Αυτό το λήμμα χρειάζεται επιμέλεια,
ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.

  Ετυμολογία

επεξεργασία
κυττάζω < λείπει η ετυμολογία και η εξήγηση της παλιότερης γραφής

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /ciˈta.zo/
τυπογραφικός συλλαβισμός: κυτ‐τά‐ζω

κυττάζω

  Μεταφράσεις

επεξεργασία