Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/αρσενικά

Παράρτημα:Γραμματική (νέα ελληνικά) » Παράρτημα:Ουσιαστικά » αρσενικά :: θηλυκά :: ουδέτερα :: κοινού γένους :: ανώμαλα :: επώνυμα :: πίνακας


Ουσιαστικά: Αρσενικά: Περιεχόμενα (δείτε και επώνυμα)
οξύτονα παροξύτονα προπαροξύτονα
1. -ας
ψαράς-ψαράδες αγώνας-αγώνες, αγώνων
γαλαξίας-γαλαξίες, γαλαξιών
μήνας&μηνός
ρήγας-ρηγάδες
αμφορέας-αμφορείς
Αντρέας-Αντρέηδες
& γυαλάκιας, αέρας, πατέρας, κανάγιας, Γρίβας
βαρύμαγκας, -ες, -ων
φύλακας-φύλακες, φυλάκων
τραγόπαπας, -άδες
Μπούκουρας-Μπουκουραίοι
τσέλιγκας-ες-άδες
2. -ες
καφές-καφέδες κόντες-κόντηδες
3. -ης
νικητής-νικητές
επιτελής-επιτελείς
καθηγητής, -ές, -άδες
Περικλής, -είς, -ήδες
πραματευτής-άδες
μπαλωματής, -ήδες
Σαρρής, -ήδες, -αίοι
ναύτης-ναύτες
αφέντης, -ες, -άδες
λαχειοπώλης, -ες, -ηδες
ράφτης, -ες, -ηδες, -άδες
μανάβης, -ηδες
νοικοκύρης, -ηδες, -αίοι
τσοπάνης, -ηδες, -αραίοι
μάστορης-μάστορες
πρύτανης-πρυτάνεις
Μπότσαρης-Μποτσαραίοι
κοτζάμπασης, -ηδες
φούρναρης, -ηδες, -αίοι
4. -ος
αγρός-αγροί δρόμος-δρόμοι, δρόμε!
υπνάκος-υπνάκοι, υπνάκο!
Γιώργος, -ηδες
Σαρακατσάνος, -οι, -αίοι
καπετάνιος, -ιοι, -αίοι
αντίλαλος-αντίλαλου
+ χοντράνθρωπος
άνθρωπος-ανθρώπου
+ όροφος, δάσκαλος
καρδινάλιος-αλίου-άλιοιυ
Παπαδόπουλος, -οι, -αίοι
5. -ου
6. -ους
7. με -ω- αρχαιοπρεπή
8. από τα αρχαία
9. ανώμαλα
Σημείωση: Ο αριθμός λημμάτων σε κάθε Κατηγορία είναι ενδεικτικός. Οι επεξεργασίες είναι πάντα σε εξέλιξη.


ΑρσενικάΕπεξεργασία

Δείτε επίσης


Κατηγορία Κανόνες Πίνακες κλίσης

-ας αρσενικά

Οξύτονα ‑άς μόνον ανισοσύλλαβα
‑άς ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο ψαράς

οι ψαράδες
‑άς, ‑άδες

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο ψαράς οι ψαράδες
      γενική του ψαρά των ψαράδων
    αιτιατική τον ψαρά τους ψαράδες
     κλητική ψαρά ψαράδες

Κατηγορία 
όπως το ψαράς - 398 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 410 λέξεις 

Παροξύτονα ‑'ας
‑'ας ισοσύλλαβα
Κατηγορία
o αγώνας

των αγώνων
‑'ας, ‑'ες με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

Δείτε και

 • Προπαροξύτονες '‑ας με σταθερό τόνο, #βαρύμαγκας
 • Με επιπλέον ανισοσύλλαβο πληθυντικό:
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο αγώνας οι αγώνες
      γενική του αγώνα των αγώνων
    αιτιατική τον αγώνα τους αγώνες
     κλητική αγώνα αγώνες

Κατηγορία 
όπως το αγώνας - 315 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 351 λέξεις 

Κατηγορία
ο γαλαξίας

των γαλαξιών
‑'ας, ‑'ες με γενική πληθυντικού ‑ών

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο γαλαξίας οι γαλαξίες
      γενική του γαλαξία των γαλαξιών
    αιτιατική τον γαλαξία τους γαλαξίες
     κλητική γαλαξία γαλαξίες

Κατηγορία 
όπως το γαλαξίας - 77 λέξεις 

Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 106 λέξεις 
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο μήνας οι μήνες
      γενική του μήνα
μηνός
των μηνών
    αιτιατική τον μήνα τους μήνες
     κλητική μήνα μήνες

Κατηγορία 
όπως το μήνας - 5 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 6 λέξεις 

‑'ας ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο ρήγας

οι ρηγάδες
‑'ας, ‑άδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο ρήγας οι ρηγάδες
      γενική του ρήγα των ρηγάδων
    αιτιατική τον ρήγα τους ρηγάδες
     κλητική ρήγα ρηγάδες

Κατηγορία 
όπως το ρήγας - 6 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 6 λέξεις 

Κατηγορία
αμφορέας

οι αμφορείς
‑έας, ‑είς αρχαιόκλιτα

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο αμφορέας οι αμφορείς
      γενική του αμφορέα
αμφορέως
των αμφορέων
    αιτιατική τον αμφορέα τους αμφορείς
     κλητική αμφορέα αμφορείς

Κατηγορία 
όπως το αμφορέας - 72 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 77 λέξεις 

Κατηγορία
ο Αντρέας

οι Αντρέηδες
‑'ας, ‑'ηδες

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Αντρέας οι Αντρέηδες
      γενική του Αντρέα των Αντρέηδων
    αιτιατική τον Αντρέα τους Αντρέηδες
     κλητική Αντρέα Αντρέηδες

Κατηγορία 
όπως το Αντρέας - 8 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 9 λέξεις 

Κατηγορία
ο γυαλάκιας

οι γυαλάκηδες
‑άκιας, ‑άκηδες

Το αρσενικό εκφέρεται και για γυναικεία πρόσωπα:

Παρόμοια κλίση έχουν:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο γυαλάκιας οι γυαλάκηδες
      γενική του γυαλάκια των γυαλάκηδων
    αιτιατική τον γυαλάκια τους γυαλάκηδες
     κλητική γυαλάκια γυαλάκηδες

Κατηγορία 
όπως το γυαλάκιας - 27 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 27 λέξεις 

‑'ας ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα: δύο πληθυντικοί
Κατηγορία
ο πατέρας

οι πατέρες
οι πατεράδες
‑'ας, ‑'ες / ‑άδες
 • Παροξύτονα σε ‑'ας, με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο ‑'ες και ανισοσύλλαβο ‑'αδες
  όπως το ξωπατέρας, το πατέρας (με επιπλέον λόγιους τύπους)

Δείτε και

 • Το προπαροξύτονο ο #τσέλιγκας (χωρίς την πρώτη γενική πληθυντικού)
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο πατέρας οι πατέρες
πατεράδες
      γενική του πατέρα
πατρός
των πατέρων
πατεράδων
    αιτιατική τον πατέρα τους πατέρες
πατεράδες
     κλητική πατέρα
πάτερ
πατέρες
πατεράδες

Κατηγορία 
όπως το πατέρας - 3 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 3 λέξεις 

Κατηγορία
ο αέρας

οι αέρες
οι αέρηδες
‑'ας, ‑'ες / ‑'ηδες
 • Παροξύτονα σε ‑'ας με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο ‑'ες και ανισοσύλλαβο ‑'ηδες.
  όπως ο αέρας, ο μπαγάσας (χωρίς την ισοσύλλαβη γενική πληθυντικού)
 • Είναι συνδυασμός του #αγώνας και #Αντρέας
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο αέρας οι αέρες
αέρηδες
      γενική του αέρα των αέρων
αέρηδων
    αιτιατική τον αέρα τους αέρες
αέρηδες
     κλητική αέρα αέρες
αέρηδες

Κατηγορία 
όπως το αέρας - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

Κατηγορία
ο κανάγιας

οι κανάγιες
οι κανάγηδες
‑'γιας, ‑'γιες / ‑'γηδες
 • Παροξύτονα σε ‑'γιας (με συνίζηση του <ια>) με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο ‑γιες (χωρίς γενική) και ανισοσύλλαβο ‑γηδες.
  ο κανάγιας

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο κανάγιας οι κανάγιες
κανάγηδες
      γενική του κανάγια των
κανάγηδων
    αιτιατική τον κανάγια τους κανάγιες
κανάγηδες
     κλητική κανάγια κανάγιες
κανάγηδες

Κατηγορία 
όπως το κανάγιας - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

Κατηγορία
ο Γρίβας

οι Γρίβηδες
οι Γριβαίοι
‑'ας, ‑'ηδες / ‑αίοι (Δείτε Κλίση επωνύμων)
 • Επώνυμα παροξύτονα ανισοσύλλαβα σε ‑'ας με πληθυντικό ‑'ηδες και ‑αίοι
  όπως Γρίβας
  Δείτε και αυτά που δεν έχουν δεύτερο πληθυντικό, όπως #Αντρέας
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Γρίβας οι Γρίβηδες
Γριβαίοι
      γενική του Γρίβα των Γρίβηδων
Γριβαίων
    αιτιατική τον Γρίβα τους Γρίβηδες
Γριβαίους
     κλητική Γρίβα Γρίβηδες
Γριβαίοι

επώνυμα#Γρίβας

Προπαροξύτονα '‑ας
'‑ας ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο βαρύμαγκας

των βαρύμαγκων
'‑ας, '‑ες σταθερός τόνος.

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο βαρύμαγκας οι βαρύμαγκες
      γενική του βαρύμαγκα των βαρύμαγκων
    αιτιατική τον βαρύμαγκα τους βαρύμαγκες
     κλητική βαρύμαγκα βαρύμαγκες
Η γενική πληθυντικού είναι δύσχρηστη.

Κατηγορία 
όπως το βαρύμαγκας - 44 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 62 λέξεις 

Κατηγορία
ο φύλακας

των φυλάκων
'‑ας, '‑ες. Κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού.

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο φύλακας οι φύλακες
      γενική του φύλακα των φυλάκων
    αιτιατική τον φύλακα τους φύλακες
     κλητική φύλακα φύλακες

Κατηγορία 
όπως το φύλακας - 307 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 329 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο χωροφύλακας οι χωροφύλακες
& χωροφυλάκοι
      γενική του χωροφύλακα των χωροφυλάκων
    αιτιατική τον χωροφύλακα τους χωροφύλακες
& χωροφυλάκους
     κλητική χωροφύλακα χωροφύλακες
& χωροφυλάκοι
Και με δεύτερους, λαϊκούς τύπους στον πληθυντικό.

Κατηγορία 
όπως το χωροφύλακας - 9 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 9 λέξεις 

'‑ας ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο Μπούκουρας

οι Μπουκουραίοι
'‑ας, ‑αίοι. (Δείτε: Παράρτημα:Κλίση επωνύμων)
 • Επώνυμα προπαροξύτονα ανισοσύλλαβα σε ‑'ας με πληθυντικό ‑αίοι
  όπως Μπούκουρας

Παρόμοια κλίση έχει:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Μπούκουρας οι Μπουκουραίοι
      γενική του Μπούκουρα των Μπουκουραίων
    αιτιατική τον Μπούκουρα τους Μπουκουραίους
     κλητική Μπούκουρα Μπουκουραίοι

επώνυμα#Μπούκουρας

Κατηγορία
ο τραγόπαπας

οι τραγοπαπάδες
'‑ας, ‑άδες
 • Προπαροξύτονα σε '‑ας, με πληθυντικό ‑άδες
  όπως το τραγόπαπας

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο τραγόπαπας οι τραγοπαπάδες
      γενική του τραγόπαπα των τραγοπαπάδων
    αιτιατική τον τραγόπαπα τους τραγοπαπάδες
     κλητική τραγόπαπα τραγοπαπάδες

Κατηγορία 
όπως το τραγόπαπας - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

'‑ας ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα: δύο πληθυντικοί
Κατηγορία
ο τσέλιγκας

οι τσέλιγκες
οι τσελιγκάδες
'‑ας, '‑ες / ‑άδες
 • Προπαροξύτονα σε '‑ας, με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο '‑ες και ανισοσύλλαβο ‑'αδες με μία γενική πληθυντικούς σε ‑άδων
  όπως το τσέλιγκας

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο τσέλιγκας οι τσέλιγκες
τσελιγκάδες
      γενική του τσέλιγκα των τσελιγκάδων
    αιτιατική τον τσέλιγκα τους τσέλιγκες
τσελιγκάδες
     κλητική τσέλιγκα τσέλιγκες
τσελιγκάδες

Κατηγορία 
όπως το τσέλιγκας - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

‑ας ετερογενή: και αρσενικό και ουδέτερο
  Δείτε τα αρσενικά ζώα Διγενή: αρσενικό ή ουδέτερο  

-ες αρσενικά

Οξύτονα -ές: μόνο ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο καφές

οι καφέδες
‑ές, ‑έδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο καφές οι καφέδες
      γενική του καφέ των καφέδων
    αιτιατική τον καφέ τους καφέδες
     κλητική καφέ καφέδες

Κατηγορία 
όπως το καφές - 157 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 157 λέξεις 

Παροξύτονα -'ες: μόνο ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
o κόντες

οι κόντηδες
‑'ες, ‑'ηδες με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο κόντες οι κόντηδες
      γενική του κόντε των κόντηδων
    αιτιατική τον κόντε τους κόντηδες
     κλητική κόντε κόντηδες

Κατηγορία 
όπως το κόντες - 7 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 7 λέξεις 

-ης αρσενικά

Οξύτονα -ής
‑ής ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο νικητής

οι νικητές
‑ής, ‑ές με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις

Ποικιλίες

 • Και με λόγια γενική ενικού ‑ού όπως στην αρχαία κλίση
  όπως ο διαχειριστής
 • ή και λόγια κλητική ενικού σε ‑ά. Χρησιμοποιείται σε ύφος λόγου επίσημο ή και σε ειρωνικό.
  Αρκετά απ' αυτά έχουν και δεύτερο ανισοσύλλαβο πληθυντικό, δείτε, #καθηγητής
 • Κοινού γένους#κριτής όπως το 'κριτής' όπου το αρσενικό έχει γενική ενικού σε ‑ή και λόγια σε ‑ού. (Επιπλέον λόγια κλητική σε ‑ά όπως στο δικαστής

Δείτε και:

 • Με ανισοσύλλαβο πληθυντικό
 • Και με δεύτερο ανισοσύλλαβο πληθυντικό
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο νικητής οι νικητές
      γενική του νικητή των νικητών
    αιτιατική τον νικητή τους νικητές
     κλητική νικητή νικητές

Κατηγορία 
όπως το νικητής - 887 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 887 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η κριτής οι κριτές
      γενική του
του/της
κριτή
κριτού
των κριτών
    αιτιατική τον/την κριτή τους/τις κριτές
     κλητική κριτή κριτές
Η γενική ενικού σε -ού, λόγιος τύπος.
Κατηγορία
ο επιτελής

οι επιτελείς
‑ής, ‑είς
 • Αρσενικά σε ‑ής με πληθυντικό ‑είς από την αρχαία κλίση (-εῖς). Με γενική ενικού ‑ή
  όπως επιτελής
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο επιτελής οι επιτελείς
      γενική του επιτελή των επιτελών
    αιτιατική τον επιτελή τους επιτελείς
     κλητική επιτελή επιτελείς

Κατηγορία 
όπως το επιτελής - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

Κατηγορία
ο/η συγγενής

οι συγγενείς
‑ής, ‑είς

Δείτε εκεί για τις παρατηρήσεις, ιδίως για την αστάθεια του θηλυκού.

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η συγγενής οι συγγενείς
      γενική του
του/της
συγγενή
συγγενούς
των συγγενών
    αιτιατική τον/τη συγγενή τους/τις συγγενείς
     κλητική συγγενή συγγενείς
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.
‑ής ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο μπαλωματής

οι μπαλωματήδες
‑ής, ‑ήδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο μπαλωματής οι μπαλωματήδες
      γενική του μπαλωματή των μπαλωματήδων
    αιτιατική τον μπαλωματή τους μπαλωματήδες
     κλητική μπαλωματή μπαλωματήδες

Κατηγορία 
όπως το μπαλωματής - 238 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 239 λέξεις 

-ής ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα: δύο πληθυντικοί
Κατηγορία
ο πραματευτής

οι πραματευτές
οι πραματευτάδες
‑ής, ‑ές / ‑άδες

Ποικιλίες

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο πραματευτής οι πραματευτές
πραματευτάδες
      γενική του πραματευτή των πραματευτών
πραματευτάδων
    αιτιατική τον πραματευτή τους πραματευτές
πραματευτάδες
     κλητική πραματευτή πραματευτές
πραματευτάδες

Κατηγορία 
όπως το πραματευτής - 5 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 5 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο καθηγητής οι καθηγητές
καθηγητάδες**
      γενική του καθηγητή
καθηγητού*
των καθηγητών
καθηγητάδων
    αιτιατική τον καθηγητή τους καθηγητές
καθηγητάδες
     κλητική καθηγητή
καθηγητά*
καθηγητές
καθηγητάδες
* λόγιος τύπος σε επίσημο ή ειρωνικό ύφος λόγου
** οι δεύτεροι τύποι του πληθυντικού, λαϊκότροποι
Κατηγορία
ο Περικλής

οι Περικλείς
οι Περικλήδες
‑ής, ‑είς & ‑ήδες
 • Αρσενικά σε ‑κλής που προέρχονται από τα αρχαία σε -κλῆς που προέρχονταν από κατάληξη ‑κλέας. Κρατούν τις καταλήξεις του πληθυντικού της αρχαίας κλίσης. Σε επίσημο ύφος, και η αρχαία γενική σε ‑έους. Τα σύγχρονα ονόματα τα κλίνουμε με τον νεότερο πληθυντικό ‑ήδες
  όπως Ηρακλής, Περικλής
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Περικλής οι Περικλείς
Περικλήδες**
      γενική του Περικλή
Περικλέους*
των Περικλέων
Περικλήδων
    αιτιατική τον Περικλή τους Περικλείς
Περικλήδες
     κλητική Περικλή Περικλείς
Περικλήδες
* Λόγιος τύπος για τα αρχαία ονόματα και τα ονόματα οδών.
** Οι δεύτεροι τύποι του πληθυντικού, για τα σύγχρονα ονόματα.

Κατηγορία 
όπως το Περικλής - 31 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 31 λέξεις 

-ής: δύο ανισοσύλλαβοι πληθυντικοί
Κατηγορία
ο Σαρρής

οι Σαρρήδες
οι Σαρραίοι
‑ής, ‑ήδες / ‑αίοι (Δείτε Κλίση επωνύμων)
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Σαρρής οι Σαρρήδες
Σαρραίοι
      γενική του Σαρρή των Σαρρήδων
Σαρραίων
    αιτιατική τον Σαρρή τους Σαρρήδες
Σαρραίους
     κλητική Σαρρή Σαρρήδες
Σαρραίοι
Παροξύτονα -'ης
‑'ης ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο ναύτης

οι ναύτες
‑'ης, ‑'ες

Παρατηρήσεις:

Ποικιλίες

Δείτε και

 • Με ανισοσύλλαβο πληθυντικό
 • Με δύο ανισοσύλλαβους πληθυντικούς
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο ναύτης οι ναύτες
      γενική του ναύτη των ναυτών
    αιτιατική τον ναύτη τους ναύτες
     κλητική ναύτη ναύτες

Κατηγορία 
όπως το ναύτης - 1.137 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.183 λέξεις 

‑'ης ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο μανάβης

οι μανάβηδες
‑'ης, ‑'ηδες

Ποικιλίες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο μανάβης οι μανάβηδες
      γενική του μανάβη των μανάβηδων
    αιτιατική τον μανάβη τους μανάβηδες
     κλητική μανάβη μανάβηδες

Κατηγορία 
όπως το μανάβης - 531 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 541 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Αγγελίδης οι Αγγελίδηδες
      γενική του Αγγελίδη* των Αγγελίδηδων
    αιτιατική τον Αγγελίδη τους Αγγελίδηδες
     κλητική Αγγελίδη Αγγελίδηδες
 * Και λόγια γενική ενικού Αγγελίδου
Κατηγορία
ο/η πρέσβης

οι πρέσβεις
Το πρέσβης είναι Κοινού γένους Δείτε τα Κοινού γένους#πρέσβης
-'ης ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα: δύο πληθυντικοί
Κατηγορία
ο αφέντης

οι αφέντες
οι αφεντάδες
‑'ης, ‑'ες / ‑άδες
 • Παροξύτονα σε ‑'ής με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο ‑'ες και λαϊκότροπο ανισοσύλλαβο ‑άδες
  όπως αφέντης

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο αφέντης οι αφέντες
αφεντάδες
      γενική του αφέντη των αφεντών
αφεντάδων
    αιτιατική τον αφέντη τους αφέντες
αφεντάδες
     κλητική αφέντη αφέντες
αφεντάδες

Κατηγορία 
όπως το αφέντης - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

Κατηγορία
ο λαχειοπώλης

οι λαχειοπώλες
οι λαχειοπώληδες
‑'ης, ‑'ες / ‑'ηδες

Ποικιλίες

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο λαχειοπώλης οι λαχειοπώλες
λαχειοπώληδες
      γενική του λαχειοπώλη των λαχειοπωλών
λαχειοπώληδων
    αιτιατική τον λαχειοπώλη τους λαχειοπώλες
λαχειοπώληδες
     κλητική λαχειοπώλη λαχειοπώλες
λαχειοπώληδες

Κατηγορία 
όπως το λαχειοπώλης - 16 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 16 λέξεις 

-'ης δύο ανισοσύλλαβοι πληθυντικοί
Κατηγορία
ο νοικοκύρης

οι νοικοκύρηδες
οι νοικοκυραίοι
‑'ης, ‑'ηδες / ‑αίοι
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο νοικοκύρης οι νοικοκύρηδες
νοικοκυραίοι
      γενική του νοικοκύρη των νοικοκύρηδων
νοικοκυραίων
    αιτιατική τον νοικοκύρη τους νοικοκύρηδες
νοικοκυραίους
     κλητική νοικοκύρη νοικοκύρηδες
νοικοκυραίοι

Κατηγορία 
όπως το νοικοκύρης - 8 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 8 λέξεις 

Κατηγορία
ο τσοπάνης

οι τσοπάνηδες
οι τσοπαναραίοι
‑'ης, ‑'ηδες / ‑αραίοι
 • Παροξύτονα ανισοσύλλαβα σε ‑'ης με πληθυντικούς ‑'ηδες & ‑αραίοι
  τσοπάνης
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο τσοπάνης οι τσοπάνηδες
& τσοπαναραίοι
      γενική του τσοπάνη των τσοπάνηδων
& τσοπαναραίων
    αιτιατική τον τσοπάνη τους τσοπάνηδες
& τσοπαναραίους
     κλητική τσοπάνη τσοπάνηδες
& τσοπαναραίοι

Κατηγορία 
όπως το τσοπάνης - 3 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 3 λέξεις 

-'ης: τρεις πληθυντικοί
Κατηγορία
ο ράφτης

οι ράφτες
οι ράφτηδες
οι ραφτάδες
‑'ης, ‑'ηδες / ‑αίοι
 • Παροξύτονα σε ‑'ης με ισοσύλλαβο πληθυντικό σε ‑'ες και δύο ανισοσύλλαβους πληθυντικούς, ‑'ηδες και ‑άδες
  όπως εμποροράφτης, δεσπότης (και με λόγια γενική και κλητική ενικού)
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο ράφτης οι ράφτες, ράφτηδες
ραφτάδες
      γενική του ράφτη των ραφτών, ράφτηδων
ραφτάδων
    αιτιατική τον ράφτη τους ράφτες, ράφτηδες
ραφτάδες
     κλητική ράφτη ράφτες, ράφτηδες
ραφτάδες

Κατηγορία 
όπως το ράφτης - 5 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 5 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ης
'‑ης ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο μάστορης

οι μάστορες
'‑ης, '‑ες
 • Προπαροξύτονα αρσενικά ισοσύλλαβα σε '‑ης με γενική πληθυντικού που κατεβάζει τον τόνο στην παραλήγουσα
  όπως μάστορης

Παρατηρήσεις

Μοιάζει με την κλίση #φύλακας των -ας όπως μάστορας
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο μάστορης οι μάστορες
      γενική του μάστορη των μαστόρων
    αιτιατική τον μάστορη τους μάστορες
     κλητική μάστορη μάστορες

Κατηγορία 
όπως το μάστορης - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

Κατηγορία
ο/η πρύτανης

οι πρυτάνεις
Το πρύτανης είναι Κοινού γένους Δείτε τα Κοινού γένους#πρύτανης
'‑ης ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο Μπότσαρης

