Δείτε επίσης: Κατηγορία:Αρμενική γλώσσα

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

 
Wikipedia logo
Η Βικιπαίδεια έχει άρθρο για το θέμα:
  • κωδικός γλώσσας: hy
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
ονομαστική τα αρμενικά
      γενική των αρμενικών
    αιτιατική τα αρμενικά
     κλητική αρμενικά
Κατηγορία όπως «βουνό» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία επεξεργασία

αρμενικά < ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο του επιθέτου αρμενικός στον πληθυντικό

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /aɾ.me.niˈka/
τυπογραφικός συλλαβισμός: αρ‐με‐νι‐κά

  Ουσιαστικό επεξεργασία

αρμενικά ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό

Σημειώσεις επεξεργασία

Աա Բբ Գգ Դդ Եե Զզ Էէ Ըը Թթ Ժժ Իի Լլ Խխ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղղ Ճճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր Ցց Ււ Փփ Քք Օօ Ֆֆ և

Άλλες μορφές επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

αρμενικά