Επίθετο

επεξεργασία
παραθετικά
θετικός welcome
συγκριτικός more welcome
υπερθετικός most welcome

welcome (en)

 • καλοδεχούμενος
  You are always welcome at my house.
  Είσαι πάντα καλοδεχούμενος σπίτι μου.
  Each of your comments is welcome and contributes to the improvement of our dictionary.
  Κάθε παρατήρησή σας είναι καλοδεχούμενη και συμβάλλει στη βελτίωση του λεξικού μας.

  Επιφώνημα

επεξεργασία

welcome (en)

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
welcome welcomes

welcome (en)

 • καλωσόρισμα
  All the relatives came for the welcome.
  Ήρθαν όλες οι συγγενείς για τα καλωσορίσματα.
  I want to extend a warm welcome to my guests.
  Θέλω να απευθύνω θερμό καλωσόρισμα στους καλεσμένους μου.
   συνώνυμα: welcoming
ενεστώτας welcome
γ΄ ενικό ενεστώτα welcomes
αόριστος welcomed
παθητική μετοχή welcomed
ενεργητική μετοχή welcoming

welcome (en)

Εκφράσεις

επεξεργασία
 • Stavropoulos, D N (2008). Stavropoulos, G N. ed. Oxford Greek-English Learner's Dictionary (Revised έκδοση). Oxford: Oxford University Press. σελ. 406. ISBN 9780194325684. , λήμμα: καλοδεχούμενος