κιούσηδες μπότηδες παμπαίδες αλκαλοειδές θυμοειδές ιερακοειδές αντιματροειδές σπειροειδές πεταλίδες μηλοκρινίδες κολλώδες αντιφλεγμονώδες Κητώδες γκόγκιζες μαγατζές απώλειες ντιστεγκές γκόγκες τζαμάλες φαρφάλες ντουμπλές σακουλές νευροεπιστήμες σουμπλιμές ντουσουρμές σουρμές χαζενές χαζνές τετραζίνες ρουμπινές πετνές βλεπές τουρμπές διακοπές πενταροδεκάρες μάρες τεσσάρες μονομερές βιοπολυμερές μονήρες κουταλήθρες πλάστρες αχιουρές Κολλοσές πατσίτσες νηματομύκητες τρυφερότητες Πατροπασχίτες ντοματοπελτές σοροκολεβάντες κουράντες τραντές φάντες κρατούντες γυμνοσοφιστές συντροφοναύτες απαρχές Τρώες ταχυκαής σπαής θεοσεβής επιδοσιπαγής πληροφορικοπαγής ομοταγής αστροφεγγής περιφλεγής πυριφλεγής περιαυγής τηλαυγής χρυσαυγής καδής πυργοεδής φιλομειδής πτεροσχιδής τρισχιδής ροδής επικερδής φιλοκερδής αισχροκερδής πολυκερδής γαγγραινώδης περικλεής ευκλεής ντεψίζης μάγκατζης γκούτζης πούζης γουρσούζης ισοβαθής ημιμαθής αρχαιομαθής ταυτοπαθής ιδιοπαθής υπολειφθής ζεβζέκης ετερομήκης καθίκης ευθαλής ακροσφαλής οικειοθελής δεκαμελής ολομελής φιλοτελής υπερπολυτελής εθνωφελής χρωματοπήλης μποϊλής σοϊλής δημοφιλής λαοφιλής ππαραλλής μουτεβελλής ατζεμλής αραπλής χαλεπλής καρλής φασουλής ασημής υποκόμης ντεληκανής μακροσυγγενής ζαμενής προκλινής φιλογύνης κομψοτέχνης παλαιοκαλλιτέχνης μύξης γόης σκατοαράπης αβλεπής ναΐπης αλαμπής πονεντογάρμπης γαρμπής λούπης ταυριάρης φούρναρης κοντραμπαντιέρης εξαμερής πενταμερής συμπολημερής πενθημιμερής ολομερής αδρομερής στερεοϊσομερής μουστερής ολοσχερής ευχερής εξήρης ξιφήρης πρωτομάστορης διαβάσης ενάμισης γαγάτης κάτης κατής σοκολατής γανωματής συνακροατής Ισοκράτης επικρατής τζαναμπέτης διηγητής ξηγητής ξομολογητής πληκτρολογητής επενεργητής τροχοπεδητής προωθητής πλαστικοποιητής νεφελοποιητής ψηφιοποιητής γλακητής Χαλκήτης πενταθλητής συμπιλητής μεταλοκολλητής λιανοπωλητής ξετιμητής ταξινομητής αποικοδομητής Μαγνήτης ξεκινητής συνδιακονητής Ροδοήτης οινοπνευματομετρητής υδρομετρητής φυλλομετρητής αναχωρητής υαλοφυσητής μεγαλοκαταπατητής πελάτης-εξυπηρετητής πελάτης/εξυπηρετητής ζητητής μικροϊδιοκτήτης δουλοκτήτης μεγαλοϊδιοκτήτης συνιδιοκτήτης χρυσοκεντητής καταχτητής γεωδαίτης σταχανοβίτης φαλαγγίτης φεγγίτης πεμπτοφαλαγγίτης παλιομερολογίτης παλιοημερολογίτης αργίτης παλαιοελλαδίτης παλιοελλαδίτης παλιολλαδίτης σμαραγδίτης σταφιδίτης ροδίτης τριοδίτης παροδίτης συνοδίτης αγιορείτης σχιστοσωρείτης μπαστναζίτης μοναζίτης τραπεζίτης ριζίτης Απεραθίτης ψιμυθίτης μαγκίτης σαμαρσκίτης