Ελληνικά (el) Επεξεργασία

παραδείγματα παραθετικών
για επίθετο:

για επίρρημα:

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

παραθετικά ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό


  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

παραθετικά ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

παραθετικά