Βικιλεξικό:Πρότυπα γλωσσών

Δείτε επίσης: Κατηγορία:Πρότυπα γλωσσών, Κατηγορία:Πρότυπα ανακατεύθυνσης γλωσσών, Κατηγορία:Κατάλογος γλωσσών, Βικιλεξικό:Πίνακας γλωσσών, Βικιλεξικό:Αριθμός λημμάτων ανά γλώσσα

Πρότυπα για τις διάφορες γλώσσες επεξεργασία

Κάθε γλώσσα αναγνωρίζεται από έναν κωδικό δύο ή τριών γραμμάτων (πρόκειται για τον κωδικό ISO της κάθε γλώσσας). Αυτός ο κωδικός χρησιμεύει:

  • στον εντοπισμό της γλώσσας (τα πρότυπα τύπου {{ΧΧ}} ανακατευθύνουν στο όνομα της γλώσσας),
  • στην εισαγωγή λέξεων που ανήκουν σ' αυτή τη γλώσσα (στα πρότυπα τύπου {{-ΧΧ-}}),
  • στον εντοπισμό των μεταφράσεων (στα πρότυπα τύπου {{τ|xx|λέξη}}).

Κωδικοί υπάρχουν και για οικογένειες γλωσσών (π.χ. {{sem}} σημιτικές γλώσσες), για νεκρές γλώσσες, για γλώσσες που αναφέρονται στις ετυμολογίες (π.χ. {{grk-pro}} για την πρωτοελληνική).

Οι δύο πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν, για κάθε γλώσσα, το όνομά της και τον κωδικό της. Ο πρώτος πίνακας εμφανίζεται κατά αλφαβητική σειρά των γλωσσών (άρα κατά το ελληνικό αλφάβητο), ενώ ο δεύτερος εμφανίζεται κατά αλφαβητική σειρά των κωδίκων (άρα κατά το λατινικό αλφάβητο).

Για αυτόματα ενημερωμένο κατάλογο, δείτε: Βικιλεξικό:Πίνακας γλωσσών

Κατά αλφαβητική σειρά των γλωσσών (στα ελληνικά) επεξεργασία

Α επεξεργασία

Β επεξεργασία

Γ επεξεργασία

Δ επεξεργασία

Ε επεξεργασία

Ζ επεξεργασία

Θ επεξεργασία

Ι επεξεργασία

Κ επεξεργασία

Λ επεξεργασία

Μ επεξεργασία

Ν επεξεργασία

Ο επεξεργασία

Π επεξεργασία

Ρ επεξεργασία

Σ επεξεργασία

Τ επεξεργασία

Φ επεξεργασία

Χ επεξεργασία

Κατά αλφαβητική σειρά των κωδίκων (με λατινικούς χαρακτήρες) επεξεργασία

A επεξεργασία

B επεξεργασία

C επεξεργασία

D επεξεργασία

E επεξεργασία

F επεξεργασία

G επεξεργασία

H επεξεργασία

I επεξεργασία

J επεξεργασία

K επεξεργασία

L επεξεργασία

M επεξεργασία

N επεξεργασία

O επεξεργασία

P επεξεργασία

Q επεξεργασία

R επεξεργασία

S επεξεργασία

T επεξεργασία

U επεξεργασία

V επεξεργασία

W επεξεργασία

X επεξεργασία

Y επεξεργασία

Z επεξεργασία


Δείτε επίσης