Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'τσάι' (νέα ελληνικά)

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το τσάι τα τσάγια
      γενική του τσαγιού των τσαγιών
    αιτιατική το τσάι τα τσάγια
     κλητική τσάι τσάγια
Οι καταλήξεις -ιού, -ια, -ιών προφέρονται με συνίζηση.
Κατηγορία όπως «τσάι» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Ουδέτερα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά σε με δεύτερο θέμα + γ όπως

το τσάι, του τσαγιού, τα τσάγια, των τσαγιών

Οι καταλήξεις του πληθυντικού και της γενικής ενικού προφέρονται με συνίζηση.
Δείτε και τη σπάνια παλιότερη γραφή χωρίς το γάμμα όπως μερικά -όι, -άι


Περισσότερα στο Παράρτημα

για τους συντάκτες: {{el-κλίση-'τσάι'}}