Δείτε επίσης: Παππούδων

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παππούδων αρσενικό

Ομώνυμα / Ομόηχα

επεξεργασία