Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

παραδείγματα παραθετικών

για επίθετο:

για επίρρημα:

  Ουσιαστικό επεξεργασία

παραθετικά ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

παραθετικά ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

παραθετικά