Κατηγορίες » Κατάλογος γλωσσών » Πρωτογλώσσες « Αμάρτυροι τύποι
ανασυντεθειμένοι τύποι
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται
υποθετικές πρωτογλώσσες με (επ)ανασυντεθειμένους τύπους
όπως προκύπτουν από την έρευνα της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας
- μπροστά από τους τύπους σημειώνεται πάντα ένας αστερίσκος -
 

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει τις ακόλουθες 9 υποκατηγορίες, από 9 συνολικά.