Ετυμολογία

επεξεργασία
ακίνητο, ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο του επιθέτου ακίνητος

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ακίνητο ουδέτερο


Συγγενικά

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία