Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Αντωνυμία επεξεργασία

most (en) (υπερθετικός βαθμός του much, many, a lot)

 1. (με άρθρο) ο περισσότερος, δηλώνει το μεγαλύτερο ποσό
  Peter has five cookies; he has the most.
  Ο Πέτρος έχει πέντε μπισκότα· έχει τα περισσότερα.
 2. (χωρίς άρθρο) ο περισσότερος, δηλώνει πλειοψηφία
  Most hate him.
  Οι περισσότεροι τον μισούν.
  Most of the time I am right.
  Τις περισσότερες φορές έχω δίκιο.
  There’s a lot of snow, but it’s hot and most of it will melt.
  Έχει πολύ χιόνι, αλλά κάνει ζέστη και το περισσότερο/το πιο πολύ θα λιώσει.

  Επίρρημα επεξεργασία

most (en) (χωρίς παραθετικά)

 1. ο πιο, πάρα πολύ, -ότατα, -έστατα, χρησιμοποιείται για να σχηματίσει τον υπερθετικό των περισσότερων επιθέτων και επιρρημάτων με δύο ή περισσότερες συλλαβές
  the most powerful/beautiful/famous/suitable
  ο πιο δυνατός/ωραίος/ονομαστός/κατάλληλος
  most carefully - πάρα πολύ προσεχτικά
  most beautifully - ωραιότατα/πολύ ωραία
  most expensively - πολύ ακριβά
  most leniently - επιεικέστατα/πολύ επιεικώς
 2. περισσότερο (από όλλους), πολύ, στον μέγιστο βαθμό
  I love him most (of all).
  Τον αγαπώ περισσότερο απ' όλους.
  most of all likely - πολύ πιθανόν
  What’s bothering you (the) most?
  Τι σε βασανίζει περισσότερο;
  What pleased me most was that…
  Εκείνο που με ευχαρίστησε περισσότερο απ' όλα ήταν…
 3. (επίσημο) πάρα πολύ
  a most useful book - ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο
  This is most interesting.
  Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη extremely
 4. (ανεπίσημο, αμερικανική σημασία) σχεδόν
  I go to the store most every day.
  Πηγαίνω στο μαγαζί σχεδόν κάθε μέρα.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη almost

  Προσδιοριστής επεξεργασία

most (en) (υπερθετικός βαθμός του much, many, a lot)

 1. (συνήθως με άρθρο) ο περισσότερος, δηλώνει το μεγαλύτερο ποσό
  Who made the most mistakes?
  Ποιος έκανε τα περισσότερα λάθη;
  Who got (the) most votes?
  Ποιος κέρδισε τις περισσότερες ψήφους;
 2. (χωρίς άρθρο) ο περισσότερος, δηλώνει πλειοψηφία
  Most people are kind.
  Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ευγενικοί.
  It rained most days.
  Τις περισσότερες μέρες έβρεχε.
  He lived most of his life in a foreign land.
  Έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στην ξενιτιά.
  I was sick (for) most of the summer.
  Ήμουν άρρωστος το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού.

Συγγενικά επεξεργασία

Εκφράσεις επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασίαΒοσνιακά (bs) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

most < πρωτοσλαβική mostъ

  Ουσιαστικό επεξεργασία

most (bs) αρσενικόΚαταλανικά (ca) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

most (ca) αρσενικόΚροατικά (hr) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

most < πρωτοσλαβική mostъ

  Ουσιαστικό επεξεργασία

most (hr) αρσενικόΟλλανδικά (nl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

most (nl)Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

most < πρωτοσλαβική mostъ

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /mɔst/
 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

most (pl) αρσενικό

Συγγενικά επεξεργασίαΣερβικά (sr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

most (sr)

 • λατινική γραφή του мостΣλοβακικά (sk) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

most < πρωτοσλαβική mostъ

  Ουσιαστικό επεξεργασία

most (sk) αρσενικόΣλοβενικά (sl) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

most < πρωτοσλαβική mostъ

  Ουσιαστικό επεξεργασία

most (sl) αρσενικόΤσεχικά (cs) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

most < πρωτοσλαβική mostъ

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

most (cs) αρσενικό