Διεθνείς όροι επεξεργασία

  • Unicode χαρακτήρας U+00D7 MULTIPLICATION SIGN &#x00D7
  • decimal: ×

  Σύμβολο επεξεργασία

×

Σημειώσεις επεξεργασία

  • Το × είναι μικρότερο και σημειώνεται υψηλότερα του ελληνικού χ και του λατινικού x με το οποίο μοιάζει.