Κατηγορία:Πρωτοτουρκική γλώσσα

Γλώσσα: Πρωτοτουρκική » επιλέξτε είδος κατηγορίας
ανασυντεθειμένοι τύποι
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται
(επ)ανασυντεθειμένοι τύποι υποθετικής πρωτογλώσσας
όπως προκύπτουν από την έως τώρα έρευνα της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας
μπροστά από τους τύπους σημειώνεται πάντα ένας αστερίσκος
 


πρωτοτουρκική


 

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει μόνο την ακόλουθη υποκατηγορία.