Δείτε επίσης: Κατηγορία:Γλώσσα τσουάνα

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

τσουάνα άκλιτο, θηλυκό, μόνο στον ενικό ή ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό

  Μεταφράσεις

επεξεργασία