Αζεριανά (az)Επεξεργασία

  ΧαρακτήραςΕπεξεργασία

Ф

  Ф

  • γράμμα του αζεριανού κυριλλικού αλφάβητου
Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
F f Ф ф F f
ΔΦΑ : /f/