Δείτε επίσης: As

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίρρημα επεξεργασία

as (en)

 • τόσο...όσο, χρησιμοποιείται για τη σύγκριση δύο ανθρώπων ή πραγμάτων ή δύο καταστάσεων
  He is as tall as Paul.
  Είναι τόσο ψηλός όσο Παύλος.
  He came as soon as he could.
  Αυτός ήρθε όσο πιο σύντομα μπόρεσε.

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

  Πρόθεση επεξεργασία

as (en)

 1. ως, σαν, χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον ή κάτι που φαίνεται να είναι κάποιος ή κάτι άλλο
  He presented himself as the owner of the property, without really being so.
  Παρουσιάστηκε ως νοικοκύρης του κτήματος, χωρίς πράγματι να είναι.
  He depicted him to us as wise/crazy.
  Mας τον παρέστησε ως σοφό/τρελό.
  He died as a true hero.
  Πέθανε σαν αληθινός ήρωας.
  I am speaking to you as a friend.
  Σου μιλώ σαν φίλος.
  It shines as the sun.
  Λάμπει σαν τον ήλιο.
  She loves him as her brother.
  Tον αγαπάει σαν αδελφό της.
  He has the voice as that of a nightingale.
  Έχει φωνή σαν του αηδονιού.
   συνώνυμα: like
 2. ως, σαν, χρησιμοποιείται για να περιγράψει το γεγονός ότι κάποιος ή κάτι έχει μια συγκεκριμένη δουλειά, λειτουργία ή ρόλο
  Kostas served as an officer.
  Ο Kώστας υπηρέτησε ως αξιωματικός.
  Greece was recognized as an independent state.
  Aναγνωρίστηκε η Ελλάδα (ως) ανεξάρτητο κράτος.
  His contribution as a retiree is reduced.
  H εισφορά του ως συνταξιούχου είναι μειωμένη.
  This room is used by us as storage.
  Aυτό το δωμάτιο το χρησιμοποιούμε ως αποθήκη.
  As mayor he did a lot of projects.
  Ως δήμαρχος έκανε πολλά έργα.
  Peter’s responsibilities as manager are enormous.
  Οι ευθύνες του Πέτρου ως διευθυντή είναι τεράστιες.
  As a priest he also had other duties.
  Σαν παπάς είχε και άλλα καθήκοντα.
  He said some words at the beginning as an introduction.
  Είπε μερικά λόγια στην αρχή σαν εισαγωγή.

  Σύνδεσμος επεξεργασία

as (en)

 1. όπως, καθώς, σαν
 2. όταν, εκεί που, ενώ κάτι άλλο συμβαίνει
  As she saw him, she cried out with joy.
  Όταν τον είδε, ξεφώνισε από χαρά.
  Suddenly, as we were getting ready, a torrential downpour started.
  Ξαφνικά, εκεί που ετοιμαζόμαστε, άρχισε μία καταρρακτώδης βροχή.
   συνώνυμα: → δείτε τον σύνδεσμο when
 3. γιατί, αφού, χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον λόγο για κάτι
  He left as he was ill.
  Έφυγε γιατί ήταν άρρωστος.
  As you are not ready, I will go alone.
  Αφού δεν είσαι έτοιμος, θα πάω μόνος.
   συνώνυμα: → δείτε τον σύνδεσμο because

Εκφράσεις επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ενικός πληθυντικός
as as

as (fr) αρσενικόΠορτογαλικά (pt) επεξεργασία

  Άρθρο επεξεργασία

as (pt) θηλυκό