Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

more or less < → δείτε τις λέξεις more, or και less

  Έκφραση επεξεργασία

more or less (en) (ιδιωματισμός)

 1. σχεδόν
  It is more or less ruined.
  Είναι σχεδόν κατεστραμμένος.
  We have more or less finished.
  Σχεδόν τελειώσαμε.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη almost
 2. περίπου, πάνω κάτω
  It will cost you £1,000 more or less.
  Θα σου κοστίσει 1.000 λίρες πάνω κάτω.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη approximately

  Πηγές επεξεργασία