Δείτε τις παραλλαγές f, F, ϝ, Ϝ

Διεθνείς όροι επεξεργασία

φι λατινικό πεζό
f
f decimal
f Unicode (U+0066)
LATIN SMALL LETTER F
← e δείτε και το κεφαλαίο F
& το δίγαμμα ϝ
g →

  Ετυμολογία επεξεργασία

f < (άμεσο δάνειο) λατινική f, τροποποίηση του κεφαλαίου F < αρχαία ελληνική Ϝ (δίγαμμα) με τροποποίηση (γράμμα)
 
Μουσικό σύμβολο forte.

  Σύμβολο επεξεργασία

f

  1. (μονάδα μέτρησης) συντομογραφία του προθήματος μονάδας femto-
  2. (μουσική) πλάγιο f σύμβολο του φόρτε (forte ιταλικά), δυνατά, να εκτελεστεί δυνατά

Αζεριανά (az) επεξεργασία

  Χαρακτήρας επεξεργασία

f

  f

  • γράμμα του αζεριανού αλφάβητου
Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
F f Ф ф F f
ΔΦΑ : /f/λατινικά επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

f, τροποποίηση του κεφαλαίου F

  Σύμβολο επεξεργασία

f πεζό (κεφαλαίο: F)

  • (γράμμα) το 6ο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, και των αλφαβήτων γλωσσών που το χρησιμοποιούν
    → δείτε τη λέξη f (διεθνής, διαγλωσσική χρήση)