Αυτή η σελίδα μπήκε στον κατάλογο των σελίδων που χρειάζονται επιμέλεια και έλεγχο
Παρακαλούμε συμπληρώστε, τεκμηριώστε το λήμμα και βγάλτε αυτή την ετικέτα εάν θεωρείτε ότι το λήμμα ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Βικιλεξικού.

Για έλεγχο. Χρειάζεται λεξικό sarri.greek (συζήτηση) 19:16, 11 Φεβρουαρίου 2020 (UTC).


Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

πούζης < πούζ(α) (κήλη) + -ης

  Ουσιαστικό επεξεργασία

πούζης αρσενικό