Διεθνείς όροι επεξεργασία

κωδικοί
  • Unicode χαρακτήρας U+22C5 DOT OPERATOR &#x22C5
  • decimal: ⋅

  Σύμβολο επεξεργασία

·

  • (μαθηματικά) σύμβολο του πολλαπλασιασμού, συνήθως στην άλγεβρα, όπου συνηθίζεται η παράληψή του να εννοείται
    Η αλγεβρική παράσταση:  , γράφεται ισοδύναμα για λόγους ευανάγνωσης:  , όπου εννοείται το σύμβολο « »

Αντώνυμα επεξεργασία

  • (διαίρεση): ÷

Συνώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  • · στην αγγλική Βικιπαίδεια