Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

very (en)

  • πολύ (Επίρρημα έντασης, εκφράζει την ένταση ενός επιθέτου ή ενός άλλου επιρρήματος)
He is very tall. Είναι πολύ ψηλός.
He is very fast. Είναι πολύ γρήγορος.
It's very kind of you. Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σας.
The very last. Ο/η/το τελευταίος, ο ύστατος, -η, -ο.

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία