Πρωτοϊνδοευρωπαϊκή γλώσσα (ine-pro) επεξεργασία

 
ανασυντεθειμένοι τύποι
(επ)ανασυντεθειμένος υποθετικός τύπος πρωτογλώσσας
όπως προκύπτει από την έως τώρα έρευνα της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας
- μπροστά από τον τύπο σημειώνεται πάντα ένας αστερίσκος -
 

  Ετυμολογία επεξεργασία

*ph₂tḗr < ίσως: *peh₂- (προστατεύω) +‎ *-tḗr

  Ουσιαστικό επεξεργασία

*ph₂tḗr αρσενικό

Απόγονοι επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία