Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/θηλυκά

Παράρτημα:Γραμματική (νέα ελληνικά) » Παράρτημα:Ουσιαστικά » αρσενικά :: θηλυκά :: ουδέτερα :: κοινού γένους :: ανώμαλα :: επώνυμα :: πίνακας
Κλίση θηλυκών ουσιαστικών

Ουσιαστικά: Θηλυκά: Περιεχόμενα
οξύτονα παροξύτονα προπαροξύτονα
1. -α
καρδιά-καρδιές-καρδιών
μαμά-μαμάδες
γιαγιά, -ές, -άδες
ελπίδα-ελπίδες-ελπίδων
σοφία-σοφίες-σοφιών
νότα (νοτών)
πείνα (ών)
κακοπάθια-κακοπαθιές
ιδιαιτέρα-ιδιαίτερες-ιδιαιτέρων
αρθρίτιδα '-ες, '-ων
πέστροφα, -ες, -?
θάλασσα-θάλασσες-θαλασσών
σάλπιγγα-σάλπιγγες-σαλπίγγων
2. -ας (Δείτε Κοινού γένους)
3. -η
ψυχή-ψυχές-ψυχών
αδερφή, -ές, -άδες
νίκη-νίκες-νικών
σκόνη (σκονών), ζέστη (ών)
ερωμένη-ερωμένες-ερωμένων
κατηγορουμένη, -ούμενες, -ουμένων
λύση-λύσης/εως-λύσεις-λύσεων
νύφη, -ες, -άδες
ασημόσκονη-ασημόσκονες-ασημόσκονων
ρίγανη-ρίγανες-Χ
διανοούμενη-ούμενες-ουμένων
δύναμη-ης/-εως-δυνάμεις-δυνάμεων
παγκοσμιοποίηση-ης-εις-εων
4. -ης (Δείτε Κοινού γένους)
5. -ος
οδός-οδοί-οδών
Χιος
διχοτόμος-διχοτόμοι-διχοτόμων
& νόσος-νόσοι-νόσων
άμπελος-άμπελοι-αμπέλων
ήπειρος
διάμετρος-διάμετροι/διάμετρες
πανσέληνος-έληνοι-έληνων\-ελήνων
6. -ου

αλεπού-αλεπούδες
άκλιτα γυναικεία επώνυμα άκλιτα γυναικεία επώνυμα
7. -υ ξενικά Βίκυ
8. -υς όπως δρυς, ισχύς
9. -ω, ως, ωρ
Ρηνιώ-Ρηνιώς-_
ηχώ-ηχούς-_
τρελέγκω-τρελέγκως-τρελέγκες
αιδώς-αιδούς-_ άλως-άλω-_
βασιλομήτωρ-ορος-ορες
10. από τα αρχαία
11. ανώμαλα
Σημείωση: Ο αριθμός λημμάτων σε κάθε Κατηγορία είναι ενδεικτικός. Οι επεξεργασίες είναι πάντα σε εξέλιξη.

ΘηλυκάΕπεξεργασία

Δείτε επίσης


Κατηγορία Κανόνες Πίνακες κλίσης

-α θηλυκά

Οξύτονα -ά
ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η καρδιά

οι καρδιές
των καρδιών
, -ές, -ών

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η καρδιά οι καρδιές
      γενική της καρδιάς των καρδιών
    αιτιατική την καρδιά τις καρδιές
     κλητική καρδιά καρδιές

Κατηγορία 
όπως το καρδιά - 1.027 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.062 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η νια οι νιες
      γενική της νιας των νιων
    αιτιατική τη νια τις νιες
     κλητική νια νιες
Προφέρεται με συνίζηση ως μονοσύλλαβο και δεν φέρει τόνο.

