παραδείγματα παραθετικών

για επίθετο:

για επίρρημα:

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

παραθετικά ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παραθετικά ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

παραθετικά