Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/επώνυμα

Παράρτημα:Γραμματική (νέα ελληνικά) » Παράρτημα:Ουσιαστικά » αρσενικά :: θηλυκά :: ουδέτερα :: κοινού γένους :: ανώμαλα :: επώνυμα :: πίνακαςΟυσιαστικά: Επώνυμα: Περιεχόμενα - [[#Εισαγωγή|Εισαγωγή - πηγές)
οξύτονα παροξύτονα προπαροξύτονα
1. -ας
Παλαμάς-Παλαμάδες Μπρούλιας-Μπρούλιες, Μπρουλιέηδες
Κούγιας-Κούγιες, Κουγέηδες
Σίνας-Σίνες-αίοι
Δούκας-Δούκες, Δούκηδες, Δουκαίοι
Δουρίδας-Δουρίδηδες
Γρίβας-Γρίβηδες, Γριβαίοι
Μπούκουρας-Μπουκουραίοι
2. -ες
Τσελεμεντές-Τσελεμεντέδες Δαπόντες-Δαπόντηδες
Δέδες-Δεδαίοι
3. -ης
Ραγκαβής-Ραγκαβήδες
Σαρρής-Σαρρήδες, Σαρραίοι
Βαμβακάρης-Βαμβακάρηδες
Αγγελίδης-ίδη, -ίδου-Αγγελίδηδες
Μαυρογένης-η, -ους-Μαυρογένηδες
Κωλοκοτρόνης-ηδες, -αίοι
Μπότσαρης-Μποτσαραίοι
4. -ος
Σολωμός-Σολωμοί Παλαιολόγος-Παλαιολόγοι-Παλαιολόγε!
Δημητράκος-Δημητράκοι-Δημητράκο!
Χατζηγιώργος-Χατζηγιώργηδες
Μάντζαρος-Μάντζαροι
Παπαδόπουλος-Παπαδόπουλοι, -αίοι
5. -ου άκλιτα και:
  Σαρόγλου-Σαρόγλοι, -αίοι
Σταύρου-Σταυραίοι
Δημητρίου-Δημητραίοι
Οικονόμου-Οικονόμηδες, -αίοι
Καμπούρογλου-Καμπούρογλοι, -αίοι
6. -ους
7. -ων
  Κοντολέων-Κοντολέοντες  
Σημείωση: Ο αριθμός λημμάτων σε κάθε Κατηγορία είναι ενδεικτικός. Οι επεξεργασίες είναι πάντα σε εξέλιξη.


ΕπώνυμαΕπεξεργασία

ΕισαγωγήΕπεξεργασία

Πηγές για την κλίση


Τα νεοελληνικά επώνυμα ως προς την κλίση:

ΑρσενικάΕπεξεργασία

Αρσενικά: τα περισσότερα Ανδρικά επώνυμα είναι κλιτά.

 • Ο πληθυντικός τους διαφοροποιείται από των κοινών αρσενικών και συνήθως είναι ανισοσύλλαβος. Ιδιαίτερη σημείωση κάνει ο Τριανταφυλλίδης:[1]
  «Τα οικογενειακά ονόματα σχηματίζουν κανονικά τον πληθυντικό του αρσενικού, για να δηλωθή η οικογένεια ενός προσώπου, μέλη της ή και ολόκληρη η γενεά: οι Φωκάδες, οι δυο Τρικούπηδες, οι Κολοκοτρωναίοι. Ο πληθυντικός αυτός των οικογενειακών ακολουθεί το σχηματισμό των κοινών ουσιαστικών, όσο πρόκειται για ονόματα σε -ος (538) ή ανισοσύλλαβα (529, 534, 536). Αλλιώς παρουσιάζουν -με την ποικιλία ιδίως που έχουν οι καταλήξεις τους στην ενική ονομαστική και με τη φωνητική τους μορφή- ποικιλία και κάποιο σάλο στο σχηματισμό του πληθυντικού. Γενικά έχουν την τάση να σχηματίζωνται, όπως και άλλες νεώτερες λέξεις, ανισοσύλλαβα, σε -άδες, -ήδες, -αίοι, αν και η τελευταία αυτή κατάληξη είναι, για μερικούς τουλάχιστο τύπους ονομάτων, προπάντων λαϊκή, αλλά και σε μερικές επαρχίες άγνωστη.
  Με τον ανισοσυλλαβισμό που δείχνει ο πληθυντικός των οικογενειακών συμβαίνει οι ίδιες λέξεις που τα γέννησαν να κλίνωνται, όταν είναι επαγγελματικά ή εθνικά, ισοσύλλαβα. Έτσι λ.χ. έχομε τα επαγγελματικά: ο ψάλτης - οι ψάλτες, ο ράφτης - οι ράφτες, και τα εθνικά: οι Βελαορίτες [sic] (462γ), οι Μανιάτες, οι Πολίτες, οι Σπετσιώτες, ενώ τ' αντίστοιχα οικογενειακά σχηματίζονται: οι Ψάλτηδες, οι Ράφτηδες, οι Βαλαωρίτηδες, οι Μανιάτηδες, οι Πολίτηδες, οι Σπετσιώτηδες.»
  π.χ. ο ψάλτης - οι ψάλτες, αλλά ο Ψάλτης - οι Ψάλτηδες.
 • Η κατάληξη του πληθυντικού -αίοι μπορεί να σχηματίσει κάθε πληθυντικό επωνύμου ιδίως στον προφορικό λόγο. Στους κλιτικούς πίνακες, αναφέρονται οι πιο πιθανοί.