Κατηγορία 
όπως το νια - 4 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 5 λέξεις 

ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η μαμά

οι μαμάδες
, -άδες
 • Θηλυκά οξύτονα ανισοσύλλαβα σε με πληθυντικό -άδες με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.
  όπως μαμά, νταντά, οκά

Ποικιλίες:

 • Με δύο πληθυντικούς: ισοσύλλαβο και ανισοσύλλαβο #γιαγιά
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η μαμά οι μαμάδες
      γενική της μαμάς των μαμάδων
    αιτιατική τη μαμά τις μαμάδες
     κλητική μαμά μαμάδες

Κατηγορία 
όπως το μαμά - 5 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 5 λέξεις 

ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η γιαγιά

οι γιαγές
οι γιαγιάδες
, -άδες
 • Θηλυκά οξύτονα ανισοσύλλαβα σε με πληθυντικούς ισοσύλλαβος σε -ές και ανισοσύλλαβο σε -άδες.
  όπως γιαγιά

Ποικιλίες:

 • Το θεια προφέρεται με συνίζηση ως μονοσύλλαβο και δεν φέρει τόνο. (Συγκρίνετε με το θεία).
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η γιαγιά οι γιαγιές
γιαγιάδες
      γενική της γιαγιάς των γιαγιάδων
    αιτιατική τη γιαγιά τις γιαγιές
γιαγιάδες
     κλητική γιαγιά γιαγιές
γιαγιάδες

Κατηγορία 
όπως το γιαγιά - 4 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 4 λέξεις 

Παροξύτονα -'α: ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η ελπίδα

οι ελπίδες
των ελπίδων
-'α, -'ες, -'ων

Ιδιαιτερότητες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ελπίδα οι ελπίδες
      γενική της ελπίδας των ελπίδων
    αιτιατική την ελπίδα τις ελπίδες
     κλητική ελπίδα ελπίδες

Κατηγορία 
όπως το ελπίδα - 740 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 798 λέξεις 

Κατηγορία
η σοφία

οι σοφίες
των σοφιών
-'α, -'ες, -ών
 • Θηλυκά παροξύτονα ισοσύλλαβα σε -'α με πληθυντικό -'ες και τονισμένη γενική πληθυντικού -ών
  όπως αμαρτία, σοφία, χώρα, ώρα
 • Εδώ υπάγονται και λέξεις που γράφονται ως προπαροξύτονες αλλά προφέρονται ως παροξύτονες με συνίζηση
  όπως η αλήθεια, βάγια

Ιδιαιτερότητες:

Γενική πληθυντικού

Πολλές από τις δύσχρηστες γενικές πληθυντικού είναι παλιότεροι τύποι που, καθώς περνούν τα χρόνια, πέφτουν σε αχρηστία. Έτσι, πολλά μπορεί να μεταπηδήσουν στην Κατηγορία χωρίς γενική πληθυντικού.
Δείτε Παράρτημα#Γενική.

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η σοφία οι σοφίες
      γενική της σοφίας των σοφιών
    αιτιατική τη σοφία τις σοφίες
     κλητική σοφία σοφίες

Κατηγορία 
όπως το σοφία - 4.761 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 4.841 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η νότα οι νότες
      γενική της νότας των (νοτών)
    αιτιατική τη νότα τις νότες
     κλητική νότα νότες

Κατηγορία 
όπως το νότα - 191 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 191 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η πείνα οι πείνες
      γενική της πείνας
    αιτιατική την πείνα τις πείνες
     κλητική πείνα πείνες
Η γενική πληθυντικού σε -ών δεν συνηθίζεται.

Κατηγορία 
όπως το πείνα - 2.042 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2.057 λέξεις 

Κατηγορία
η ιδιαιτέρα

οι ιδιαίτερες
των ιδιαιτέρων
-'α, '-ες, -'ων
 • Θηλυκά παροξύτονα ισοσύλλαβα σε -'α από ουσιαστικοποιημένα επίθετα με μετακίνηση του τόνου στην ονομαστική πληθυντικού. Συχνά εκφέρονται προφορικά και με σταθερό τόνο.
  όπως ιδιαιτέρα (η ιδιαιτέρα γραμματεύς)
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ιδιαιτέρα οι ιδιαίτερες
      γενική της ιδιαιτέρας των ιδιαιτέρων
    αιτιατική την ιδιαιτέρα τις ιδιαίτερες
     κλητική ιδιαιτέρα ιδιαίτερες
Δημοφιλής και ο ανορθόδοξος πληθυντικός οι ιδιαιτέρες.

