Δείτε επίσης: Φούρναρη, φουρνάρη

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φούρναρη αρσενικό