Δείτε επίσης: τά

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος άρθρουΕπεξεργασία

τα ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό

  • ουδέτερο οριστικό άρθρο στην ονομαστική πληθυντικού
Τα κακά τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα!
  • ουδέτερο οριστικό άρθρο στην αιτιατική πληθυντικού
Έχε τα μάτια σου δεκατέσσερα!
Φαίνεται πως τα μετράει τα λόγια του.

κλίσεις των άρθρωνΕπεξεργασία

αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ενικού ο η το
γενική ενικού του της του
αιτιατική ενικού τον τη(ν) το
ονομαστική πληθυντικού οι οι τα
γενική πληθυντικού των των των
αιτιατική πληθυντικού τους τις τα