Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Επίθετο Επεξεργασία

decimal (en)

  Ουσιαστικό Επεξεργασία

decimal (en)

  1. το δεκαδικό σύστημα
  2. (αριθμητική) ο δεκαδικός (αριθμός)
  3. (αριθμητική) η δεκαδική θέση