Κοινού γένουςΕπεξεργασία

Κοινού γένους και άκλιτα είναι τα σε -ου. Προκύπτουν από τη γενική ενικού ονομάτων σε -ος.

 • Ως γυναικεία είναι πάντοτε άκλιτα.
 • Ως ανδρικά, μερικά έχουν κλιτικούς τύπους στον πληθυντικό (όπως #Οικονόμου, #Σταύρου). Άλλα, είναι μόνον άκλιτα (όπως Γεωργίου)

ΘηλυκάΕπεξεργασία

Θηλυκά: τα Γυναικεία επώνυμα είναι άκλιτα και σχηματίζονται από τη γενική ενικού του αντίστοιχου αρσενικού

ΟυδέτεραΕπεξεργασία

Ουδέτερα, υπάρχουν λαϊκότροπα, με καταλήξεις για τα παιδιά (όπως το Παπαδοπουλάκι)

Κλίσεις ανδρικών επωνύμωνΕπεξεργασία

Κατηγορία Κανόνες Πίνακες κλίσης

-ας επώνυμα

Οξύτονα -άς ανδρικά επώνυμα
Κατηγορία
o Παλαμάς

οι Παλαμάδες
κατά το ψαράς
-άς, -άδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Παλαμάς οι Παλαμάδες
      γενική του Παλαμά των Παλαμάδων
    αιτιατική τον Παλαμά τους Παλαμάδες
     κλητική Παλαμά Παλαμάδες

Κατηγορία 
όπως το Παλαμάς (βλ. ψαράς) - 89 λέξεις 

Παροξύτονα -'ας ανδρικά επώνυμα
-'ας ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
o Μπρούλιας

οι Μπρούλιες
οι Μπρουλιέηδες
-'ιας, -'ιες & -ιέηδες
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα παροξύτονα σε -'ιας (προφορά σε μία συλλαβή με συνίζηση) με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο σε -'ιες και ανισοσύλλαβο σε ‑ιέηδες που διατηρούν το γιώτα σε όλες τις πτώσεις
 • τα σε -ιας χωρίς να προηγείται ουρανικό σύμφωνο
  όπως Μπρούλιας

Δείτε και

 • #Κούγιας σε -ιες, -έηδες όταν προηγείται ουρανικό.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Μπρούλιας οι Μπρούλιες
Μπρουλιέηδες
      γενική του Μπρούλια των
Μπρουλιέηδων
    αιτιατική τον Μπρούλια τους Μπρούλιες
Μπρουλιέηδες
     κλητική Μπρούλια Μπρούλιες
Μπρουλιέηδες
Επίσης, πληθυντικός με κατάληξη -ιαίοι.

Κατηγορία 
όπως το Μπρούλιας - 8 λέξεις 

Κατηγορία
o Κούγιας

οι Κούγιες
οι Κουγέηδες
-'ιας, -'ιες & -έηδες
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα παροξύτονα σε -'ιας (προφορά σε μία συλλαβή με συνίζηση) με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο σε -'ιες και ανισοσύλλαβο σε ‑έηδες όταν προηγείται ουρανικό σύμφωνο
 • τα σε -γιας, -γκιας, -κιας, -χιας
  όπως Κούγιας
 • Η γενική πληθυντικού, μόνον ανισοσύλλαβη.

Δείτε και

 • #Μπρούλιας που διατηρεί το γιώτα σε όλες τις πτώσεις
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Κούγιας οι Κούγιες
Κουγέηδες
      γενική του Κούγια των
Κουγέηδων
    αιτιατική τον Κούγια τους Κούγιες
Κουγέηδες
     κλητική Κούγια Κούγιες
Κουγέηδες
Επίσης, πληθυντικός με κατάληξη -ιαίοι.

Κατηγορία 
όπως το Κούγιας - 3 λέξεις 

Κατηγορία
o Σίνας

οι Σίνες
οι Σιναίοι
-'ας, -αίοι
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα παροξύτονα σε -'ας με ανισοσύλλαβο πληθυντικό σε ‑αίοι που δεν συνηθίζουν πληθυντικό σε -ηδες.
  όπως Ζάππας, Σίνας
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Σίνας οι Σίνες
Σιναίοι
      γενική του Σίνα των Σιναίων
    αιτιατική τον Σίνα τους Σίνες
Σιναίους
     κλητική Σίνα Σίνες
Σιναίοι

Κατηγορία 
όπως το Σίνας - 14 λέξεις 

Κατηγορία
o Δούκας

οι Δούκες
οι Δούκηδες
οι Δουκαίοι
-'ας, -'ες & -'ηδες & -αίοι
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα παροξύτονα σε -'ας με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο σε -'ες και ανισοσύλλαβους σε '‑ηδες και σε ‑αίοι
  όπως Δούκας
 • Η γενική πληθυντικού, μόνον ανισοσύλλαβη, ώστε να μην συμπίπτει με κοινά αρσενικά όπως 'αγώνας'.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Δούκας οι Δούκες
Δούκηδες
Δουκαίοι
      γενική του Δούκα των
Δούκηδων
Δουκαίων
    αιτιατική τον Δούκα τους Δούκες
Δούκηδες
Δουκαίους
     κλητική Δούκα Δούκες
Δούκηδες
Δουκαίοι

Κατηγορία 
όπως το Δούκας - 6 λέξεις 

-'ας ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
o Δουρίδας

οι Δουρίδηδες
κατά το Αντρέας
'-ας, '-ηδες
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα παροξύτονα σε '-ας με ανισοσύλλαβο πληθυντικό σε '-ηδες που δεν συνηθίζουν πληθυντικό σε ‑αίοι.
  όπως Δουρίδας
 • Κλίνονται κατά το Αντρέας
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Δουρίδας οι Δουρίδηδες
      γενική του Δουρίδα των Δουρίδηδων
    αιτιατική τον Δουρίδα τους Δουρίδηδες
     κλητική Δουρίδα Δουρίδηδες

Κατηγορία 
όπως το Δουρίδας (βλ. Αντρέας) - 10 λέξεις 

Κατηγορία
o Γρίβας

οι Γρίβηδες
οι Γριβαίοι
-'ας, -'ηδες & -αίοι
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα παροξύτονα σε -'ας με ανισοσύλλαβους πληθυντικούς σε '‑ηδες και σε ‑αίοι
  όπως Γρίβας
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Γρίβας οι Γρίβηδες
Γριβαίοι
      γενική του Γρίβα των Γρίβηδων
Γριβαίων
    αιτιατική τον Γρίβα τους Γρίβηδες
Γριβαίους
     κλητική Γρίβα Γρίβηδες
Γριβαίοι

Κατηγορία 
όπως το Γρίβας - 117 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ας ανδρικά επώνυμα
Κατηγορία
o Μπούκουρας

οι Μπουκουραίοι
'-ας, -αίοι
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα προπαροξύτονα σε '-ας με ανισοσύλλαβο πληθυντικό σε ‑αίοι
  όπως Μπούκουρας

Πηγές

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Μπούκουρας οι Μπουκουραίοι
      γενική του Μπούκουρα των Μπουκουραίων
    αιτιατική τον Μπούκουρα τους Μπουκουραίους
     κλητική Μπούκουρα Μπουκουραίοι

Κατηγορία 
όπως το Μπούκουρας - 22 λέξεις 

-ες επώνυμα

Οξύτονα -ές ανδρικά επώνυμα
Κατηγορία
o Τσελεμεντές

οι Τσελεμεντέδες
κατά το καφές
-ές, -έδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Τσελεμεντές οι Τσελεμεντέδες
      γενική του Τσελεμεντέ των Τσελεμεντέδων
    αιτιατική τον Τσελεμεντέ τους Τσελεμεντέδες
     κλητική Τσελεμεντέ Τσελεμεντέδες

Κατηγορία 
όπως το Τσελεμεντές (βλ. καφές) - 6 λέξεις 

Παροξύτονα -ές ανδρικά επώνυμα
Κατηγορία
o Δέδες

οι Δεδαίοι
'-ας, -αίοι
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα παροξύτονα σε -'ες με ανισοσύλλαβο πληθυντικό σε ‑αίοι
  όπως Δέδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Δέδες οι Δεδαίοι
      γενική του Δέδε των Δεδαίων
    αιτιατική τον Δέδε τους Δεδαίους
     κλητική Δέδε Δεδαίοι

Κατηγορία 
όπως το Δέδες - 1 λέξεις 

Κατηγορία
o Δαπόντες

οι Δαπόντηδες
κατά το κόντες
-'ες, -'ηδες
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα παροξύτονα σε -'ες με ανισοσύλλαβο πληθυντικό σε -'ηδες
  όπως Δαπόντες
 • Κλίνονται κατά το κόντες
 • το ισπανικό Θερβάντες παραμένει συνήθως άκλιτο
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Δαπόντες οι Δαπόντηδες
      γενική του Δαπόντε των Δαπόντηδων
    αιτιατική τον Δαπόντε τους Δαπόντηδες
     κλητική Δαπόντε Δαπόντηδες

Κατηγορία 
όπως το Δαπόντες (βλ. κόντες) - 3 λέξεις 

-ης επώνυμα

Οξύτονα -ής ανδρικά επώνυμα
Κατηγορία
o Ραγκαβής

οι Ραγκαβήδες
κατά το μπαλωματής
-ής, -ήδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Ραγκαβής οι Ραγκαβήδες
      γενική του Ραγκαβή των Ραγκαβήδων
    αιτιατική τον Ραγκαβή τους Ραγκαβήδες
     κλητική Ραγκαβή Ραγκαβήδες

Κατηγορία 
όπως το Ραγκαβής (βλ. μπαλωματής) - 1.725 λέξεις 

Κατηγορία
o Σαρρής

οι Σαρρήδες
οι Σαρραίοι
-ής, -ήδες & -αίοι
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Σαρρής οι Σαρρήδες
Σαρραίοι
      γενική του Σαρρή των Σαρρήδων
Σαρραίων
    αιτιατική τον Σαρρή τους Σαρρήδες
Σαρραίους
     κλητική Σαρρή Σαρρήδες
Σαρραίοι

Κατηγορία 
όπως το Σαρρής - 5 λέξεις 

Παροξύτονα -'ης ανδρικά επώνυμα
Κατηγορία
o Βαμβακάρης

οι Βαμβακάρηδες
κατά το μανάβης
-'ης, -'ηδες

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Βαμβακάρης οι Βαμβακάρηδες
      γενική του Βαμβακάρη των Βαμβακάρηδων
    αιτιατική τον Βαμβακάρη τους Βαμβακάρηδες
     κλητική Βαμβακάρη Βαμβακάρηδες

Κατηγορία 
όπως το Βαμβακάρης (βλ. μανάβης) - 18.932 λέξεις 

Κατηγορία
o Αγγελίδης

του Αγγελίδη
του Αγγελίδου
οι Αγγελίδηδες
-'ης, -'ηδες με δύο γενικές ενικού
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα παροξύτονα σε -ής με γενική ενικού και λόγια σε -'ου με ανισοσύλλαβο πληθυντικό σε ‑ήδες
  όπως Αγγελίδης, Ζημιανίτης, Χανιώτης
 • Έτσι κλίνονται τα σε -ίδης, -ώτης, -άκης.
 • Τα αντίστοιχα γυναικεία επώνυμα ακολουθούν είτε τη μία, είτε την άλλη γενική ενικού.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Αγγελίδης οι Αγγελίδηδες
      γενική του Αγγελίδη* των Αγγελίδηδων
    αιτιατική τον Αγγελίδη τους Αγγελίδηδες
     κλητική Αγγελίδη Αγγελίδηδες
 * Και λόγια γενική ενικού Αγγελίδου

Κατηγορία 
όπως το Αγγελίδης - 16.549 λέξεις 

Κατηγορία
o Μαυρογένης

του Μαυρογένη
του Μαυρογένους
οι Μαυρογένηδες
-'ης, -'ηδες με δύο γενικές ενικού
 • Σύνθετα αρσενικά ανδρικά επώνυμα παροξύτονα σε -ής με γενική ενικού και λόγια σε -'ους με ανισοσύλλαβο πληθυντικό σε ‑ήδες
  όπως Μαυρογένης
 • Οι γενικές ενικού, όπως στην κλίση του δεύτερου συνθετικού τους.
 • Τα αντίστοιχα γυναικεία επώνυμα ακολουθούν είτε τη μία, είτε την άλλη γενική ενικού.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Μαυρογένης οι Μαυρογένηδες
      γενική του Μαυρογένους
Μαυρογένη
των Μαυρογένηδων
    αιτιατική τον Μαυρογένη τους Μαυρογένηδες
     κλητική Μαυρογένη Μαυρογένηδες

Κατηγορία 
όπως το Μαυρογένης - 1 λέξεις 

Κατηγορία
o Κωλοκοτρόνης

οι Κωλοκοτρόνηδες
οι Κωλοκοτροναίοι
κατά το νοικοκύρης
-'ης, -'ηδες & -αίοι
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα παροξύτονα σε -ής με ανισοσύλλαβους πληθυντικούς σε -'ηδες και ‑αίοι
  όπως Κωλοκοτρόνης
 • Κλίνονται κατά το νοικοκύρης
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Κωλοκοτρόνης οι Κωλοκοτρόνηδες
Κωλοκοτροναίοι
      γενική του Κωλοκοτρόνη των Κωλοκοτρόνηδων
Κωλοκοτροναίων
    αιτιατική τον Κωλοκοτρόνη τους Κωλοκοτρόνηδες
Κωλοκοτροναίους
     κλητική Κωλοκοτρόνη Κωλοκοτρόνηδες
Κωλοκοτροναίοι

Κατηγορία 
όπως το Κωλοκοτρόνης (βλ. νοικοκύρης) - 5 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ης ανδρικά επώνυμα
Κατηγορία
o Μπότσαρης

οι Μποτσαραίοι
'-ης, -αίοι
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Μπότσαρης οι Μποτσαραίοι
      γενική του Μπότσαρη των Μποτσαραίων
    αιτιατική τον Μπότσαρη τους Μποτσαραίους
     κλητική Μπότσαρη Μποτσαραίοι

Κατηγορία 
όπως το Μπότσαρης - 18 λέξεις 

-ος επώνυμα

Οξύτονα -ός ανδρικά επώνυμα
Κατηγορία
o Σολωμός

οι Σολωμοί
κατά το αγρός
-ός, -οί
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Σολωμός οι Σολωμοί
      γενική του Σολωμού των Σολωμών
    αιτιατική τον Σολωμό τους Σολωμούς
     κλητική Σολωμέ Σολωμοί

Κατηγορία 
όπως το Σολωμός (βλ. αγρός) - 56 λέξεις 

Παροξύτονα -'ος ανδρικά επώνυμα
-'ος ισοσύλλαβα
Κατηγορία
o Παλαιολόγος

ε, Παλαιολόγε!
οι Παλαιολόγοι
κατά το δρόμος
-'ος, -'οι

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Παλαιολόγος οι Παλαιολόγοι
      γενική του Παλαιολόγου των Παλαιολόγων
    αιτιατική τον Παλαιολόγο τους Παλαιολόγους
     κλητική Παλαιολόγε Παλαιολόγοι

Κατηγορία 
όπως το Παλαιολόγος (βλ. δρόμος) - 11 λέξεις 

Κατηγορία
o Δημητράκος

ε, Δημητράκο!
οι Δημητράκοι
κατά το υπνάκος
-'ος, -'οι

Δείτε και:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Δημητράκος οι Δημητράκοι
      γενική του Δημητράκου των Δημητράκων
    αιτιατική τον Δημητράκο τους Δημητράκους
     κλητική Δημητράκο Δημητράκοι

Κατηγορία 
όπως το Δημητράκος (βλ. υπνάκος) - 2.480 λέξεις 

-'ος ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
o Χατζηγιώργος

οι Χατζηγιώργηδες
κατά το Γιώργος
-'ος, -'ηδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Χατζηγιώργος οι Χατζηγιώργηδες
      γενική του Χατζηγιώργου των Χατζηγιώργηδων
    αιτιατική τον Χατζηγιώργο τους Χατζηγιώργηδες
     κλητική Χατζηγιώργο Χατζηγιώργηδες

Κατηγορία 
όπως το Χατζηγιώργος (βλ. Γιώργος) - 2 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ος ανδρικά επώνυμα
'-ος ισοσύλλαβα
Κατηγορία
o Μάντζαρος

οι Μάντζαροι
κατά το καρδινάλιος
-'ος, -'οι
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα προπαροξύτονα σε '-ος με ισοσύλλαβο πληθυντικό σε '-οι με επιπλέον τύπους που κατεβάζουν τον τόνο στη γενική ενικού, πληθυντικού και στην αιτιατική πληθυντικού. Δεν συνηθίζουν τον πληθυντικό σε ‑αίοι.
  όπως Ζαμπέλιος, Μάντζαρος, Πετροκόκκινος
 • Κλίνονται κατά το καρδινάλιος
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Μάντζαρος οι Μάντζαροι
      γενική του Μάντζαρου
Μαντζάρου
των Μάντζαρων
Μαντζάρων
    αιτιατική τον Μάντζαρο τους Μάντζαρους
Μαντζάρους
     κλητική Μάντζαρε Μάντζαροι
Οι δεύτεροι τύποι, παλιότεροι, λόγιοι.

Κατηγορία 
όπως το Μάντζαρος (βλ. καρδινάλιος) - 6 λέξεις 

'-ος ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
o Παπαδόπουλος

οι Παπαδόπουλοι
οι Παπαδοπουλαίοι
'-ος, '-οι & -αίοι
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα προπαροξύτονα σε '-ος με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο σε '‑οι και ανισοσύλλαβο σε ‑αίοι. Οι λόγιοι τύποι που κατεβάζουν τον τόνο είναι λιγότερο συχνοί απ' ότι στην κλίση #Μάντζαρος.
  όπως Παπαδόπουλος
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Παπαδόπουλος οι Παπαδόπουλοι
Παπαδοπουλαίοι1
      γενική του Παπαδόπουλου
Παπαδοπούλου
των Παπαδόπουλων2
Παπαδοπουλαίων
    αιτιατική τον Παπαδόπουλο τους Παπαδόπουλους3
Παπαδοπουλαίους
     κλητική Παπαδόπουλε Παπαδόπουλοι
Παπαδοπουλαίοι
 1. οι δεύτεροι τύποι, προφορικοί, οικείοι
 2. παρωχημένη γενική πληθυντικού: Παπαδοπούλων
 3. παρωχημένη αιτιατική πληθυντικού: Παπαδοπούλους

Κατηγορία 
όπως το Παπαδόπουλος - 5.512 λέξεις 

-ου επώνυμα

  Είναι άκλιτα κοινού γένους (ανδρικά και γυναικεία). Προκύπτουν από τη γενική ενικού -ου ονομάτων σε -ος.
 • Ως γυναικεία είναι πάντοτε άκλιτα.
 • Ως ανδρικά, μερικά έχουν κλιτικούς τύπους στον πληθυντικό (όπως #Οικονόμου, #Σταύρου). Άλλα, είναι μόνον άκλιτα (όπως Γεωργίου)
 
Παροξύτονα -'ου επώνυμα κοινού γένους
-'ου μόνον άκλιτα
Κατηγορία
o Γεωργίου

οι Γεωργίου
-'ου, -'οι
 • Κοινού γένους άκλιτα παροξύτονα επώνυμα σε -ου πάντοτε άκλιτα.
  όπως Γεωργίου

Δείτε και

 • τα ανδρικά σε -ου με κλιτικούς τύπους για τον πληθυντικό που ακολουθούν.
Κατηγορία
-ου άκλιτα
κοινού γένους
-'ου ισοσύλλαβα
Κατηγορία
o Σαρόγλου

οι Σαρόγλοι
οι Σαρογλαίοι
-'ου, -'οι
 • Κοινού γένους άκλιτα παροξύτονα επώνυμα σε -ου με κλιτό αρσενικό ισοσύλλαβο πληθυντικό για τα ανδρικά σε ‑'οι και ανισοσύλλαβο σε ‑αίοι
  όπως Μποσταντζόγλου, Σαρόγλου
 • Έτσι κλίνονται τα σε -όγλου

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός     2ος πληθυντικός  
κοινού γένους κοινού γένους αρσενικό
ονομαστική ο/η Σαρόγλου οι Σαρόγλου οι Σαρόγλοι
Σαρογλαίοι
      γενική του/της Σαρόγλου των Σαρόγλου των Σαρόγλων
Σαρογλαίων
    αιτιατική τον/τη Σαρόγλου τους/τις Σαρόγλου τους Σαρόγλους
Σαρογλαίους
     κλητική Σαρόγλου Σαρόγλου Σαρόγλοι
Σαρογλαίοι
Παραμένει άκλιτο. Το αρσενικό έχει επιπλέον κλιτές μορφές στον πληθυντικό.

Κατηγορία 
όπως το Σαρόγλου - 11 λέξεις 

-'ου ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
o Σταύρου

οι Σταυραίοι
-'ου, -αίοι
 • Κοινού γένους άκλιτα παροξύτονα επώνυμα σε -ου με κλιτό αρσενικό ανισοσύλλαβο πληθυντικό για τα ανδρικά σε ‑αίοι
  όπως Σταύρου

Ποικιλίες

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός     2ος πληθυντικός  
κοινού γένους αρσενικό κοινού γένους
ονομαστική ο/η Σταύρου οι Σταυραίοι οι Σταύρου
      γενική του/της Σταύρου των Σταυραίων των Σταύρου
    αιτιατική τον/τη Σταύρου τους Σταυραίους τους/τις Σταύρου
     κλητική Σταύρου Σταυραίοι Σταύρου
Παραμένει άκλιτο. Το αρσενικό έχει επιπλέον κλιτές μορφές στον πληθυντικό.

Κατηγορία 
όπως το Σταύρου - 3 λέξεις 

Κατηγορία
o Δημητρίου

οι Δημητραίοι
-ίου, -αίοι
 • Κοινού γένους άκλιτα παροξύτονα επώνυμα σε -ίου με κλιτό αρσενικό ανισοσύλλαβο πληθυντικό για τα ανδρικά σε ‑αίοι
  όπως Δημητρίου, Παπαδημητρίου

Παρατηρήσεις:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός     2ος πληθυντικός  
κοινού γένους αρσενικό κοινού γένους
ονομαστική ο/η Δημητρίου οι Δημητραίοι οι Δημητρίου
      γενική του/της Δημητρίου των Δημητραίων των Δημητρίου
    αιτιατική τον/τη Δημητρίου τους Δημητραίους τους/τις Δημητρίου
     κλητική Δημητρίου Δημητραίοι Δημητρίου
Παραμένει άκλιτο. Το αρσενικό έχει επιπλέον κλιτές μορφές στον πληθυντικό.

Κατηγορία 
όπως το Δημητρίου - 6 λέξεις 

Κατηγορία
o Οικονόμου

οι Οικονόμηδες
οι Οικονομαίοι
-ου, -'ηδες & -αίοι
 • Κοινού γένους άκλιτα παροξύτονα επώνυμα σε -ου με κλιτό αρσενικό ανισοσύλλαβο πληθυντικό για τα ανδρικά σε '‑ηδες και σε ‑αίοι
  όπως Οικονόμου, Παπαοικονόμου
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός     2ος πληθυντικός  
κοινού γένους αρσενικό κοινού γένους
ονομαστική ο/η Οικονόμου οι Οικονόμηδες
Οικονομαίοι
οι Οικονόμου
      γενική του/της Οικονόμου των Οικονόμηδων
Οικονομαίων
των Οικονόμου
    αιτιατική τον/την Οικονόμου τους Οικονόμηδες
Οικονομαίους
τους/τις Οικονόμου
     κλητική Οικονόμου Οικονόμηδες
Οικονομαίοι
Οικονόμου
Παραμένει άκλιτο. Το αρσενικό έχει επιπλέον κλιτές μορφές στον πληθυντικό.