Κατηγορία 
όπως το ιδιαιτέρα - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

Κατηγορία
η κακοπάθια

οι κακοπαθιές
-'α, '-ες, -'ων
 • Θηλυκά παροξύτονα ισοσύλλαβα της δημοτικής που προφέρονται με συνίζηση του -'ια με πληθυντικό σε -ιές.
  όπως κακοπάθιακακοπάθεια) όταν προφέρεται ως παροξύτονο

Πηγές

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η κακοπάθια οι κακοπαθιές
      γενική της κακοπάθιας των κακοπαθιών
    αιτιατική την κακοπάθια τις κακοπαθιές
     κλητική κακοπάθια κακοπαθιές

Κατηγορία 
όπως το κακοπάθια - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-α: ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η αρθρίτιδα

οι αρθρίτιδες
των αρθρίτιδων
'-α, '-ες, '-ων
 • Θηλυκά προπαροξύτονα ισοσύλλαβα σε '-α με πληθυντικό '-ες με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις
  Λόγια θηλυκά όπως ἀρθρῖτις > αρθρίτιδα, -ις > ηγέτιδα
  Σύνθετα που κρατάνε σταθερό τόνο καρυδόψιχα (καρυδόψιχων αντί -ών), ψαρόβαρκα (των ψαρόβαρκων αντί -βαρκών) (Χρειάζεται τεκμηρίωση…)

Ποικιλίες:

 • μερικά αρχαιοπρεπή έχουν και λόγια γενική πληθυντικού όπως οι καρυάτιδες, των καρυάτιδων αλλά και των καρυατίδων Δείτε και την κλίση #σάλπιγγα
 • χωρίς γενική πληθυντικού, τα θηλυκά #πέστροφα

Δείτε και

 • τα παροξύτονα με σταθερό τόνο #ελπίδα
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η αρθρίτιδα οι αρθρίτιδες
      γενική της αρθρίτιδας των αρθρίτιδων
    αιτιατική την αρθρίτιδα τις αρθρίτιδες
     κλητική αρθρίτιδα αρθρίτιδες

Κατηγορία 
όπως το αρθρίτιδα - 152 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 157 λέξεις 

Κατηγορία
η πέστροφα

οι πέστροφες
των —
'-α, '-ες, χωρίς γενική πληθυντικού
 • Θηλυκά προπαροξύτονα ισοσύλλαβα σε '-α με πληθυντικό '-ες. Δεν είναι σαφές πώς θα τονιζόταν η γενική πληθυντικού.
  όπως πέστροφα

Τα σύνθετα θηλυκά που θα έληγαν σε δύσχρηστη γενική πληθυντικού ‑ών (κλίση #θάλασσα),

τείνουν να κρατάν σταθερό τον τόνο (κλίση #αρθρίτιδα)

Δείτε και

 • τα αντίστοιχα 'αναποφάσιστα' σε -η #ρίγανη
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η πέστροφα οι πέστροφες
      γενική της πέστροφας
    αιτιατική την πέστροφα τις πέστροφες
     κλητική πέστροφα πέστροφες

Κατηγορία 
όπως το πέστροφα - 188 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 189 λέξεις 

Κατηγορία
η θάλασσα

οι θάλασσες
των θαλασσών
', '-ες, -ών

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

 • μόνον για αρχαίες λέξεις, επιπλέον λόγια παροξύτονη γενική ενικού είτε σε επίσημο είτε σε ειρωνικό ύφος λόγου
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η θάλασσα οι θάλασσες
      γενική της θάλασσας των θαλασσών
    αιτιατική τη θάλασσα τις θάλασσες
     κλητική θάλασσα θάλασσες

Κατηγορία 
όπως το θάλασσα - 1.799 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.901 λέξεις 

Κατηγορία
η σάλπιγγα

οι σάλπιγγες
των σαλπίγγων
', '-ες, -ών
 • Θηλυκά προπαροξύτονα ισοσύλλαβα σε '-α με πληθυντικό '-ες και γενική πληθυντικού τονισμένη την παραλήγουσα -'ων
  όπως έλικα, τα σε -ότητα

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

 • μόνον για αρχαιοπρεπείς λέξεις:
  • επιπλέον λόγια γενική ενικού σε -ος
   όπως ποιότητα-ποιότητος
  • Μερικές, απ' αυτές -ιδίως τα σύνθετα- κάνουν και γενική πληθυντικού με σταθερό τόνο όπως η ψευδοτρόπιδα. Δείτε την κλίση #αρθρίτιδα
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η σάλπιγγα οι σάλπιγγες
      γενική της σάλπιγγας των σαλπίγγων
    αιτιατική τη σάλπιγγα τις σάλπιγγες
     κλητική σάλπιγγα σάλπιγγες

Κατηγορία 
όπως το σάλπιγγα - 1.049 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.065 λέξεις 

-ας θηλυκά

Θηλυκά σε -ας: κοινού γένους ουσιαστικά
  Θηλυκά σε -ας, όπως στα Κοινού γένους:
 • παροξύτονα όπως η κηδεμόνας: Το θηλυκό έχει γενική ενικού σε -ος
 • παροξύτονα όπως η συγγραφέας: Το θηλυκό έχει γενική ενικού σε -έως
 • προπαροξύτονα όπως η επιστήμονας: Το θηλυκό έχει γενική ενικού σε -ος
  και παράλληλος τύπος της δημοτικής: η επιστημόνισσα
Δείτε τα Κοινού γένους#-ας

-η θηλυκά

Οξύτονα -ή: ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η ψυχή

οι ψυχές
των ψυχών
, -ές, -ών
 • Θηλυκά οξύτονα ισοσύλλαβα σε με πληθυντικό -ές και γενική πληθυντικού -ών
  όπως αρχή, γραμμή, ψυχή
  το μονοσύλλαβο γη δεν φέρει τόνο, και δεν σχηματίζει δικό του πληθυντικό

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ψυχή οι ψυχές
      γενική της ψυχής των ψυχών
    αιτιατική την ψυχή τις ψυχές
     κλητική ψυχή ψυχές

Κατηγορία 
όπως το ψυχή - 1.161 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.278 λέξεις 

Κατηγορία
η αδερφή

οι αδερφές
οι αδερφάδες
, -ές / -άδες, -ών / -άδων
 • Θηλυκά οξύτονα ανισοσύλλαβα σε με πληθυντικό -ές και δεύτερο λαϊκότροπο πληθυντικό -άδες
  όπως αδερφή

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η αδερφή οι αδερφές
αδερφάδες
      γενική της αδερφής των αδερφών
αδερφάδων
    αιτιατική την αδερφή τις αδερφές
αδερφάδες
     κλητική αδερφή αδερφές
αδερφάδες
Οι δεύτεροι τύποι του πληθυντικού, λαϊκότροποι.

Κατηγορία 
όπως το αδερφή - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

Παροξύτονα -'ή
Παροξύτονα -'η ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η νίκη

οι νίκες
των νικών
-'η, -'ες, -ών
 • Θηλυκά παροξύτονα ισοσύλλαβα σε -'η με πληθυντικό -'ες και γενική πληθυντικού -ών
  όπως γνώμη, νίκη, τέχνη

Ιδιαιτερότητες:

Γενική πληθυντικού

Πολλές από τις δύσχρηστες γενικές πληθυντικού είναι παλιότεροι τύποι που, καθώς περνούν τα χρόνια, πέφτουν σε αχρηστία. Έτσι, πολλά μπορεί να μεταπηδήσουν στην Κατηγορία χωρίς γενική πληθυντικού.

 • όσα λήγουν σε -οσύνη, άλλοτε έχουν και άλλοτε δεν έχουν γενική πληθυντικού.

Δείτε Παράρτημα#Γενική.
επίσης

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η νίκη οι νίκες
      γενική της νίκης των νικών
    αιτιατική τη νίκη τις νίκες
     κλητική νίκη νίκες

Κατηγορία 
όπως το νίκη - 545 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 687 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η σκόνη οι σκόνες
      γενική της σκόνης των (σκονών)
    αιτιατική τη σκόνη τις σκόνες
     κλητική σκόνη σκόνες

Κατηγορία 
όπως το σκόνη - 44 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 56 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ζέστη οι ζέστες
      γενική της ζέστης
    αιτιατική τη ζέστη τις ζέστες
     κλητική ζέστη ζέστες
Η γενική πληθυντικού σε -ών δεν συνηθίζεται.

Κατηγορία 
όπως το ζέστη - 74 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 77 λέξεις 

Κατηγορία
η ερωμένη

οι ερωμένες
των ερωμένων
-'η, -'ες με σταθερό τόνο
 • Θηλυκά παροξύτονα ισοσύλλαβα σε -'η με πληθυντικό -'ες και σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις (γενική -'ων).
  όπως ερωμένη
 • Έτσι κλίνονται πολλές ουσιαστικοποιημένες θηλυκές παθητικές μετοχές, ή επίθετα.