περοβσκίτης ταγματασφαλίτης αιγιαλίτης ασφαλίτης Αστροπαλίτης φαμελίτης στηλίτης μεταλλίτης κρυσταλλίτης περλίτης σταφυλίτης τυφλίτης αντισημίτης νωμίτης χρωμίτης πισσουρανίτης τιτανίτης στιβνίτης ωστενίτης συηνίτης εφταμηνίτης οχτομηνίτης θανατοποινίτης ρητινίτης βαρυποινίτης μπαινίτης εβονίτης εκατοχρονίτης χιλιοχρονίτης μπεντονίτης βουνίτης ηλεκτροτεχνίτης μηχανοτεχνίτης πυροτεχνίτης αρχιτεχνίτης συντεχνίτης κακοτεχνίτης λειμωνίτης μονοσακχαρίτης ολιγοσακχαρίτης πολυσακχαρίτης εξαρίτης Εγκαρίτης Εγγαρίτης Φολεγανδρίτης ξωμερίτης ξενομερίτης σιδερίτης τουρκομερίτης σφαλερίτης αβδηρίτης υδροκρίτης αιματοκρίτης τεχνοκρίτης ληστοσυμμορίτης φθορίτης σπορίτης τουρκοσπορίτης φωσφορίτης πετρίτης λαζουρίτης πυρίτης πλευρίτης πορφυρίτης ερυθροσταυρίτης λεδεβουρίτης νεφρίτης λεχρίτης νυχτοπαρωρίτης μαρκασίτης χαβασίτης ναυλομεσίτης ναυτομεσίτης χρηματομεσίτης τραπεζομεσίτης Αγαθονησίτης υδρομαγνησίτης μαρτενσίτης στεατίτης αιματίτης αγαλματίτης μαγνητίτης χουντίτης σεμεντίτης ασβεστίτης σταλαχτίτης ωτίτης Φιλωτίτης μαλαχίτης συλλοχίτης Πατροπασχίτης μικροελεγκτής νομισματοσυλλέκτης πλεονέκτης ξεβγάλτης χρυσοποικιλτής λευκαντής μπαγαμπόντης παγαπόντης συνδιευθυντής ολιγότης παραδότης χρονοαναμεταδότης εκδότης βιβλιεκδότης ζωοδότης αγαθοδότης κοσμιότης σπανιότης πιοτής κακότης ορατικότης υψηλότης Υψηλότης φιλότης υπουλότης ετεροδημότης συνδημότης ουτιδανότης φαεινότης καταπότης συμπότης ἐχθρότης εκλαμπρότης ορατότης σομφότης καθρέπτης ιπποδαμαστής μεταφράστης πταίστης Γιαχβιστής Ιεχωβιστής βικιπαιδιστής θεϊστής μισονεϊστής ντεϊστής οιακιστής φενακιστής υπερεθνικιστής ξεμαυλιστής χριστιανοσοσιαλιστής κυμβαλιστής γκλομπαλιστής προβολιστής υπερχειλιστής διαφυλλιστής εξατμιστής ρυθμιστής σοδομιστής σταθμιστής χρηματοκομιστής δομιστής οικονομιστής νεοεμπρεσιονιστής παγγερμανιστής σωβινιστής δαρβινιστής πρηνιστής ουρανιστής κομουνιστής τριαταγωνιστής συμπρωταγνιστής ψωνιστής συγχρονιστής αντικειμενιστής αναρχοκομμουνιστής επιστημονιστής υποδηματοκαθαριστής χαριστής περιοριστής σαικσπηριστής σεξπιριστής ταλιαριστής σπινθηριστής σαιξπηριστής χουχουριστής φλογοχειριστής υδροχρωματιστής ντεφετιστής βαφτιστής υπομνημαστιστής γενετιστής ποτιστής ζαμανφουτιστής εσπεραντιστής κρατιστής βανγκαρντιστής νηπιοβαπτιστής υφαλοχρωματιστής ετερομεταγλωττιστής κβαντιστής καβαφιστής συναρμοστής καρλαύτης πρεσβύτης ξοδευτής αυτοπρομηθευτής ενταμιευτής ναρκαλιευτής χαλκευτής συμβουλευτής ευρωκοινοβουλευτής χυμευτής ξεπαρθενευτής σκοπευτής φυσικοθεραπευτής