Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

decimal (en)

  Ουσιαστικό επεξεργασία

decimal (en)

  1. το δεκαδικό σύστημα
  2. (αριθμητική) ο δεκαδικός (αριθμός)
  3. (αριθμητική) η δεκαδική θέση