Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /bjẽmbeˈniðos/

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

bienvenidos (es)