Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Αντωνυμία επεξεργασία

παραθετικά
θετικός many
συγκριτικός more
υπερθετικός most

many (en)

 1. πολλοί, πολλές, πολλά, χρησιμοποιείται με ουσιαστικά και ρήματα πληθυντικού αριθμού, ειδικά σε αρνητικές προτάσεις ή σε πιο επίσημα αγγλικά, για να δείχνει ένα μεγάλο ποσό
  many of us - πολλοί από μας
  → δείτε την αντωνυμία a lot
 2. χρησιμοποιείται μετά το επίρρημα how για να ρωτήσει για το ποσό του κάτι
  How many do you have?
  Πόσα έχεις;
  → δείτε τη φραση how many
 3. χρησιμοποιείται με τα as, so, this, that, too και very για να σχηματίσει διάφορες φράσεις
  → δείτε τις φράσεις as many, as many as, so many, that many, this many, too many και very many για περισσότερα παραδείγματα
 4. (the many) οι πολλοί, χρησιμοποιείται με ρήμα πληθυντικού αριθμού για να σημαίνει «οι περισσότεροι άνθρωποι»
  Is it right that the many go hungry while the few have plenty?
  Είναι σωστό οι πολλοί να πεινάνε και οι λίγοι να το έχουν όλα;
  Tax measures burden the many and favor the few.
  Τα φορολογικά μέτρα επιβαρύνουν τους πολλούς και ευνοούν τους λίγους.
   αντώνυμα: the few
 5. (many a, επίσημο) πολλοί, χρησιμοποιείται με ένα ουσιαστικό και ρήμα ενικού αριθμού για να σημαίνει «ένας μεγάλος αριθμός»
  many a time/many a man - πολλές φορές/πολλοί άνθρωποι
  Many a man has died of cancer.
  Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο.

Αντώνυμα επεξεργασία

  Προσδιοριστής επεξεργασία

παραθετικά
θετικός many
συγκριτικός more
υπερθετικός most

many (en)

 1. πολλοί, πολυάριθμος, χρησιμοποιείται με ουσιαστικά και ρήματα πληθυντικού αριθμού, ειδικά σε αρνητικές προτάσεις ή σε πιο επίσημα αγγλικά, για να δείχνει ένα μεγάλο ποσό
  Do you have many friends?
  Έχετε πολλούς φίλους;
  I don’t have many opportunities to speak English.
  Δεν έχω πολλές ευκαιρίες να μιλήσω αγγλικά.
  Many times I forget basic things.
  Πολλές φορές ξεχνάω βασικά πράγματα.
  There are many examples.
  Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα.
  There is one too many—we can’t all get in the car.
  Περισσεύει ένας—δε χωράμε όλοι στο αμάξι.
  → δείτε τον προσδιοριστή a lot
 2. χρησιμοποιείται μετά το επίρρημα how για να ρωτήσει για το ποσό του κάτι
  How many times did you see him?
  Πόσες φορές τον είδες;
  → δείτε τη φραση how many
 3. χρησιμοποιείται με τα as, so, this, that, too και very για να σχηματίσει διάφορες φράσεις
  → δείτε τις φράσεις as many, as many as, so many, that many, this many, too many και very many για περισσότερα παραδείγματα

Αντώνυμα επεξεργασία

Σημειώσεις επεξεργασία

 • χρησιμοποιείται μόνο με μετρήσιμα ουσιαστικά
 • much χρησιμοποιείται με μη μετρήσιμα ουσιαστικά
 • ως παράδειγμα, η πρόταση "Έχω πολλά." μεταφράζεται είτε σε "I have much." είτε σε "I have many". Η σωστή μετάφραση εξαρτάται από το ουσιαστικό στο οποίο αναφέρεστε:
  1. Ας πούμε ότι αναφέρεστε στα χρήματα: το ουσιαστικό money είναι μη μετρήσιμο στα αλλγικά
   I have much (=money).
   όχι I have many (=money).
  2. Αφετέρου, ας πούμε ότι αναφέρεστε στα βιβλία: το ουσιαστικό book είναι μετρήσιμο στα αλλγικά
   I have many (=books).
   όχι I have much (=books).

Παράγωγα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία