Γλώσσα: Νέα ελληνικά » Παράρτημα:Γραμματική » Παράρτημα:Ουσιαστικά » αρσενικά :: θηλυκά :: ουδέτερα :: κοινού γένους :: ανώμαλα :: επώνυμα :: πίνακας

Κλίση ουδέτερων ουσιαστικών « Κατηγορία:Ουσιαστικά κατά την κλίση (νέα ελληνικά)

Ουσιαστικά: ουδέτερα: Περιεχόμενα
οξύτονα παροξύτονα προπαροξύτονα
1. -α
κύμα-κύματος όνομα-ονόματος
2. -ας, αρ (αρχαιόκλιτα)
3. -ες
αιλουροειδές-αιλουροειδή ιδεώδες-ιδεώδη
4. -ι
παιδί-παιδιού, παιδιά
φαΐ-φαγιού, φαγιά
τραγούδι-τραγουδιού, τραγούδια
μίλι-μιλίου, μίλια
καράτι-ιού/ίου
παιδάκι-_, παιδάκια
τσάι-τσαγιού, τσάγια
-λόι-λοϊού, -λόια
φίλντισι-φιλντισιού
5. -ν (αρχαιόκλιτα)
εμβαδόν-εμβαδού
παρόν-παρόντος
μέλλον-μέλλοντος
6. -ο
βουνό-βουνού πεύκο-πεύκου σίδερο-σίδερου
άτομο-ατόμου
πρόσωπο-προσώπου/πρόσωπου
βούτυρο-βούτυρου/ων/βουτύρου/ων
δέσιμο-δεσίματος
7. -ος
γεγονός-γεγονότος δάσος-δάσους, δάση, δασών
άνθος-άνθους, ανθέων, άνθη
έδαφος-εδάφους, εδάφη
8. -υ
οξύ-οξέος βράδυ-ομάδα -υ
και αρχαιόκλιτα
ήμισυ-ημίσεων, ημίσεα
9. -ως
καθεστώς-καθεστώτος
φως-φωτός φώτα
αεριόφως-αεριόφωτος
10. από τα αρχαία
11. ανώμαλα
Σημείωση: Ο αριθμός λημμάτων σε κάθε Κατηγορία είναι ενδεικτικός. Οι επεξεργασίες είναι πάντα σε εξέλιξη.

Ουδέτερα

επεξεργασία

Δείτε επίσης


Κατηγορία Κανόνες Πίνακες κλίσης

-α ουδέτερα

Παροξύτονα -'α ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
το κύμα

του κύματος
τα κύματα
των κυμάτων
-'α, -ατος / -'ατα, -άτων
 • Ουδέτερα ανισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'α με πληθυντικό -'ατα που κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού.
  Λήγουν σε -μα.
  όπως βήμα, κύμα, ψέμα

Επεξηγήσεις
Το αρχαίο θέμα έληγε σε ...ατ-

 • ονομαστική: κυματ > κύμα, καθώς απαγορεύεται να λήγει λέξη σε ⟨ τ
 • γενική πληθυντικού: κυμάτων, καθώς το αρχαίο ωμέγα, μακρό φωνήεν, απαγόρευε τον τόνο στην προπαραλήγουσα *κύματων

Ιδιαιτερότητες:

Ειδικές περιπτώσεις (ιδιόκλιτα):

 • το γάλα, του γάλατος & του γάλακτος (αρχαίο θέμα -...ακτ, νεότερο θέμα -....ατ)
  Τα σύνθετά του, όπως το #όνομα ή μόνο σε ονομαστική και αιτιατική ενικού. Η λόγια γενική με γαλακτ‑ος μόνο σε αρχαιοπρεπείς λέξεις (όπως το οξύγαλα)
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το κύμα τα κύματα
      γενική του κύματος των κυμάτων
    αιτιατική το κύμα τα κύματα
     κλητική κύμα κύματα

Κατηγορία 
όπως το κύμα - 160 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 167 λέξεις 

Προπαροξύτονα -'α ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
το όνομα

του ονόματος
τα ονόματα
των ονομάτων
'-α, -'ατος / -'ατα, -άτων
 • Ουδέτερα ανισοσύλλαβα παροξύτονα σε '-α με πληθυντικό '-ατα. Κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα στη γενική ενικού και πληθυντικού.
  Λήγουν σε -μα.
  όπως άγαλμα, κόσμημα, όνομα, τσεκάρισμα

Επεξηγήσεις
Το αρχαίο θέμα έληγε σε ...ατ-

 • ονομαστική: ονοματ > όνομα, καθώς απαγορεύεται να λήγει λέξη σε ⟨ τ
 • γενική ενικού: ονοματος > ονόματος, καθώς ο νόμος της τρισυλλαβίας απαγορεύει το *όνοματος
 • γενική πληθυντικού: ονοματων > ονομάτων, καθώς το αρχαίο ωμέγα, μακρό φωνήεν, απαγόρευε τον τόνο στην προπαραλήγουσα *ονόματων

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το όνομα τα ονόματα
      γενική του ονόματος των ονομάτων
    αιτιατική το όνομα τα ονόματα
     κλητική όνομα ονόματα

Κατηγορία
όπως το όνομα - 3.188 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 3.243 λέξεις 

-ας, αρ ουδέτερα

Παροξύτονα -'ας, -'αρ ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
το κρέας

του κρέατος
τα κρέατα
των κρεάτων
-'ας, -'ατος / -'ατα, -άτων
 • Ουδέτερα ανισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'ας με δεύτερο θέμα -ατ- με πληθυντικό -'ατα που κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού.
  όπως άλας, κρέας, τέρας

Όμοια, και σε -αρ

Σημειώσεις:

 • Προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά και διατηρούν τύπους από την αρχαία κλίση τους.
 • Είναι διπλόθεμα. Το ένα θέμα τους υπάρχει στην ονομαστική ενικού. Το δεύτερο θέμα τους βρίσκεται από τη γενική ενικού, αφαιρώντας την κατάληξη (π.χ. κρεατ-ος)

Ποικιλίες:

 • το σέλας, με δεύτερους τύπους από την αρχαία κλίση του
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το κρέας τα κρέατα
      γενική του κρέατος των κρεάτων
    αιτιατική το κρέας τα κρέατα
     κλητική κρέας κρέατα

Κατηγορία 
όπως το κρέας - 11 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 11 λέξεις 

-ες ουδέτερα

Οξύτονα -ές ισοσύλλαβα
Κατηγορία
το αιλουροειδές

του αιλουροειδούς
τα αιλουροειδή
-ές, -ούς / , -ών
 • Ουδέτερα ισοσύλλαβα οξύτονα σε -ές με πληθυντικό με σταθερό τον τόνο σε όλες τις πτώσεις.
  όπως αιλουροειδές, βεληνεκές

Σημειώσεις:

 • Είναι ουσιαστικοποιημένα ουδέτερα επιθέτων σε -ής (όπως 'συνεχής') με τύπους από την αρχαία κλίση τους.
 • Πολλοί όροι της βιολογίας λήγουν σε -ειδές, και οι ταξινομικοί όροι στον πληθυντικό -ειδή.

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το αιλουροειδές τα αιλουροειδή
      γενική του αιλουροειδούς των αιλουροειδών
    αιτιατική το αιλουροειδές τα αιλουροειδή
     κλητική αιλουροειδές αιλουροειδή

Κατηγορία 
όπως το αιλουροειδές - 33 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 48 λέξεις 

Παροξύτονα -'ες ισοσύλλαβα
Ιδιόκλιτα
το ιδεώδες

του ιδεώδους
τα ιδεώδη
-'ες, -ους / -'η, -ών
 • Ουδέτερα ισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'ες με πληθυντικό -'η που κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα -ών στη γενική πληθυντικού.
  όπως ιδεώδες
 • Είναι ουσιαστικοποιημένα ουδέτερα επιθέτων σε -ης (όπως 'μανιώδης' με τύπους από την αρχαία κλίση τους.

Ιδιαιτερότητες

Επίσης προπαροξύτονα

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το ιδεώδες τα ιδεώδη
      γενική του ιδεώδους των ιδεωδών
    αιτιατική το ιδεώδες τα ιδεώδη
     κλητική ιδεώδες ιδεώδη
Κατηγορία 

όπως το ιδεώδες - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 5 λέξεις 

-ι ουδέτερα

Οξύτονα -ί ισοσύλλαβα
Κατηγορία
το παιδί

του παιδιού
τα παιδιά
, -ιού / -ιά -ιών
 • Ουδέτερα οξύτονα ισοσύλλαβα σε με πληθυντικό -ιά με σταθερό τον τόνο σε όλες τις πτώσεις. Οι καταλήξεις του πληθυντικού και της γενικής ενικού προφέρονται με συνίζηση.
  όπως αρνί, νησί, παιδί, ψωμί

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

 • και με δεύτερες λόγιες γενικές ενικού και πληθυντικού, ιδίως στις παλιές εκφράσεις για τοπωνύμια όπως το Δαφνί, «δήμος Δαφνίου»
 • το πρωί είναι ελλειπτικό (δανείζεται τύπους από το πρωινό)
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το παιδί τα παιδιά
      γενική του παιδιού των παιδιών
    αιτιατική το παιδί τα παιδιά
     κλητική παιδί παιδιά
Οι καταλήξεις -ιού, -ιά, -ιών προφέρονται με συνίζηση.

Κατηγορία 
όπως το παιδί - 204 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 217 λέξεις 

Κατηγορία
το φαΐ

του φαγιού
τα φαγιά
, -γιού / -γιά -γιών
 • Ουδέτερα οξύτονα ισοσύλλαβα σε με πληθυντικό -γιά με σταθερό τον τόνο σε όλες τις πτώσεις, ελλειπτικά (δανείζονται τύπους -γενικής και πληθυντικού- από τις αντίστοιχες λέξεις σε -γί, αντί για -ΐ)

. Οι καταλήξεις του πληθυντικού και της γενικής ενικού προφέρονται με συνίζηση.

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το φαΐ τα φαγιά
      γενική του φαγιού των φαγιών
    αιτιατική το φαΐ τα φαγιά
     κλητική φαΐ φαγιά
Οι καταλήξεις -ιού, -ιά, -ιών προφέρονται με συνίζηση.

Κατηγορία 
όπως το φαΐ - 3 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 3 λέξεις 

Παροξύτονα -'ι
-'ι ισοσύλλαβα
Κατηγορία
το τραγούδι

του τραγουδιού
τα τραγούδια
-'ι, -ιού / -'ια, -ιών
 • Ουδέτερα ισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'ι με πληθυντικό -'ια που στις γενικές κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα ‑ιού, ‑ιών. Οι καταλήξεις του πληθυντικού και της γενικής ενικού προφέρονται με συνίζηση.
  όπως αγόρι, κορίτσι, τραγούδι, χέρι

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το τραγούδι τα τραγούδια
      γενική του τραγουδιού των τραγουδιών
    αιτιατική το τραγούδι τα τραγούδια
     κλητική τραγούδι τραγούδια
Οι καταλήξεις -ιού, -ια, -ιών προφέρονται με συνίζηση.

Κατηγορία 
όπως το τραγούδι - 2.047 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2.124 λέξεις 

Κατηγορία
το μίλι

του μιλίου
τα μίλια
-'ι, -ίου / '-ια, -ίων
 • Ουδέτερα παροξύτονα σε -'ι με πληθυντικό -'ια (μία συλλαβή με συνίζηση ή δύο συλλαβές σε λόγιες λέξεις ή με λόγια προφορά). Στις γενικές κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα ‑ίου, ‑ίων
  όπως μίλι και πολλά τοπωνύμια σε όπως Μαρούσι αλλά «δήμος Αμαρουσίου» από το παλιό Ἀμαρούσιον

Ποικιλίες

 • Παραδείγματα για τη λόγια προφορά του πληθυντικού χωρίς συνίζηση: το ρουβίνι, τα ρουβίνια (χωρίς συνίζηση).

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το μίλι τα μίλια
      γενική του μιλίου των μιλίων
    αιτιατική το μίλι τα μίλια
     κλητική μίλι μίλια
Η κατάληξη του πληθυντικού -ια προφέρεται με συνίζηση.

Κατηγορία 
όπως το μίλι - 174 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 211 λέξεις 

Κατηγορία
το καράτι

του καρατιού
του καρατίου
τα καράτια
-'ι, -ιού, -ίου / '-ια, -ιών, -ίων
 • Ουδέτερα παροξύτονα σε -'ι με δύο τύπους στις γενικές πτώσεις: νεότερο, όπως στην κλίση #τραγούδι, με συνίζηση στην προφορά των καταλήξεων και παλιότερο, όπως στην κλίση #μίλι
  όπως καράτι και αρκετά τοπωνύμια σε
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το καράτι τα καράτια
      γενική του καρατιού
καρατίου
των καρατιών
καρατίων
    αιτιατική το καράτι τα καράτια
     κλητική καράτι καράτια
Οι καταλήξεις -ιού, -ια, -ιών προφέρονται με συνίζηση.
Οι δεύτεροι τύποι της γενικής, λόγιοι, παλιότεροι.

Κατηγορία 
όπως το καράτι - 48 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 55 λέξεις 

Κατηγορία
το παιδάκι

του _
τα παιδάκια
των _
-'ι, _ / -'ια, _
 • Ουδέτερα παροξύτονα σε -'ι με πληθυντικό -'ια χωρίς γενικές πτώσεις. Οι καταλήξεις του πληθυντικού προφέρονται με συνίζηση.
  όπως κατηφόρι, μαθητούδι, παιδάκι
 • Οι γενικές θα μπορούσαν να είναι -ιού, -ιών (με συνίζηση, όπως στο #τραγούδι) ή σπανιότερα ‑ίου, ‑ίων (όπως στο #μίλι)

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το παιδάκι τα παιδάκια
      γενική
    αιτιατική το παιδάκι τα παιδάκια
     κλητική παιδάκι παιδάκια
Η κατάληξη του πληθυντικού -ια προφέρεται με συνίζηση.

Κατηγορία 
όπως το παιδάκι - 1.175 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.175 λέξεις 

Κατηγορία
το τσάι

του τσαγιού
τα τσάγια
-'ι, -γιού / -'για, -γιών
 • Ουδέτερα ανισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'ι, γενική -γιού, με πληθυντικό -'για. Οι καταλήξεις του πληθυντικού και της γενικής ενικού προφέρονται με συνίζηση που αποτυπώνεται με τη γραφή του γάμα.
  όπως ρολόι, τσάι, χούι

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες

 • Σπάνια, για μερικά σε -όι ή -άι παλιότερη γραφή στην γενική ενικού -ιού και πληθυντικό -'ια όπως το ρολόι. Και εδώ οι καταλήξεις του πληθυντικού και της γενικής ενικού προφέρονται με συνίζηση χωρίς να γράφεται το γάμα. Συγκρίνετε τη γραφή καινούργιος, καινούριος.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το τσάι τα τσάγια
      γενική του τσαγιού των τσαγιών
    αιτιατική το τσάι τα τσάγια
     κλητική τσάι τσάγια
Οι καταλήξεις -ιού, -ια, -ιών προφέρονται με συνίζηση.

Κατηγορία 
όπως το τσάι - 27 λέξεις 

Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 36 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το ρολόι τα ρολόια
      γενική του ρολοϊού των ρολοϊών
    αιτιατική το ρολόι τα ρολόια
     κλητική ρολόι ρολόια
Οι καταλήξεις -ϊού, -ια, -ϊών προφέρονται ως δίφθογγοι.

Κατηγορία 
όπως το ρολόι - 5 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 5 λέξεις 

Προπαροξύτονο '-ι
το φίλντισι
του φιλντισιού
(τα φίλντισια)
'-ι, -ιού / ('-ια, -ιών)
 • Ουδέτερο προπαροξύτονο σε '-ι, με γενική -ιού, το φίλντισι που δεν συνηθίζεται στον πληθυντικό. Η κατάληξη της γενικής ενικού προφέρεται με συνίζηση.
  Κλίνεται παρόμοια με το παροξύτονο #τραγούδι
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική το φίλντισι
      γενική του φιλντισιού
    αιτιατική το φίλντισι
     κλητική φίλντισι
Η κατάληξη -ιού προφέρεται με συνίζηση.

Κατηγορία 
όπως το φίλντισι - μοναδικό

-ν ουδέτερα

Οξύτονα -ν
Οξύτονα -όν ισοσύλλαβα
Κατηγορία
το εμβαδόν

του εμβαδού
τα εμβαδά
-όν, -ού / , -ών
 • Ουδέτερα ισοσύλλαβα οξύτονα σε -όν με πληθυντικό και σταθερό τον τόνο σε όλες τις πτώσεις.
  όπως το εμβαδόν

Επεξηγήσεις: Κατά την αρχαία κλίση.

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το εμβαδόν τα εμβαδά
      γενική του εμβαδού των εμβαδών
    αιτιατική το εμβαδόν τα εμβαδά
     κλητική εμβαδόν εμβαδά

Κατηγορία 
όπως το εμβαδόν - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 4 λέξεις 

Οξύτονα -ν ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
το παρόν

του παρόντος
τα παρόντα
-όν, -όντος / -όντα, -όντων'
 • Ουδέτερα ανισοσύλλαβα οξύτονα σε -όν με δεύτερο θέμα στη γενική -όντος και πληθυντικό -όντα με σταθερό τον τόνο σε όλες τις πτώσεις.
  όπως ανιόν, παρόν, προϊόν
  και το μονοσύλλαβο ον που δεν έχει τόνο

Επεξηγήσεις: Είναι ουδέτερα αρχαίων μετοχών όπως παρών

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το παρόν τα παρόντα
      γενική του παρόντος των παρόντων
    αιτιατική το παρόν τα παρόντα
     κλητική παρόν παρόντα

Κατηγορία 
όπως το παρόν - 12 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 12 λέξεις 

Παροξύτονα -ν ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
το μέλλον

του μέλλοντος
τα μέλλοντα
-'...ν, -'...οντος / -'...ντα, ...-'ντων
 • Ουδέτερα παροξύτονα ανισοσύλλαβα όπως τα σε -ον, -αν, -εν με δεύτερο θέμα στη γενική -...ντος και στον πληθυντικό -...ντα. Κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού, όπως στην αρχαία κλίση τους.
  όπως σύμπαν - φωνήεν - ενδιαφέρον, μέλλον, περιβάλλον

Επεξηγήσεις: Είναι ουδέτερα αρχαίων μετοχών όπως μέλλων.

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το μέλλον τα μέλλοντα
      γενική του μέλλοντος των μελλόντων
    αιτιατική το μέλλον τα μέλλοντα
     κλητική μέλλον μέλλοντα

Κατηγορία 
όπως το μέλλον - 12 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 15 λέξεις 

-ο ουδέτερα

Τα ισοσύλλαβα ουσιαστικά σε -ος με παρόμοιες κλίσεις και ποικιλία τύπων. Δείτε και ουδέτερα σε -ο με ανάλογη συμπεριφορά.
Για λεπτές διαφορές, οι κανόνες δεν είναι αυστηροί: ένα ουσιαστικό μπορεί να μεταπηδήσει σε παρεμφερή Κατηγορία.
  ός, ού, οί, ών (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'ναός' θηλυκά όπως 'οδός' κοινού γένους όπως 'γιατρός' & ουδέτερα όπως 'βουνό'
  'ος, 'ου, 'οι, 'ων (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'δρόμος' & 'υπνάκος'   θηλυκά όπως 'διχοτόμος' & 'νόσος' κοινού γένους όπως 'ζωγράφος' & ουδέτερα όπως 'πεύκο'
  '-ος, 'ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως 'άνθρωπος' θηλυκά όπως 'άμπελος' & 'ήπειρος'  
και όπως 'διάμετρος'
κοινού γένους όπως 'κάτοχος' & ουδέτερα όπως 'άτομο'
  '-ος, 'ου/'-ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως 'όροφος'   κοινού γένους όπως 'μέτοχος' & ουδέτερα όπως 'πρόσωπο'  
  '-ος, 'ου/'-ου, '-οι, 'ων, 'ους/'-ους   αρσενικά όπως 'δάσκαλος'   κοινού γένους όπως 'κάτοικος'  
  συνδυασμοί αρσενικά όπως 'καρδινάλιος'   θηλυκά όπως 'πανσέληνος' κοινού γένους όπως 'βιομήχανος'   & ουδέτερα όπως 'βούτυρο'  
  '-ος, '-ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως το 'χοντράνθρωπος'      
  '-ος, '-ου, '-οι, '-ων (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'αντίλαλος'   κοινού γένους όπως 'ιμπρεσάριος'   & ουδέτερα όπως 'σίδερο'

Τα ουδέτερα σε -ος έχουν διαφορετική κλίση: 'γεγονός', 'δάσος', 'άνθος', 'έδαφος'
Οξύτονα -ό ισοσύλλαβα
Κατηγορία
το βουνό

τα βουνά
, -ού / , -ών

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το βουνό τα βουνά
      γενική του βουνού των βουνών
    αιτιατική το βουνό τα βουνά
     κλητική βουνό βουνά

Κατηγορία 
όπως το βουνό - 640 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.000 λέξεις 

Παροξύτονα -'ο ισοσύλλαβα
Κατηγορία
το πεύκο

τα πεύκα
-'ο, '-ου / -'α, -'ων

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το πεύκο τα πεύκα
      γενική του πεύκου των πεύκων
    αιτιατική το πεύκο τα πεύκα
     κλητική πεύκο πεύκα

Κατηγορία 
όπως το πεύκο - 1.083 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.167 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ο
'-ο ισοσύλλαβα
Κατηγορία
το σίδερο

τα σίδερα
'-ο, '-ου / '-α, '-ων

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το σίδερο τα σίδερα
      γενική του σίδερου των σίδερων
    αιτιατική το σίδερο τα σίδερα
     κλητική σίδερο σίδερα

Κατηγορία 
όπως το σίδερο - 2.099 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2.342 λέξεις 

Κατηγορία
το πρόσωπο

του προσώπου
του πρόσωπου
τα πρόσωπα
Κατηγορία
το άτομο

του ατόμου
τα άτομα
'-ο, -'ου / '-α, -'ων
 • Λιγοστά ουδέτερα ισοσύλλαβα προπαροξύτονα σε '-ο με πληθυντικό '-α που κατεβάζουν τον τόνο στις γενικές πτώσεις. Δε συνηθίζουν τον σταθερό τόνο στη γενική ενικού είτε επειδή δημιουργείται σύγχυση με κάποιο ομόηχο, είτε επειδή είναι αρχαιοπρεπή


'-ο, -'ου/'-ου / '-α, -'ων Κατηγορία:πρόσωπο
Τα περισσότερα, και με νεότερο τύπο γενικής ενικού, χωρίς καταβιβασμό τόνου

όπως πρόσωπο, του προσώπου & του πρόσωπου

Ιδιαιτερότητες:

Ποικλίες

 • Με δεύτερο τύπο στον πληθυντικό, ιδιωματικό, λογοτεχνικό
  το άλογο - τα άλογα & τα αλόγατα
  το όνειρο - τα όνειρα & τα ονείρατα

Δείτε επίσης

 • #βούτυρο με δύο τύπους γενικής και στον ενικό, και στον πληθυντικό
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το άτομο τα άτομα
      γενική του ατόμου των ατόμων
    αιτιατική το άτομο τα άτομα
     κλητική άτομο άτομα

Κατηγορία 
όπως το άτομο - 8 λέξεις 

Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 10 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το πρόσωπο τα πρόσωπα
      γενική του προσώπου
πρόσωπου
των προσώπων
    αιτιατική το πρόσωπο τα πρόσωπα
     κλητική πρόσωπο πρόσωπα

Κατηγορία 
όπως το πρόσωπο - 1.191 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.336 λέξεις 

Κατηγορία
το βούτυρο

του βούτυρου
του βουτύρου
τα βούτυρα
'-ο, '-ου & -'ου / '-α, '-ων & -'ων

Επεξηγήσεις: Ο καταβιβασμός του τόνου, από την αρχαία κλίση τους, εξ αιτίας του μακρού φωνήεντος στη λήγουσα που δεν επιτρέπει προπαροξύτονη λέξη.
Ιδιαιτερότητες:

Δείτε επίσης

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το βούτυρο τα βούτυρα
      γενική του βούτυρου
βουτύρου
των βούτυρων
βουτύρων
    αιτιατική το βούτυρο τα βούτυρα
     κλητική βούτυρο βούτυρα
Οι δεύτεροι τύποι, παλιότεροι, λόγιοι.

Κατηγορία 
όπως το βούτυρο - 1.043 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.092 λέξεις 

'-ο ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
το δέσιμο

του δεσίματος
τα δεσίματα
'-ο, -'ατος / -'ατα, -άτων
 • Ουδέτερα προπαροξύτονα σε '-ο με ανισοσύλλαβη γενική ενικού σε -ατος και πληθυντικό σε -ατα που κατεβάζουν τον τόνο στην επόμενη συλλαβή του θέματος στη γενική ενικού και στον πληθυντικό καθώς απαγορεύται π.χ. το *δέσιματα. Στη γενική πληθυντικού μετακινούν τον τόνο στην παραλήγουσα, όπως προστάζει το μακρό φωνήεν της κατάληξης που απαγορεύει το *δεσίματων.
  Έτσι κλίνονται τα σε ‑σιμο, ‑ξιμο, ‑ψιμο που προέρχονται από θέματα ρημάτων στον αόριστο
  όπως γράφω, έγραψα > γράψιμο, δένω, έδεσα > δέσιμο, τρέχω, έτρεξα > τρέξιμο
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το δέσιμο τα δεσίματα
      γενική του δεσίματος των δεσιμάτων
    αιτιατική το δέσιμο τα δεσίματα
     κλητική δέσιμο δεσίματα

Κατηγορία 
όπως το δέσιμο - 142 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 142 λέξεις 

-ος ουδέτερα

Οξύτονα -ός ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
το γεγονός

του γεγονότος
τα γεγονότα
-ός, -ότος / ότα, -ότων
 • Ουδέτερα οξύτονα σε -ός με δεύτερο θέμα στην ανισοσύλλαβη γενική ενικού σε -ότος και τον πληθυντικό σε -ότα με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.
  όπως γεγονός
 • Είναι ουδέτερα αρχαίων μετοχών όπως γεγονώς.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το γεγονός τα γεγονότα
      γενική του γεγονότος των γεγονότων
    αιτιατική το γεγονός τα γεγονότα
     κλητική γεγονός γεγονότα

Κατηγορία 
όπως το γεγονός - 5 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 5 λέξεις 

Παροξύτονα -'ος
'-ος ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
το δάσος

του δάσους
τα δάση
των δασών
&Κατηγορία
των ανθέων

του άνθους
τα άνθη
των ανθέων
-'ος, -ους / -'η -ών
 • Ουδέτερα παροξύτονα σε -'ος με πληθυντικό σε -'η που κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα στη γενική πληθυντικού -ών.
  όπως άλσος, δάσος, μέρος, τέλος
 • Οι τύποι, όπως στην αρχαία κλίση τους

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το δάσος τα δάση
      γενική του δάσους των δασών
    αιτιατική το δάσος τα δάση
     κλητική δάσος δάση

Κατηγορία 
όπως το δάσος - 88 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 107 λέξεις 


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το άνθος τα άνθη
      γενική του άνθους των ανθέων
    αιτιατική το άνθος τα άνθη
     κλητική άνθος άνθη

Κατηγορία 
όπως το άνθος - 4 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 4 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ος ισοσύλλαβα
Κατηγορία
το έδαφος

του εδάφους
τα εδάφη
των εδαφών
'-ος, -'ους / -'η, -ών
 • Ουδέτερα προπαροξύτονα σε '-ος με πληθυντικό σε -'η και τονισμένη γενική πληθυντικού -ών. Μετακινούν επίσης τον τόνο στη γενική ενικού και στον πληθυντικό επειδή υπάρχει μακρό φωνήεν στην λήγουσα (που απαγορεύει το *έδαφους, *έδαφη)
  όπως έδαφος, μέγεθος, πέλαγος
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το έδαφος τα εδάφη
      γενική του εδάφους των εδαφών
    αιτιατική το έδαφος τα εδάφη
     κλητική έδαφος εδάφη

Κατηγορία 
όπως το έδαφος - 17 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 18 λέξεις 

-υ ουδέτερα

Οξύτονα -ύ ανισοσύλλαβα
Ιδιόκλιτα
από επίθετα
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το οξύ τα οξέα
      γενική του οξέος των οξέων
    αιτιατική το οξύ τα οξέα
     κλητική οξύ οξέα
Παροξύτονα -'υ
Κατηγορία
ομάδα
παροξύτονα ουδέτερα σε '-υ
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το βράδυ τα βράδια
      γενική του βραδιού των βραδιών
    αιτιατική το βράδυ τα βράδια
     κλητική βράδυ βράδια
Ομάδα: βράδυ, δίχτυ, στάχυ & δάκρυ
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το δίχτυ τα δίχτυα
      γενική του διχτυού των διχτυών
    αιτιατική το δίχτυ τα δίχτυα
     κλητική δίχτυ δίχτυα
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το στάχυ τα στάχυα
      γενική του σταχυού των σταχυών
    αιτιατική το στάχυ τα στάχυα
     κλητική στάχυ στάχυα
Κατά τη Γραμματική Γυμνασίου (Χατζησαββίδη)
μετατρέπει στις άλλες πτώσεις το ύψιλον σε γιώτα
(σταχιού, στάχια, σταχιών). Δείτε και στάχι.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το δάκρυ τα δάκρυα
      γενική του δακρύου
δάκρυου(ποιητικό)
των δακρύων
    αιτιατική το δάκρυ τα δάκρυα
     κλητική δάκρυ δάκρυα
το δόρυ
του δόρατος
τα δόρατα
των δοράτων
-'υ, -'ατος
 • Το αρχαίο δόρυ, ανισοσύλλαβο, διθεματικό
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το δόρυ τα δόρατα
      γενική του δόρατος των δοράτων
    αιτιατική το δόρυ τα δόρατα
     κλητική δόρυ δόρατα
Προπαροξύτονο '-υ
Ιδιόκλιτα
το ήμισυ

του ημίσεως
(τα ημίσεα)
'-υ, -'εος
 • Το ήμισυ από το αρχαίο επίθετο {ἥμισυς}. Για τον πληθυντικό, χρησιμοποιούμε περισσότερο το νεότερο «τα μισά». Συνήθως, στη φράση «το ήμισυ του παντός»
  και στη μουσική, ο όρος «ήμισυ» για τη διάρκεια του μισού  
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το ήμισυ
μισό
τα ημίσεα
μισά
      γενική του ημίσεος
μισού
των ημισέων
μισών
    αιτιατική το ήμισυ
μισό
τα ημίσεα
μισά
     κλητική ήμισυ
μισό
ημίσεα
μισά

-ως ουδέτερα

-ώς ανισοσύλλαβα
Ιδιόκλιτα
το καθεστώς

του καθεστώτος
τα καθεστώτα
-ώς, -ώτος / -ώτα, -ώτων
 • Οξύτονα ουδέτερα σε -ώς όπως η αρχαία μετοχή καθεστώς. Το ωμέγα στην κατάληξη του ουδέτερου εξηγείται από την ετυμολογία της αρχαίας λέξης.
  το καθεστώς
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το καθεστώς τα καθεστώτα
      γενική του καθεστώτος των καθεστώτων
    αιτιατική το καθεστώς τα καθεστώτα
     κλητική καθεστώς καθεστώτα
Ιδιόκλιτα
το φως

του φωτός
των φώτων
Το μονοσύλλαβο φως δεν φέρει τόνο.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το φως τα φώτα
      γενική του φωτός των φώτων
    αιτιατική το φως τα φώτα
     κλητική φως φώτα
Παροξύτονα -φως ανισοσύλλαβα
Κατηγορία:
το αεριόφως

του αεριόφωτος
τα αεριόφωτα
των αεριοφώτων
&αεριόφωτων
-ως, -ωτος / -'ωτα, -ότων/οτων
 • Ουδέτερα με δεύτερο συνθετικό το φως με την αρχαιότροπη κατάληξή τους που κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού -φώτων. Τα αντίστοιχά τους στην κοινή κρατάνε σταθερό των τόνο (αεριόφωτο, των αεριόφωτων).
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το αεριόφως τα αεριόφωτα
      γενική του αεριόφωτος των αεριοφώτων
    αιτιατική το αεριόφως τα αεριόφωτα
     κλητική αεριόφως αεριόφωτα
Συγκρίνετε με την κλίση για το αεριόφωτο.

Κατηγορία 
όπως το αεριόφως - 3 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 6 λέξεις 

από τα αρχαία

επεξεργασία

Κατηγορία:Ουσιαστικά αρχαιόκλιτα ουδέτερα (νέα ελληνικά)

σε

σε -ας και σε -αρ, όπως το 'κρέας'

σε -ες

σε -...ν, γενική -ντος

σε -όν/-ον, γενική -ού/-ου, λέξεις επιστημονικού λεξιλογίου για διάκριση με παράλληλους τύπους με άλλη σημασία. Όπως

σε

 • το κιννάβαρι, του κινναβάρεως (χωρίς πληθυντικό, όρος ορυκτολογίας)
 • το κόμμι, του κόμμεως (χωρίς πληθυντικό, όρος βοτανικής)

σε

σε -υρ

 • το πυρ, του πυρός, τα πυρά, των πυρών

σε -ωρ

 • το ύδωρ, του ύδατος, τα ύδατα, των υδάτων

σε -ώς

 • το #καθεστώς, του καθεστώτος, τα καθεστώτα, των καθεστώτων
 • το #φως, του φωτός, τα φώτα, των φώτων & τα σύνθετά του

Δείτε το Παράρτημα:ανώμαλα ουσιαστικά

και την Κατηγορία:Ουσιαστικά ιδιόκλιτα ουδέτερα (νέα ελληνικά)

Ιδιόκλιτα: μοναχικά.


#Άκλιτα ουδέτερα Κατηγορία:Ουσιαστικά άκλιτα ουδέτερα (νέα ελληνικά)
Όπως


#Ετερογενή, διπλόκλιτα: πίνακας

 • με δεύτερο πληθυντικό ουδέτερο, όπως ο βράχος, οι βράχοι, τα βράχια


#Διγενή που υπάρχουν σαν αρσενικά και ουδέτερα
Φωνητικά διπλόμορφα, όπως το πράγμα - το πράμα δεν έχουν διαφορά στην κλίση.


#Διπλοκατάληκτα


#Ελλειπτικά