Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Συντομομορφή επεξεργασία

IPA (en) αρκτικόλεξο

  1. International Phonetic Alphabet
    • ΔΦΑ : Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο
  2. International Phonetic AssociationΓερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Συντομομορφή επεξεργασία

IPA (de) αρκτικόλεξο

  • Internationales Phonetisches Alphabet
  • ΔΦΑ : Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο