Βικιλεξικό:Αποποίηση ευθυνών

ΤΟ ΒΙΚΙΛΕΞΙΚΟ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το "Βικιλεξικό" είναι ένα διαδικτυακό λεξικό ανοικτού κειμένου, δηλαδή μία εθελοντική ένωση των ατόμων και των ομάδων που αναπτύσσουν έναν κοινό πόρο της ανθρώπινης γνώσης. Η δομή του επιτρέπει σε καθένα που διαθέτει σύνδεση με το Διαδίκτυο και φυλλομετρητή να αλλάξει το περιεχόμενο που βρίσκεται εδώ. Επομένως, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ δεν έχουν θεωρηθεί απαραιτήτως από επαγγελματίες με την απαραίτητη πείρα να παρέχουν σε σας πλήρεις, εξακριβωμένες ή αξιόπιστες πληροφορίες.

Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα βρείτε πολύτιμες και εξακριβωμένες πληροφορίες στο "Βικιλεξικό", εντούτοις παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι το "Βικιλεξικό" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη, την εγκυρότητα των πληροφοριών που βρίσκονται εδώ. Αυτές μπορεί πρόσφατα να είχαν αλλάξει, βανδαλιστεί ή μεταβληθεί από κάποιον η άποψη του οποίου δεν αντιστοιχεί με την κατάσταση της γνώσης στην ιδιαίτερη περιοχή που σας ενδιαφέρει. Εργαζόμαστε πάνω σε τρόπους με τους οποίους να επιλέγονται και τονίζονται οι πιο αξιόπιστες εκδόσεις των άρθρων. Η πλησιέστερη εκδοχή σε ένα επίσημο σύστημα αναθεώρησης που υπάρχει αυτήν την περίοδο είναι το Βικιλεξικό:Συγκριτική αναθεώρηση, αλλά ακόμη και άρθρα που έχουν εξεταστεί με εκείνες τις διαδικασίες μπορεί αργότερα να έχουν υποστεί ακατάλληλη επεξεργασία λίγο προτού τα δείτε.

Ουδείς εκ των συντακτών, των συνεισφερόντων, των χορηγών, των διαχειριστών, χειριστών ή οποιοσδήποτε άλλοσδήποτε που συνδέεται με το "Βικιλεξικό" με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να είναι αρμόδιος για την εμφάνιση οποιωνδήποτε ανακριβών ή δυσφημιστικών πληροφοριών ή για τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή που συνδέονται από αυτές τις ιστοσελίδες.

Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες παρέχονται ελεύθερα και ότι κανένα είδος συμφωνίας ή σύμβασης δε δημιουργείται μεταξύ σας και των ιδιοκτητών ή των χρηστών αυτού του ιστοχώρου, τους ιδιοκτήτες των κεντρικών υπολογιστών στους οποίους φιλοξενείται, τους μεμονωμένους συνεισφέροντες στο "Βικιλεξικό", οποιονδήποτε διαχειριστή προγράμματος, χειριστή ή οποιονδήποτε που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με αυτό το πρόγραμμα ή των αδελφών προγραμμάτων υποκείμενων στις αξιώσεις σας ενάντιά τους άμεσα. Σας χορηγείται μια περιορισμένη άδεια να αντιγράψετε ο,τιδήποτε από αυτό τον ιστοχώρο. Αυτό δε δημιουργεί ούτε υπονοεί οποιαδήποτε συμβατική ή μη ευθύνη εκ μέρους του "Βικιλεξικού" ή οποιωνδήποτε από τους πράκτορες, τα μέλη, τους διοργανωτές ή άλλους χρήστες.

Οποιαδήποτε από τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα συλλογικά σήματα, τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα δικαιώματα προσωπικότητας ή τα παρόμοια δικαιώματα που αναφέρονται, χρησιμοποιούνται ή αναφέρονται στα άρθρα του λεξικού "Βικιλεξικό" είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση τους εδώ δεν υπονοεί ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ίδια ή παρόμοια ενημερωτική χρήση όπως προβλέπεται από τους αρχικούς συντάκτες αυτών των άρθρων. Το "Βικιλεξικό" βρίσκεται υπό το πλαίσιο χορήγησης αδειών GFDL. Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, οι ιστοχώροι Βικιλεξικό και Wikimedia ούτε επικυρώνονται ούτε συνδέονται με οποιουσδήποτε από τους κατόχους οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και έτσι το "Βικιλεξικό" δεν μπορεί να χορηγήσει δικαιώματα χρήσης υλικών που προστατεύονται με άλλο τρόπο.

Η χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε τέτοιας ή παρόμοιας άυλης ιδιοκτησίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ μπορεί να προκαλούν παραβίαση των νόμων της χώρας ή της επικράτειας από όπου βλέπετε αυτές τις πληροφορίες. Το "Βικιλεξικό" δεν ενθαρρύνει την παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων αλλά, καθώς αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται για έναν κεντρικό υπολογιστή στην Πολιτεία της Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, διατηρούνται υπό την προστασία που προσφέρεται από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και την Πρώτη Τροποποίηση και κάτω από τις αρχές της Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Οι νόμοι στη χώρα σας μπορούν να μην αναγνωρίσουν μια τόσο ευρεία προστασία της ελεύθερης ομιλίας όσο οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή οι αρχές στο πλαίσιο του χάρτη των Η.Ε., και υπό αυτήν τη μορφή, το "Βικιλεξικό" δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε πιθανές παραβιάσεις τέτοιων νόμων εάν συνδέσετε με τη συγκεκριμένη περιοχή ή χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται εν τω παρόντι οπωσδήποτε. Εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές (παραδείγματος χάριν, ιατρική, νομική, οικονομική, ή διαχείριση κινδύνου) παρακαλούμε να προσφύγετε σε έναν επαγγελματία με κατάλληλη άδεια ή πείρα στη συγκεκριμένη περιοχή. Διαβάστε τα άρθρα Βικιλεξικό:Αποποίηση κινδύνου, Βικιλεξικό:Ιατρική αποποίηση, Βικιλεξικό:Νομική αποποίηση για τις συγκεκριμένες αποκηρύξεις.

Το "Βικιλεξικό" δεν αναθεωρείται ομοιόμορφα. Ενώ οι αναγνώστες μπορούν να διορθώσουν τα λάθη ή να αφαιρέσουν τις λανθασμένες προτάσεις, δεν έχουν κανένα νομικό καθήκον να πράξουν έτσι και όλες οι πληροφορίες που διαβάζονται εδώ είναι χωρίς οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση για οποιαδήποτε σκοπό ή χρήση.

Καμία επακόλουθη ζημία δεν μπορεί να καταλογισθεί στο "Βικιλεξικό", δεδομένου ότι είναι ελεύθερα αναπτυσσόμενη εθελοντική ένωση ατόμων για να δημιουργήσουν διάφορους εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ενημερωτικούς πόρους ανοιχτού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες δίνονται σε σας δωρεάν και δεν υπάρχει καμία συμφωνία ή συνενόηση μεταξύ σας και του "Βικιλεξικού" σχετικά με τη χρήση ή την τροποποίηση αυτών των πληροφοριών σας πέρα από την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, ούτε είναι κάποιος στο "Βικιλεξικό" αρμόδιος εάν κάποιος αλλάξει, εκδώσει, τροποποιήσει ή αφαιρέσει οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί να τοποθετήσετε στο "Βικιλεξικό" ή σε οποιαδήποτε από τα σχετικά προγράμματά του.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε να διαβάσετε αυτήν τη σελίδα, και σας προσκαλούμε να απολαύσετε την εμπειρία του "Βικιλεξικού".