Λέξη της Ημέρας

Σήμερα Κυριακή, 31 Μαΐου 2020,
η λέξη της ημέρας για επεξεργασία είναι:
«κοινοβούλιο»Διαβάστε σε άλλη γλώσσα