Διεθνείς όροι επεξεργασία

!
! decimal
! Unicode (U+0021)
EXCLAMATION MARK
!

  Σύμβολο επεξεργασία

!

 1. (σημείο στίξης) το θαυμαστικό
 2. (γλωσσολογία) τοποθετημένο μπροστά από φράση ή λέξη, σημαίνει:
  1. (μπροστά από φράση) κακός σχηματισμός φράσης με σωστές λέξεις που παραβαίνει όμως τους κανόνες σύνταξης μιας γλώσσας
   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: !μια παιδική ωραία χαρά αντί για «μια ωραία παιδική χαρά»
  2. (μπροστά από λέξη) υπαρκτός ή πιθανός σχηματισμός που παρουσιάζει προβλήματα ή δεν έχει επικρατήσει [1]
   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: το μενού, ή το συνώνυμο !εδεσματολόγιο
  δείτε και τον αστερίσκο * για αντιγραμματικούς ή αμάρτυρους τύπους

  Αναφορές επεξεργασία

 1. Ξυδόπουλος, Ι. Γιώργος (2007), Λεξικολογία. Εισαγωγή στην ανάλυση της λέξης και του λεξικού. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 7η εκτύπωση, 2017, σελίδα 102, υποσημείωση