Όταν μία λέξη υπάρχει σε περισσότερες από μία μορφές ή γραφές χρησιμοποιούμε ένα κύριο λήμμα στο οποίο παραπέμπουμε τα λήμματα που έχουν διαφορετική γραφή ή μορφή.

δείτε τη λέξη τάδε

Στα λήμματα που είναι μορφές λέξεων θα βρείτε

  • την κλίση (όπου απαιτείται)
  • την ετυμολογία (που εξηγεί τη διαφοροποίηση από το κύριο λήμμα)
  • την προφορά
  • και την ενότητα του μέρους του λόγου η οποία φυσικά θα παραπέμπει στο κύριο λήμμα.
  • Επίσης θα βρείτε παραδείγματα χρήσης που αφορούν τη συγκεκριμένη μορφή ή γραφή.

Δεν υπάρχουν ενότητες για συνώνυμα, αντώνυμα, συγγενικά και μεταφράσεις που παρέχονται στο κύριο λήμμα.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία