Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κρεάτων ουδέτερο


  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κρεάτων ουδέτερο