Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:βλ/οδηγίες. [επεξεργασία]

Πρότυπο πολλαπλών συνδέσμων που εμφανίζει την έκφραση δείτε τις λέξεις ή για μόνο μία: δείτε τη λέξη


Γράφουμε π.χ.
{{βλ|α|β|γ|δ|ε|ζ|η|θ|ι|κ|λ|μ|ν|ξ|ο}} (15 θέσεις λέξεων-στόχων) που εμφανίζει

→ δείτε τις λέξεις α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ και ο


Αν χρειάζεται, και παράμετρος γλώσσας |γλ=<κωδικός γλώσσας>


Εναλλακτικά, το ίδιο πρότυπο με {{cf|lang=xx|<and=1>|<term=1>|...}} για αποφυγή αλλαγής πληκτρολογίου σε ξένες λέξεις. (See the #Parameters)


Άλλες εφαρμογές

  • {{βλ|και=1}}   εμφανίζει:   → και δείτε
  • {{βλ|και=2}}   εμφανίζει:   → δείτε και
  • {{βλ|όρος=1}}   εμφανίζει:   → δείτε τον όρο ή   → δείτε τους όρους
  • {{βλ|όρος=...}}   εμφανίζει:   → δείτε και γράφουμε ελεύθερο κείμενο
  • {{βλ|0=-}}   εμφανίζει μόνο:   → δείτε
  • {{βλ|00=-}}   δεν εμφανίζει εισαγωγικό κείμενο - δίνει απευθείας τους συνδέσμους

Γλώσσα-στόχος
{{βλ|όρος=1|γλ=en|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o}} που μας συνδέει ακριβώς με τον αγγλικό τομέα

→ δείτε τους όρους a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n και o

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

όλες οι παράμετροι είναι προαιρετικές

{{βλ}} χωρίς παράμετρο

→ δείτε τη λέξη 

Αριθμητικές

|1= ... |15=
15 θέσεις για συνδέσμους

Ονομαστικές

|γλ=xx ή |lang=xx
όπου xx = ο κωδικός iso γλώσσας για σύνδεσμο ακριβείας στον Τομέα της γλώσσας-στόχου
|και=1 ή |and=1
και δείτε
|και=2 ή |and=2
δείτε και
|όρος=1 ή |term=1
δείτε τον όρο ή   → δείτε τους όρους
|όρος= ή |term=
δείτε και γράφουμε ελεύθερο κείμενο

|0=-   παράμετρος 'μηδέν': εμφανίζει μόνον

δείτε
Συνηθίζεται |0=- για γρήγορη πληκτρολόγηση

|00=-   παράμετρος 'διπλό μηδέν': δεν εμφανίζει κανένα εισαγωγικό στοιχείο παρά μόνο τα links

Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συνδέσουμε με πολλές λέξεις, χωρίς να χρειάζεται να γράψουμε το Πρότυπο:λ σε καθεμιά χωριστά.
όπως στο *terh₁-

ΠροβλήματαΕπεξεργασία

ΤΕΣΤ (βλ. τον κώδικα για tests)