κινησιοθεραπευτής σεξοθεραπευτής ακτινοθεραπευτής ηλιοσυσσωρευτής συγχορευτής ξαγναντευτής μαντατευτής μαντευτής στηλιτευτής χυτευτής εβδομηκοντούτης ογδοηκοντούτης εκατοντούτης ενενηκοντούτης τεσσαρακοντούτης τριακοντούτης βοτρύτης ψωροφύτης πυοφύτης ταχύτης προενισχυτής αγλακηχτής οξειδωτής στερεωτής εδραιωτής Κρανιδιώτης συνηλικιώτης ξεδικιωτής ξεθεμελιωτής συμφιλιωτής αποφλοιωτής προσομοιωτής Νισυριώτης Λυγουριώτης κουκλοενσαρκωτής σαβανωτής αποτυπωτής φανερωτής πλερωτής στροβιλοϋπερπληρωτής ιδιοπληρωτής υπερπληρωτής συγκεντρωτής χρυσωτής διαμορφωτής-αποδιαμορφωτής σπερμοφυής πρεμνοφυής πετροφυής προσφυής πολυφυής μουσοτραφής δυφιοστρεφής κισσοστεφής μεταλλοδίφης χαλίφης όφης μαγκούφης τετραπήχης αιμοδιψής ἴς παις άπαις παλίμπαις κανναβίς ίβις μυοπαγίς πλοηγίς αρχηγίς ηχήεις συμψιφησθείς αγιοκαταταχθείς νεοαφιχθείς αστερόεις πτερόεις ιχθυόεις τρεις δεκατρείς εκπτώσεις διαγραφείς σπαθίς εφελκίς πάρδαλις άπολις πρόπολις ανθοπώλις σπάνις ραφανίς ποιμενίς μήνις πυριτιδόκονις βαρονίς όρνις υδρόρνις μάξις επίσαξις παράταξις έξις δήξις πλήξις σύμπηξις περιέλιξις κατάστιξις νύξις ελπίς άπελπις φέρελπις κοπίς ίασπις ρις άχαρις επίχαρις εύχαρις ενυδρίς εσπερίς δρυόπτερις περιχερίς κίσσηρις αντηρίς φετιχολάτρις αφιλόπατρις φιλόπατρις οτομοτρίς πλευρίς υπουρίς περιαύγασις θυμίασις δηλητηρίασις πλησίασις πνευστίασις υπτίασις υπόδεσις ξέσις μάδησις κυλίνδησις ολίσθησις δηλοποίησις νεώλκησις άθλησις πίλησις ρυκάνησις τρήσις ορμάθισις συγκατάκλισις προχείρισις μεταβάπτισις ποίκιλσις ξάνσις μεγάλυνσις όδευσις ταμίευσις συνονθύλευσις σαγήνευσις νεύσις μύσις ύβωσις αναβίωσις σημείωσις πολίωσις πελίδνωσις επίρρωσις τρώσις πύωσις χώσις κτηνοβάτις πηλοβατίς φρεατίς τετραέτις ευεργέτις ναρκοθέτις φραγματοθέτις δραπέτις κρητίς παροδίτις φαλλῖτις πολίτις ωτίτις μεφίτις γίντις περίφροντις άφροντις πολύφροντις ολιγοπότις αυτόπτις νήστις εβδομηκοντούτις ογδοηκοντούτις εκατοντούτις τεσσαρακοντούτις τριακοντούτις πεντηκοντούτις ἐρωτίς παραφωτίς καρφίς μόνορχις περίσκεψις περίκαμψις μέμψις πέμψις έποψις προκάλυψις υπόκρυψις αφρικάανς τράος σύλλαβος ρέγγος ατσέλεγος αλάργος τρίοδος κρυσταλλοτρίοδος Έξοδος ατζάρδος ακρόχορδος χούρδος ζούδος στέρεος δασέος όφεος γκινιόζος γαρμπόζος σπιρτόζος σκουράντζος καλαμπόρτζος μάθος ψαλιδόγναθος έθος ξέστηθος ναστόλιθος τιτανόλιθος χρυσόλιθος πλίθος πυράκανθος πολύανθος βένθος μικροβένθος ζωοβένθος φυτοβένθος μακροβένθος μειοβένθος ενδοβένθος γρόθος στρούθος ειωθός σαδδουκαίος αδουλαίος Σερραίος