Δείτε επίσης: More

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /mɔ(ɹ)/

  Αντωνυμία

επεξεργασία

more (en)

 • περισσότερος, συγκριτικός βαθμός του much, many και a lot
  The more the merrier.
  Όσο περισσότεροι είμαστε τόσο το καλύτερο.
  The more you study, the more you learn.
  Όσο περισσότερο μελετάς τόσο περισσότερα μαθαίνεις.
  Is that enough or do you want more?
  Φτάνει τόσο ή θες περισσότερο;
  More than half agreed.
  Οι περισσότεροι από τους μισούς συμφώνησαν.

  Επίρρημα

επεξεργασία

more (en)

 1. πιο, χρησιμοποιείται για να σχηματίσει τη συγκριτική των περισσότερων επιθέτων και επιρρημάτων
  She is more beautiful than you.
  Είναι πιο όμορφη από σένα.
  more interesting/more easily - πιο ενδιαφέρον/πιο εύκολα
 2. περισσότερο, σε μεγαλύτερο βαθμό από κάτι άλλο
  I like the film more than the book.
  Μου αρέσει περισσότερο η ταινία παρά το βιβλίο.
  I love him more than you.
  Τον αγαπώ περισσότερο από σένα.
  What do you like more, this or that?
  Τι σας αρέσει περισσότερο, αυτό ή εκείνο;
  They all agreed, some more and others less.
  Συμφώνησαν όλοι, άλλοι περισσότερο κι άλλοι λιγότερο.
  He was shivering, more out of fear than from the cold.
  Έτρεμε, περισσότερο από το φόβο του παρά από το κρύο.
  His failure is due more to his lack of experience than his ignorance.
  Η αποτυχία του οφείλεται περισσότερο στην έλλειψη πείρας παρά στην άγνοια.
 3. άλλο πια, παραπάνω, ξανά
  no more - όχι άλλο πια
  once more (=one more time) - άλλη μια φορά
  I don’t see him any more.
  Δεν τον βλέπω πια.
  I can’t eat any more.
  Δεν μπορώ να φάω παραπάνω.

Εκφράσεις

επεξεργασία

more (en)

 • περισσότερος, ακόμα, άλλος, συγκριτικός βαθμός του much, many και a lot
  He has more books/money than me/than I do.
  Έχει περισσότερα βιβλία/χρήματα από μένα.
  He spoke for more than an hour.
  Μίλησε περισσότερο από μία ώρα.
  With a little more effort, you will succeed.
  Με λίγο περισσότερο κόπο θα τα καταφέρεις.
  Give me more light!
  Δώσε μου περισσότερο φως!
  If you score one more point, we win.
  Αν σκοράρεις έναν ακόμα πόντο, κερδίζουμε.
  Do you want a little more tea?
  Θέλετε λίγο τσάι ακόμη;
  I know that you have been disappointed by me, but give me one more chance.
  Ξέρω πως έχετε απογοητευτεί από εμένα, αλλά δώστε μου άλλη μία ευκαιρία.
  We have six more workers than we need.
  Μας περισσεύουν έξι εργάτες.

Εκφράσεις

επεξεργασία  Ουσιαστικό

επεξεργασία

more (bs)


  Ουσιαστικό

επεξεργασία

more (hr) ουδέτερο


  Ουσιαστικό

επεξεργασία

more (sr)

 • λατινική γραφή του море


  Ουσιαστικό

επεξεργασία

more (sk) ουδέτερο