Λέξη της Ημέρας

Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020,
η λέξη της ημέρας για επεξεργασία είναι:
«κατάκτηση»Διαβάστε σε άλλη γλώσσα