Αυτή η σελίδα μπήκε στον κατάλογο των σελίδων που χρειάζονται επιμέλεια και έλεγχο
Παρακαλούμε συμπληρώστε, τεκμηριώστε το λήμμα και βγάλτε αυτή την ετικέτα εάν θεωρείτε ότι το λήμμα ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Βικιλεξικού.

Για έλεγχο. Να χρονοληγηθεί η λέξη ‑‑Sarri.greek  | 21:19, 14 Νοεμβρίου 2022 (UTC).


Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

γηῶμα < λείπει η ετυμολογία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

γηῶμα ουδέτερο

  Αναφορές επεξεργασία

  1. Βυζάντιος Σκαρλάτος, Λεξικόν της καθ' ἡμας ἑλληνικής διαλέκτου ... ὑπο Σ. Δ. του Βυζαντίου, 1835, σελ. 55 books.google