οι Μποτσαραίοι
'‑ης, ‑αίοι

Παρόμοια κλίση:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Μπότσαρης οι Μποτσαραίοι
      γενική του Μπότσαρη των Μποτσαραίων
    αιτιατική τον Μπότσαρη τους Μποτσαραίους
     κλητική Μπότσαρη Μποτσαραίοι
ο κοτζάμπασης
οι κοτζαμπάσηδες
'‑ης, '‑ηδες
 • Προπαροξύτονα ανισοσύλλαβα σε '‑ης με πληθυντικό σε '‑ηδες. Κατεβάζουν τον τόνο στον πρώτο πληθυντικό.
  όπως κοτζάμπασης

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο κοτζάμπασης οι κοτζαμπάσηδες
      γενική του κοτζάμπαση των κοτζαμπάσηδων
    αιτιατική τον κοτζάμπαση τους κοτζαμπάσηδες
     κλητική κοτζάμπαση κοτζαμπάσηδες
ο φούρναρης
οι φουρνάρηδες
οι φουρναραίοι
'‑ης, '‑ηδες / ‑αίοι
 • Προπαροξύτονα ανισοσύλλαβα σε '‑ης με δύο ανισοσύλλαβους πληθυντικούς σε '‑ηδες/‑αίοι. Κατεβάζουν τον τόνο στον πρώτο πληθυντικό.
  όπως φούρναρης
 • Και επώνυμα όπως Γιαννούκαρης

Κλίνονται όπως

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο φούρναρης οι φουρνάρηδες
φουρναραίοι
      γενική του φούρναρη των φούρναρηδων
φουρναραίων
    αιτιατική τον φούρναρη τους φουρνάρηδες
φουρναραίους
     κλητική φούρναρη φουρνάρηδες
φουρναραίοι

-ος αρσενικά

Τα ισοσύλλαβα ουσιαστικά σε -ος με παρόμοιες κλίσεις και ποικιλία τύπων. Δείτε και ουδέτερα σε -ο με ανάλογη συμπεριφορά.
Για λεπτές διαφορές, οι κανόνες δεν είναι αυστηροί: ένα ουσιαστικό μπορεί να μεταπηδήσει σε παρεμφερή Κατηγορία.
  ός, ού, οί, ών (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'αγρός' θηλυκά όπως 'οδός' κοινού γένους όπως 'γιατρός' & ουδέτερα όπως 'βουνό'
  'ος, 'ου, 'οι, 'ων (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'δρόμος' & 'υπνάκος'   θηλυκά όπως 'διχοτόμος' & 'νόσος' κοινού γένους όπως 'ζωγράφος' & ουδέτερα όπως 'πεύκο'
  '-ος, 'ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως 'άνθρωπος' θηλυκά όπως 'άμπελος' & 'ήπειρος'  
και όπως 'διάμετρος'
κοινού γένους όπως 'κάτοχος' & ουδέτερα όπως 'άλογο'
  '-ος, 'ου/'-ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως 'όροφος'   κοινού γένους όπως 'μέτοχος' & ουδέτερα όπως 'πρόσωπο'  
  '-ος, 'ου/'-ου, '-οι, 'ων, 'ους/'-ους   αρσενικά όπως 'δάσκαλος'   κοινού γένους όπως 'κάτοικος'  
  συνδυασμοί αρσενικά όπως 'καρδινάλιος'   θηλυκά όπως 'πανσέληνος' κοινού γένους όπως 'βιομήχανος'   & ουδέτερα όπως 'βούτυρο'  
  '-ος, '-ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως το 'χοντράνθρωπος'      
  '-ος, '-ου, '-οι, '-ων (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'αντίλαλος'   κοινού γένους όπως 'ιμπρεσάριος'   & ουδέτερα όπως 'σίδερο'

Τα ουδέτερα σε -ος έχουν διαφορετική κλίση: 'γεγονός', 'δάσος', 'άνθος', 'έδαφος'
Οξύτονα -ός: μόνο ισοσύλλαβα
‑ός ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο αγρός

οι αγροί
‑ός, ‑οί

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο αγρός οι αγροί
      γενική του αγρού των αγρών
    αιτιατική τον αγρό τους αγρούς
     κλητική αγρέ αγροί

Κατηγορία 
όπως το αγρός - 2.560 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2.623 λέξεις 

Παροξύτονα -'ος
‑'ος ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο δρόμος

οι δρόμοι
δρόμε!
‑ος, ‑οι με σταθερό τόνο

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

 • ο ήλιος που προφέρεται ως δισύλλαβο (με συνίζηση) με επιπλέον λόγιους τύπους (ως τρισύλλαβο)
 • Δύο κλητικές σε ‑ε και ‑ο: κιούρτος

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο δρόμος οι δρόμοι
      γενική του δρόμου των δρόμων
    αιτιατική τον δρόμο τους δρόμους
     κλητική δρόμε δρόμοι

Κατηγορία 
όπως το δρόμος - 1.013 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.056 λέξεις 

Κατηγορία
ο υπνάκος

οι υπνάκοι
υπνάκο!
‑ος, ‑οι με σταθερό τόνο αλλά κλητική σε ‑ο

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο υπνάκος οι υπνάκοι
      γενική του υπνάκου των υπνάκων
    αιτιατική τον υπνάκο τους υπνάκους
     κλητική υπνάκο υπνάκοι
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο γέρος οι γέροι
      γενική του γέρου των γέρων
    αιτιατική τον γέρο τους γέρους
     κλητική γέρο
(γέρε)
γέροι

Κατηγορία 
όπως το υπνάκος - 122 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 124 λέξεις 

‑'ος ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο Γιώργος

οι Γιώργηδες
‑ος, ‑ηδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Γιώργος οι Γιώργηδες
      γενική του Γιώργου των Γιώργηδων
    αιτιατική τον Γιώργο τους Γιώργηδες
     κλητική Γιώργο Γιώργηδες

Κατηγορία 
όπως το Γιώργος - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

‑'ος ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα: δύο πληθυντικοί
Κατηγορία
ο Σαρακατσάνος

οι Σαρακατσάνοι
οι Σαρακατσαναίοι
Κατηγορία
ο καπετάνιος

οι καπετάνιοι
οι καπεταναίοι
‑ος, ‑οι/‑αίοι
 • Αρσενικά προπαροξύτονα σε ‑ος με δύο πληθυντικούς: ‑οι και ‑αίοι
  όπως Σαρακατσάνος

Ποικιλίες

 • Αρσενικά προπαροξύτονα σε ‑ιος (συνίζηση του <ιο>) με δύο πληθυντικούς: ‑ιοι και ‑αίοι
  όπως καπετάνιος
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Σαρακατσάνος οι Σαρακατσάνοι
Σαρακατσαναίοι
      γενική του Σαρακατσάνου των Σαρακατσάνων
Σαρακατσαναίων
    αιτιατική τον Σαρακατσάνο τους Σαρακατσάνους
Σαρακατσαναίους
     κλητική Σαρακατσάνε Σαρακατσάνοι
Σαρακατσαναίοι

Κατηγορία 

όπως το Σαρακατσάνος - 2 λέξεις 
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο καπετάνιος οι καπετάνιοι
καπεταναίοι
      γενική του καπετάνιου των καπετάνιων
καπεταναίων
    αιτιατική τον καπετάνιο τους καπετάνιους
καπεταναίους
     κλητική καπετάνιο
καπετάνιε
καπετάνιοι
καπεταναίοι

Κατηγορία 
όπως το καπετάνιος - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ος
'‑ος ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο αντίλαλος

του αντίλαλου
‑ος, ‑οι με σταθερό τον τόνο

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο αντίλαλος οι αντίλαλοι
      γενική του αντίλαλου των αντίλαλων
    αιτιατική τον αντίλαλο τους αντίλαλους
     κλητική αντίλαλε αντίλαλοι

Κατηγορία 
όπως το αντίλαλος - 351 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 354 λέξεις 

Κατηγορία
ο χοντράνθρωπος

του χοντράνθρωπου
των χοντρανθρώπων
‑ος, ‑οι, των -'ων
 • Αρσενικά προπαροξύτονα ισοσύλλαβα σε ‑ος φυλάγουν σταθερό τον τόνο σε όλες τις πτώσεις εκτός από τη γενική πληθυντικού.
  όπως χοντράνθρωπος

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο χοντράνθρωπος οι χοντράνθρωποι
      γενική του χοντράνθρωπου των χοντρανθρώπων
    αιτιατική τον χοντράνθρωπο τους χοντράνθρωπους
     κλητική χοντράνθρωπε χοντράνθρωποι

Κατηγορία 
όπως το χοντράνθρωπος - 3 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 6 λέξεις 

Κατηγορία
ο άνθρωπος

του ανθρώπου
& παραλλαγές
‑ος, ‑οι που κατεβάζουν τον τόνο
 • Αρσενικά προπαροξύτονα ισοσύλλαβα σε ‑ος που κατεβάζουν τον τόνο στη γενική ενικού και γενική και αιτιατική πληθυντικού.
  όπως άγγελος, άνθρωπος, διάδρομος

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο άνθρωπος οι άνθρωποι
      γενική του ανθρώπου των ανθρώπων
    αιτιατική τον άνθρωπο τους ανθρώπους
     κλητική άνθρωπε άνθρωποι

Κατηγορία 
όπως το άνθρωπος - 39 λέξεις 

Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 48 λέξεις 
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο όροφος οι όροφοι
      γενική του ορόφου
όροφου
των ορόφων
    αιτιατική τον όροφο τους ορόφους
     κλητική όροφε όροφοι

Κατηγορία 
όπως το όροφος - 57 λέξεις 

Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 57 λέξεις 
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο δάσκαλος οι δάσκαλοι
      γενική του δασκάλου
δάσκαλου
των δασκάλων
    αιτιατική τον δάσκαλο τους δασκάλους
δάσκαλους
     κλητική δάσκαλε δάσκαλοι

Κατηγορία 
όπως το δάσκαλος - 91 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 92 λέξεις 

Κατηγορία
ο καρδινάλιος

του καρδιναλίου
του καρδινάλιου
‑ος, ‑οι με διπλούς τύπος

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο καρδινάλιος οι καρδινάλιοι
      γενική του καρδινάλιου
καρδιναλίου
των καρδινάλιων
καρδιναλίων
    αιτιατική τον καρδινάλιο τους καρδινάλιους
καρδιναλίους
     κλητική καρδινάλιε καρδινάλιοι
Οι δεύτεροι τύποι, παλιότεροι, λόγιοι.

Κατηγορία 
όπως το καρδινάλιος - 556 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 568 λέξεις 

'‑ος ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα: δύο πληθυντικοί
Κατηγορία
ο Παπαδόπουλος

οι Παπαδόπουλοι
οι Παπαδοπουλαίοι
‑ος, ‑οι / ‑αίοι (Δείτε Κλίση επωνύμων)
 • Ανδρικά επώνυμα προπαροξύτονα σε ‑ος με δύο πληθυντικούς: ισοσύλλαβο, ανισοσύλλαβο και δεύτερη, λόγια γενική ενικού
  όπως Αγγελόπουλος, Παπαδόπουλος
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Παπαδόπουλος οι Παπαδόπουλοι
Παπαδοπουλαίοι1
      γενική του Παπαδόπουλου
Παπαδοπούλου
των Παπαδόπουλων2
Παπαδοπουλαίων
    αιτιατική τον Παπαδόπουλο τους Παπαδόπουλους3
Παπαδοπουλαίους
     κλητική Παπαδόπουλε Παπαδόπουλοι
Παπαδοπουλαίοι
 1. οι δεύτεροι τύποι, προφορικοί, οικείοι
 2. παρωχημένη γενική πληθυντικού: Παπαδοπούλων
 3. παρωχημένη αιτιατική πληθυντικού: Παπαδοπούλους

-ου αρσενικά

  Παρατηρήσεις

Μόνον επώνυμα σε -ου (από τη γενική ενικού ονόματος ή -ογλου). (Δείτε Κλίση επωνύμων)

 • είναι άκλιτα, με επιπλέον κλιτικούς τύπους για τα ανδρικά στον πληθυντικό.
 

-ους αρσενικά

Οξύτονα -ούς: μόνο ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο παππούς

οι παππούδες
‑ούς, ‑ούδες

Ποικιλίες

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο παππούς οι παππούδες
      γενική του παππού των παππούδων
    αιτιατική τον παππού τους παππούδες
     κλητική παππού παππούδες

Κατηγορία 
όπως το παππούς - 3 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 3 λέξεις 

Παροξύτονα -'ους
‑'ους ισοσύλλαβα
Κατηγορία
o απόπλους

οι απόπλοι
‑'ους, ‑'οι με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.

Ποικιλίες

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο απόπλους οι απόπλοι
      γενική του απόπλου των απόπλων
    αιτιατική τον απόπλου τους απόπλους
     κλητική απόπλου απόπλοι

Κατηγορία 
όπως το απόπλους - 10 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 10 λέξεις 

‑'ους ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
o προπάππους

οι προπαππούδες
‑'ους, ‑ούδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο προπάππους οι προπαππούδες
      γενική του προπάππου των προπαππούδων
    αιτιατική τον προπάππου τους προπαππούδες
     κλητική προπάππου προπαππούδες

Κατηγορία 
όπως το προπάππους - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

Κατηγορία
o βραδύπους

οι βραδύποδες
‑'πους, ‑'ποδες
 • Αρσενικά παροξύτονα αρχαιοπρεπή ανισοσύλλαβα σε ‑'πους με πληθυντικό ‑'ποδες που κλίνονται κατά το δεύτερο συνθετικό τους πους (το πόδι).
  όπως βραδύπους και τα σύνθετα με το πους
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο βραδύπους οι βραδύποδες
      γενική του βραδύποδος των βραδυπόδων
    αιτιατική τον βραδύποδα τους βραδύποδες
     κλητική βραδύπους βραδύποδες

Κατηγορία 
όπως το βραδύπους - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

-ω αρσενικά

με ‑ω- στην κατάληξη
αρχαιόκλιτα αρσενικά σε ‑ων, ‑ωρ, ‑ως
 • Αρχαιοπρεπή ουσιαστικά, με τύπους της αρχαίας κλίσης.
Δείτε τα ιδιόκλιτα από τα αρχαία


από τα αρχαίαΕπεξεργασία

Κατηγορία:Ουσιαστικά ιδιόκλιτα αρσενικά (νέα ελληνικά)

Αρσενικά με τύπους από αρχαίες κλίσεις, ή αρσενικά με μερικές πτώσεις αρχαιότροπες. Ήδη συναντήσαμε τα πιο συνηθισμένα. Αρκετά, υπάρχουν και στο Παράρτημα:Ουσιαστικά κοινού γένους


‑αξ

#-ας

#-ης

‑ις όπως

#-ους

‑υς όπως

‑υξ όπως

 • ο απτέρυξ, του απτέρυγος, οι απτέρυγες, των απτερύγων

‑ων

‑ωρ

‑ως όπως

 • Άθως/Άθωνας, του Άθω/Άθωνα/Άθωνος
 • χρως, του χρωτός / χροός (ανώμαλο)

ανώμαλαΕπεξεργασία

Δείτε το Παράρτημα:ανώμαλα ουσιαστικά

Ειδικότερα:

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία