Βικιλεξικό:Πρότυπα γλωσσών

Δείτε επίσης: Κατηγορία:Πρότυπα γλωσσών, Κατηγορία:Πρότυπα ανακατεύθυνσης γλωσσών, Κατηγορία:Κατάλογος γλωσσών, Βικιλεξικό:Πίνακας γλωσσών, Βικιλεξικό:Αριθμός λημμάτων ανά γλώσσα

Πρότυπα για τις διάφορες γλώσσεςΕπεξεργασία

Κάθε γλώσσα αναγνωρίζεται από έναν κωδικό δύο ή τριών γραμμάτων (πρόκειται για τον κωδικό ISO της κάθε γλώσσας). Αυτός ο κωδικός χρησιμεύει:

  • στον εντοπισμό της γλώσσας (τα πρότυπα τύπου {{ΧΧ}} ανακατευθύνουν στο όνομα της γλώσσας),
  • στην εισαγωγή λέξεων που ανήκουν σ' αυτή τη γλώσσα (στα πρότυπα τύπου {{-ΧΧ-}}),
  • στον εντοπισμό των μεταφράσεων (στα πρότυπα τύπου {{τ|xx|λέξη}}).

Κωδικοί υπάρχουν και για οικογένειες γλωσσών (π.χ. {{sem}} σημιτικές γλώσσες), για νεκρές γλώσσες, για γλώσσες που αναφέρονται στις ετυμολογίες (π.χ. {{grk-pro}} για την πρωτοελληνική).

Οι δύο πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν, για κάθε γλώσσα, το όνομά της και τον κωδικό της. Ο πρώτος πίνακας εμφανίζεται κατά αλφαβητική σειρά των γλωσσών (άρα κατά το ελληνικό αλφάβητο), ενώ ο δεύτερος εμφανίζεται κατά αλφαβητική σειρά των κωδίκων (άρα κατά το λατινικό αλφάβητο).

Για αυτόματα ενημερωμένο κατάλογο, δείτε: Βικιλεξικό:Πίνακας γλωσσών

Κατά αλφαβητική σειρά των γλωσσών (στα ελληνικά)Επεξεργασία

ΑΕπεξεργασία

ΒΕπεξεργασία

ΓΕπεξεργασία

ΔΕπεξεργασία

ΕΕπεξεργασία

ΖΕπεξεργασία

ΘΕπεξεργασία

ΙΕπεξεργασία

ΚΕπεξεργασία

ΛΕπεξεργασία

ΜΕπεξεργασία

ΝΕπεξεργασία

ΟΕπεξεργασία

ΠΕπεξεργασία

ΡΕπεξεργασία

ΣΕπεξεργασία

ΤΕπεξεργασία

ΦΕπεξεργασία

ΧΕπεξεργασία

Κατά αλφαβητική σειρά των κωδίκων (με λατινικούς χαρακτήρες)Επεξεργασία

AΕπεξεργασία

BΕπεξεργασία

CΕπεξεργασία

DΕπεξεργασία

EΕπεξεργασία

FΕπεξεργασία

GΕπεξεργασία

HΕπεξεργασία

IΕπεξεργασία

JΕπεξεργασία

KΕπεξεργασία

LΕπεξεργασία

MΕπεξεργασία

NΕπεξεργασία

OΕπεξεργασία

PΕπεξεργασία

QΕπεξεργασία

RΕπεξεργασία

SΕπεξεργασία

TΕπεξεργασία

UΕπεξεργασία

VΕπεξεργασία

WΕπεξεργασία

XΕπεξεργασία

YΕπεξεργασία

ZΕπεξεργασία


Δείτε επίσης