Δείτε επίσης: ισχυρός

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

ἰσχυρόςΜεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἰσχυρός < αρχαία ελληνική ἰσχυρός

  Επίθετο επεξεργασία

ἰσχυρός,-ά, -όν

 • ἐν χωρίῳ ὀχύρωμα ἰσχυρὸν ἔχοντι, φρουρὰν ἐνταῦθα λόγου ἀξίαν ἐλίποντο (δεν είχαν ούτε οχύρωμα ισχυρό και <επιπλέον> δεν διέθεταν αξιόλογη φρουρά) (Προκόπιος, "Υπέρ των Πολέμων" Λόγος Πέμπτος)

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία


Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἰσχυρός < ἰσχύς

  Επίθετο επεξεργασία

ἰσχυρός,-ά,όν

 1. ισχυρός, δυνατός, κραταιός, σθεναρός, μεγάλος, άξιος λόγου
  • ἄνευ γὰρ ἀναγκαίης ἰσχυρῆς συμβάσιες ἰσχυραὶ οὐκ ἐθέλουσι συμμένειν. (γιατί δίχως εξαιετικά ισχυρούς δεσμούς, οι συνθήκες δεν θα διατηρούνταν σε ισχύ)
  • ἰσχυρόν βέλος, ἰσχυρά ῥεύματα
 2. εκείνοι που έχουν εξουσία ή χρήματα
  • οἱ ἰσχυροί ἐν ταῖς πόλεσιν
 3. βαρύς
  • ἰσχυρόν νόσημα
 4. σκληρός, αυστηρός, υπερβολικός, σφοδρός
  • Μαρδονίου δὲ ἰσχυροτέρη τε καὶ ἀγνωμονεστέρη καὶ οὐδαμῶς συγγινωσκομένη (του Μαρδόνιου η γνώμη όμως ήταν πιο σφοδρή και ασυγκράτητη και δεν οδηγούσε διόλου σε συμβιβασμό)
  • αἱ λίαν ἰσχυραί τιμωρίαι

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία