Διεθνείς όροι επεξεργασία

εικόνα html
  *
* decimal
* Unicode (U+002A)
ASTERISK
*

  Σύμβολο επεξεργασία

* Ο (αστερίσκος) δηλώνει:

 1. (μαθηματικά) σύμβολο του πολλαπλασιασμού
   συνώνυμα:   × ,   ·
   αντώνυμα:   ÷
 2. (πληροφορική) το σύμβολο του πολλαπλασιασμού σε εκφράσεις
  sec_of_N_hours = 60*60*N_hours
 3. (πληροφορική) στην αντιπαραβολή προτύπων (pattern matching) χρησιμοποιείται ως σύμβολο υποκατάστασης (wildcard) για κανέναν, για έναν ή περισσότερους χαρακτήρα
  The pattern Man* matches any string that starts with Man. The pattern *Man matches any string that ends with Man.[1]
  → δείτε τους όρους glob και multi-character wildcard
 4. (τυπογραφία) ανυψωμένο (superscipt) μέσα σε κείμενο δηλώνει παραπομπή
  δείτε αστερίσκος στη Βικιπαίδεια

(μπροστά από λέξη)

 1. (αστρονομία) άστρο
 2. (γενεαλογία) πριν από χρονολογία δηλώνει έτος γέννησης
   αντώνυμα:
 3. (γλωσσολογία, φωνολογία) τοποθετείται μπροστά από τύπο που μπορεί να είναι:
  1. υποθετικός επανασυντεθειμένος τύπος (όπως οι πρωτοϊνδοευρωπαϊκές ρίζες) παράδειγμα: *ph₂tḗr
  2. αμάρτυρος τύπος (που δεν έχει βρεθεί σε χρήση) παράδειγμα: *θανατάς, *λύκη
  3. αντιγραμματικός τύπος, δηλαδή μη αποδεκτός τύπος, επειδή αστοχεί φωνολογικά, μορφολογικά ή ορθογραφικά (όπως *μύνημα, *συχγρόνως, *άθρο)
  4. (δύο αστερίσκοι ** ) αντιγραμματικός τύπος υποθετικού ή αμάρτυρου τύπου
  δείτε και το αρχικό θαυμαστικό !

Δείτε επίσης επεξεργασία

 • Asterisk στην αγγλική Βικιπαίδεια  

λέξεις με αστερίσκο:

  Αναφορές επεξεργασία

 1. (Αγγλικά) Introduction to the SQLite GLOB operator, πρόσβαση:2020-01-14