Δείτε και Βικιλεξικό:Μορφές λέξεων

Όταν μία λέξη υπάρχει σε περισσότερες από μία μορφή ή γραφή χρησιμοποιούμε ένα κύριο λήμμα στο οποίο παραπέμπουμε τα λήμματα που έχουν διαφορετική γραφή ή μορφή.

 • Δεν γράφουμε ορισμό εκτός αν η μορφή αυτή χρησιμοποιείται ενίοτε και με διαφορετική σημασία.
  Χρησιμοποιούμε το {{γραφή του}}   ή   {{γρ}} με τις κατάλληλες παραμέτρους.
 • Επίσης δεν δίνουμε μεταφράσεις (εννοείται στα νεοελληνικά λήμματα), συγγενικά, συνώνυμα, αντώνυμα
 • Γενικώς, δεν επαναλαμβάνουμε πληροφορίες που υπάρχουν στο κύριο λήμμα.

Δίνουμε όμως

 • κλίση (αν υπάρχει)
 • προφορά
 • ετυμολογία: εξηγούμε τη διαφοροποίηση από το κεντρικό λήμμμα, χωρίς να αντιγράφουμε ολόκληρη την ετυμολόγησή του
  • καθιερωμένη - ετυμολογική γραφή: Η καθιερωμένη γραφή είναι το κύριο λήμμα, όπου αναφέρεται κάποια ετυμολογική γραφή (παράδειγμα: στύβω), σημειώνοντας (αν υπάρχει) το όνομα του ετυμολόγου που την προτείνει (όπως πολλές φορές από το Λεξικό Μπαμπινιώτη.)
  • Το ίδιο για παρωχημένες γραφές (π.χ. κυττάζω). Παραπέμπουμε στο κύριο λήμμα. Γι' αυτές, καλό είναι να υπάρχουν παραθέματα από παλιά κείμενα.

Κλιτικοί τύποιΕπεξεργασία

Οι κλιτικοί τύποι (των ονομάτων ουσιαστικών και επιθέτων, μετοχών, αριθμητικών, αντωνυμιών καθώς και οι ρηματικοί τύποι) έχουν δικές τους σελίδες. Χρησιμοποιούμε τα πρότυπα που υπάρχουν στην Κατηγορία:Πρότυπα για κλιτικούς τύπους και στις Κατηγορίες προτύπων επιμέρους γλωσσών.

 • Για κλιτικούς τύπους παρωχημένους ή διαλεκτικούς που δεν υπάρχουν στον κλιτικό πίνακα που βρίσκεται στο κύριο λήμμα, καλό είναι να δώσουμε παράθεμα από παλιό κείμενο.
 • Ειδικά για τα μεσαιωνικά ελληνικά: Λημματοποιείται τύπος, όταν αυτός βρίσκεται σε συγκεκριμένο κείμενο. Δίνεται το παράθεμα ή τουλάχιστον αναλυτική παραπομπή στην πηγή του. (παράδειγμα: προβιδιασμάτου)

Οι σελίδες των κλιτικών τύπων δεν προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό λημμάτων ενός Τομέα γλώσσας.