Δείτε επίσης: παππούδων

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Παππούδων αρσενικό

Ομώνυμα / Ομόηχα

επεξεργασία