Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

παραδείγματα παραθετικών

για επίθετο:

για επίρρημα:

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

παραθετικά ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

παραθετικά ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

παραθετικά