Εδεσσαίος Καρδιτσαίος Σπαταίος λέσβιος φαμέγιος Τενέδιος ρόδιος εύδιος Κιργίζιος θιος πλήθιος περίσκιος βαθύσκιος εφκιός γήλιος Πάτμιος Σύμιος Καλύμνιος προσόμοιος παντοίος ενώπιος Ικάριος βουκελλάριος προσμονάριος πάριος οικονομισάριος νοτάριος Ακτουάριος Ίμβριος ὑποχόνδριος ακέριος πλέριος Λέριος χειμέριος ούριος ώριος ωριός Ιθακήσιος πλησίος ενάντιος υπεναντίος βλακέντιος πόντιος τενόντιος σκότιος ανέστιος μεσίστιος πλησίστιος εφίστιος προσίστιος ακροτελεύτιος νύχτιος μεταμεσονύχτιος επιτάφιος ατόφιος κούφιος μειλίχιος πυρρίχιος μύχιος υπερώιος ιδεακός αβορθακός χαρτόσακος μοτοσακός μούστακος γκαρδιλάγκος ουραγκοτάγκος λόγκος νενέκος Ουζμπέκος ζωναράδικος ληστοφυγόδικος εικός νείκος απτάλικος χαχαμίκος παχάρνικος λιποθυμιάρικος αλευρίτικος μπαγαμπόντικος πέρτικος ευκαρυωτικός τάκκος εντερόκοκκος λεπτόκοκκος ολκός αγγελόπλοκος μπλόκος ψιαθοπλόκος πόκος δίκροκος κατσαμπρόκος ζωοτόκος ωοτόκος ωοζωοτόκος αφρόστοκος πολύτοκος ωκυτόκος έρκος ζόρκος λάσκος ξούτσκος παχύσκος γλεύκος τσακαλόλυκος μορμόλυκος σουτζούκος τζουτζούκος ντούκος διάλος πάγκαλος άρκαλος σκάλος τετρασέπαλος μονοσέπαλος πολυσέπαλος μυελεγκέφαλος τόφαλος ποδοστρόφαλος κουρκούταβλος χρυσόβιβλος βίβλος αγαθάγγελος εὐτράπελος σταφιδάμπελος ζήλος υδατοστρόβιλος οργίλος πατσόκοιλος τρόχιλος πόρδακλος σίκλος κούκλος θαλλός ιθύφαλλος βίλλος αρμαδίλλος σκούλλος βήρυλλος θκιάολος πεζόβολος φωτοβόλος σπινθηροβόλος ανιοβόλος ζόλος σύνολος αιπόλος σάντολος καυλός ἔναυλος καβύλος ὁλοστρόγγυλος στωμύλος ούλος αγαθόπουλος τσέτουλος σσύλος χόχλος πόταμος σκυλοπόταμος πονόλαιμος πλειότιμος διομότιμος εξάψαλμος χαλικοδόμος Μαγιορδόμος λυσίκομος σύννομος γυναικονόμος αρχειονόμος σιδερόδρομος παλιόδρομος κατσικόδρομος πεζοδιάδρομος ποδαρόδρομος αμαξόδρομος ακτόδρομος πελαγοδρόμος λοτόμος εμβρυοτόμος παντέρμος ξυλόδεσμος σανιδόδεσμος ομφαλεπίδεσμος περίδεσμος διάκοσμος φοιτητόκοσμος προστυχόκοσμος λούκουμος φρουτοχυμός ξεδικιωμός πλακωμός νώμος σκριβάνος ατσίγγανος μαϊδανός αντούβιανος οψιδιανός καυδιανός ασκιανός Λεμεσιανός παλιορουφιάνος μάγκανος πολισμάνος πολιτσμάνος σοβράνος λουθηρανός καπιτάνος καραπούτανος φωτοστέφανος φαρμακοβιομήχανος λεξιλάγνος Σλοβένος μητροπάρθενος ψηφιοποιημένος γεροπαραλυμένος Τσετσένος ημισέληνος χτήνος μικροέθνος παγκολίνος πυριτοκάμινος ηλεκτροκάμινος πάγκοινος καπινός ταρταρίνος ασσασίνος βενεδικτίνος κότινος βαβουίνος φίνος αδελφότεκνος καλογιάννος κορίγονος παθογόνος δυναμογόνος φαμφαρόνος πάτρονος φαρμασόνος περίτονος ημίτονος