Δείτε επίσης: βουργιά

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

βούργια < (κληρονομημένο) μεσαιωνική ελληνική βούργια, τύπος του βούλγα < λατινική bulga
→ δείτε και τη λέξη βουλγία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

βούργια θηλυκό

Συνώνυμα επεξεργασία

σε άλλα ιδιώματα:

  Πηγές επεξεργασία

  • λήμμα βούρgα - σελ.79, Τόμος 4.1 - Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τῆς τε κοινῶς ὁμιλουμένης καὶ τῶν ἰδιωμάτων (ΙΛΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών, online έως το λήμμα «δαχτυλωτός» (αναζήτηση, βραχυγραφίες). Έντυπη έκδοση: επτά τόμοι (1933‑2022) ως το λήμμα «δόγης»Κρητικά (el-crt) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

βούργια < (κληρονομημένο) μεσαιωνική ελληνική βούργια, (Χρειάζεται τεκμηρίωση…) τύπος του βούλγα < λατινική bulga
→ δείτε και τη λέξη βουλγία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

βούργια θηλυκό

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία

  • λήμμα βούρgα - σελ.79, Τόμος 4.1 - Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τῆς τε κοινῶς ὁμιλουμένης καὶ τῶν ἰδιωμάτων (ΙΛΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών, online έως το λήμμα «δαχτυλωτός» (αναζήτηση, βραχυγραφίες). Έντυπη έκδοση: επτά τόμοι (1933‑2022) ως το λήμμα «δόγης»Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

βούργια < βούλγα < λατινική bulga → δείτε και τη λέξη bulgia
ΑΠΟΓΟΝΟΙ: κρητικά: βούργια και βούργια σε διάφορα άλλα ιδιώματα

  Ουσιαστικό επεξεργασία

βούργια θηλυκό

  Πηγές επεξεργασία