Κατηγορία 
όπως το Οικονόμου - 2 λέξεις 

Προπαροξύτονα -'ου επώνυμα κοινού γένους
Κατηγορία
o Καμπούρογλου

οι Καμπούρογλοι
οι Καμπουρογλαίοι
-'ου, -'οι
 • Κοινού γένους άκλιτα προπαροξύτονα επώνυμα σε '-ου με κλιτό αρσενικό ισοσύλλαβο πληθυντικό για τα ανδρικά σε '‑οι
  όπως Καμπούρογλου
 • Έτσι κλίνονται τα σε -ογλου

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός     2ος πληθυντικός  
κοινού γένους κοινού γένους αρσενικό
ονομαστική ο/η Καμπούρογλου οι Καμπούρογλου οι Καμπούρογλοι
Καμπουρογλαίοι
      γενική του/της Καμπούρογλου των Καμπούρογλου των Καμπούρογλων
Καμπουρογλαίων
    αιτιατική τον/την Καμπούρογλου τους/τις Καμπούρογλου τους Καμπούρογλους
Καμπουρογλαίους
     κλητική Καμπούρογλου Καμπούρογλου Καμπούρογλοι
Καμπουρογλαίοι
Παραμένει άκλιτο. Το αρσενικό έχει επιπλέον κλιτές μορφές στον πληθυντικό.

Κατηγορία 
όπως το Καμπούρογλου - 10 λέξεις 

-ους επώνυμα

Οξύτονα -ούς ανδρικά επώνυμα
Κατηγορία
o Παππούς

οι Παππούδες
κατά το παππούς
-ούς, -ούδες
 • Αρσενικά ανδρικά επώνυμα οξύτονα σε -ούς με ανισοσύλλαβο πληθυντικό σε -ούδες
  όπως Μπουρνούς, Παππούς
 • Κλίνονται κατά το παππούς
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Παππούς οι Παππούδες
      γενική του Παππού των Παππούδων
    αιτιατική τον Παππού τους Παππούδες
     κλητική Παππού Παππούδες

Κατηγορία 
όπως το Παππούς (βλ. παππούς) - 2 λέξεις 

-ων επώνυμα

Παροξύτονα -'ων ανδρικά επώνυμα
Κατηγορία
o Κοντολέων

οι Κοντολέοντες
κατά το θεράπων
-'ων, -'οντες
 • Σύνθετα αρσενικά ανδρικά επώνυμα παροξύτονα σε -'ων με ανισοσύλλαβη γενική ενικού -'οντος και πληθυντικό σε '‑οντες
  όπως Κοντολέων
 • Οι γενικές ενικού, όπως στην κλίση του λόγιου δεύτερου συνθετικού τους.
 • Συχνά, χρησιμοποιείται και άκλιτο.
 • Κλίνονται κατά το θεράπων
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η Κοντολέων οι Κοντολέοντες
      γενική του/της Κοντολέοντος των Κοντολεόντων
    αιτιατική τον/την Κοντολέοντα τους/τις Κοντολέοντες
     κλητική Κοντολέων
Κοντολέον*
Κοντολέοντες
* Κατά την αρχαία κλίση.

Κατηγορία 
όπως το Κοντολέων (βλ. θεράπων) - 1 λέξεις 

  ΑναφορέςΕπεξεργασία

 1. Τριανταφυλλίδης, Μανόλης (1941) Νεοελληνική γραμματική της δημοτικής. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2018 (ανατύπωση με διορθώσεις και επίμετρο - γραφή πολυτονική).
  Η σημείωση στην παράγραφο 545, μεταγραφή σε μονοτονικό. Τα πλάγια, του βιβλίου.