ισότονος υπότονος στόνος ξύπνος υπερμοντέρνος φαύνος χαύνος κίντυνος στύφνος έχνος κλῶνος βαρώνος τάξος όξος αργυρόχροος λαχανόκηπος ροδόκηπος δεντρόκηπος δενδρόκηπος άλιπος οστεόλιπος επίλοιπος ποταμόκολπος ξερόκαμπος ελαιόκαμπος σβόμπος σταυρόκομπος γαϊδουρόκομπος γάρμπος πετροκόπος φαντασιοκόπος χρεοκόπος αγκαθοκόπος δρυοκόπος χωροεπίσκοπος χωρεπίσκοπος ημεροσκόπος ακτινοσκόπος παρεπίτροπος ἄτροπος πλατανότοπος βαλτότοπος λασπότοπος αμμότοπος παιδότοπος σταρότοπος ορθότοπος φίλιππος μάρσιππος σταφιδόκαρπος κούσπος λογότυπος σταθερότυπος χαλκοτύπος τετράκωπος λάλλαρος άππαρος σκλερός ναύλερος κωλομέρος αθκιασερός εκάτερος βατερός περίστερος αλούτερος μορφοσίδηρος παλαιοσίδηρος λήρος κρονόληρος θρος ύδραρθρος κωλόκαιρος συνεταίρος οινομάγειρος παραμάγειρος ζίζιρος σμπίρος τίτσιρος κότσιρος εθνοφθόρος τυλοφθόρος βαθυκόρος ντοτόρος ευεπίφορος σώγαμπρος ντόμπρος σκόλυμπρος κύπρος φυσίατρος γηρίατρος ποδίατρος παράμετρος ξινόχοντρος γαλόχοντρος μόδιστρος μάγιστρος πονεντομαΐστρος μεγαλόσταυρος νηματόσταυρος παράθυρος πεσκαδούρος κυναίλουρος μάππουρος ἰσχυρός δασός πευκόδασος φοινικόδασος χαμαικέρασος μεγαλόνησος ολόισος περίσσος φιλιότσος μέθυσος ατός μοδάτος ύδατος λουλουδάτος μυρωδάτος ποζάτος πλακάτος μουστακᾶτος φραγκάτος αμπάλατος αυγουλάτος αβγουλάτος σκουλάτος πονόματος γαρμπάτος σταμπάτος ποδαράτος παρακράτος υπερκράτος πρόστρατος φιγουράτος αφράτος μεσάτος γαληνότατος αιδεσιμολογιώτατος Παναγιώτατος σκουφάτος αλιάετος ἄνετος ἀκαταμέτρητος Τιπούκειτος φαβορίτος ντρίτος πότος αρχικαμαρότος φιλόκροτος αβέρτος άθραυστος πεττός πούττος κλαυτός δίκυτος σκύτος Κωκυτός σιούτος άταχτος ανακατωτός έγγραφος τράφος γνόφος κάρφος στέρφος γλύφος ταρτούφος κόγχος οξύρρυγχος Οξύρρυγχος έξοχος άρχος πολεμάρχος μεγάλουχος άπτυχος φωσφογύψος αείζωος προικώος πατρώος κεντρώος ναυς ηδύς αετιδεύς ερωτιδεύς αλιεύς αντιεισαγγελεύς αντιβασιλεύς νομεύς εκδορεύς πρωρεύς πληθύς έγχελυς νέηλυς θήλυς άθηλυς έπηλυς φασκωλόμυς κυνόμυς ιγνύς ους ένθους επανάπλους οκταπλούς τριακονταπλούς παράνους έννους τυφλόνους ελαφρόνους κουφόνους άπνους πυρίπνους εύνους ταχύνους πους άπους παπούς τραγόπους λευκοσιδηρούς σιδηρούς θρους αρύς υπερβαρύς φελλόδρυς πολύδακρυς περίδακρυς ένδακρυς λαφρύς σύνοφρυς μέσοφρυς συς ήμισυς τρίβραχυς ίλεως επιπεφυκώς υπεζωκώς ιδρώς έρως ρινόκερως δύσερως ευρώς φως γλυκύ θήλυ μώλυ αμινοξύ οξυοξύ οὑ σταφυλιού φουκού λεφτοκάρυ παχύ υδρολαίλαψ λιψ θριψ σκόλοψ σκωψ

Επιστροφή στη σελίδα "Ελλείπουσες κλίσεις (νέα ελληνικά)".