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ερωμένη οι ερωμένες
      γενική της ερωμένης των ερωμένων
    αιτιατική την ερωμένη τις ερωμένες
     κλητική ερωμένη ερωμένες

Κατηγορία 
όπως το ερωμένη - 15 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 16 λέξεις 

Κατηγορία
η κατηγορουμένη

οι κατηγορούμενες
των κατηγορουμένων
-'η, '-ες με μετακίνηση του τόνου

Ιδιαιτερότητες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η κατηγορουμένη οι κατηγορούμενες
      γενική της κατηγορουμένης των κατηγορουμένων
    αιτιατική την κατηγορουμένη τις κατηγορούμενες
     κλητική κατηγορουμένη κατηγορούμενες
Κατηγορία όπως «κατηγορουμένη» - Δείτε: μετακίνηση τόνου στο Παράρτημα

Κατηγορία 
όπως το κατηγορουμένη - 12 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 12 λέξεις 

Παροξύτονα -'η ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η λύση

της λύσης/λύσεως
οι λύσεις
των λύσεων
-'η, -'εις με δύο γενικές ενικού, με γενική πληθυντικού -εων
 • Θηλυκά παροξύτονα ισοσύλλαβα σε -'η με πληθυντικό -'εις και γενική ενικού στη δημοτική -'ης και από την αρχαία κλίση -'εως. Έτσι κλίνονται θηλυκά που λήγουν σε (από το αρχαίο -ις), σε -ση (από το -σις).
  όπως γνώση, λύση, πόλη

Ιδιαιτερότητες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η λύση οι λύσεις
      γενική της λύσης
λύσεως*
των λύσεων
    αιτιατική τη λύση τις λύσεις
     κλητική λύση λύσεις
* παλιότερος λόγιος τύπος

Κατηγορία 
όπως το λύση - 88 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 91 λέξεις 

Κατηγορία
η νύφη

οι νύφες
οι νυφάδες
'-η, -'ες & -άδες
 • Θηλυκά παροξύτονα ανισοσύλλαβα σε '-η με διπλό πληθυντικό σε -'ες & -άδες με μία γενική πληθυντικού σε -άδων
  όπως ξαδέρφη, νύφη

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η νύφη οι νύφες
νυφάδες
      γενική της νύφης των
νυφάδων
    αιτιατική τη νύφη τις νύφες
νυφάδες
     κλητική νύφη νύφες
νυφάδες
Ο δεύτερος πληθυντικός, λαϊκότροπος.

Κατηγορία 
όπως το νύφη - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ή
Προπαροξύτονα '-η ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η ασημόσκονη

οι ασημόσκονες
των ασημόσκονων
'-η, '-ες, '-ων με σταθερό τόνο

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ασημόσκονη οι ασημόσκονες
      γενική της ασημόσκονης των ασημόσκονων
    αιτιατική την ασημόσκονη τις ασημόσκονες
     κλητική ασημόσκονη ασημόσκονες

Κατηγορία 
όπως το ασημόσκονη - 15 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 15 λέξεις 

Κατηγορία
η ρίγανη

οι ρίγανες
των —
'-η, '-ες, χωρίς γενική πληθυντικού
 • Θηλυκά προπαροξύτονα ισοσύλλαβα σε '-η με πληθυντικό '-ες. Δεν είναι σαφές πώς θα τονιζόταν η γενική πληθυντικού.
  όπως ρίγανη
  η ζάχαρη, με επιπλέον λόγιο τύπο γενικής ενικού

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ρίγανη οι ρίγανες
      γενική της ρίγανης
    αιτιατική τη ρίγανη τις ρίγανες
     κλητική ρίγανη ρίγανες

Κατηγορία 
όπως το ρίγανη - 9 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 9 λέξεις 

Κατηγορία
η διανοούμενη

οι διανοούμενες
των διανοουμένων
των διανοούμενων
'-η, '-ες, '-ων
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η διανοούμενη οι διανοούμενες
      γενική της διανοούμενης των διανοούμενων
διανοουμένων
    αιτιατική τη διανοούμενη τις διανοούμενες
     κλητική διανοούμενη διανοούμενες

Κατηγορία 
όπως το διανοούμενη - 7 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 7 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-η ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η δύναμη

της δύναμης/δυνάμεως
οι δυνάμεις
των δυνάμεων
Κατηγορία
η παγκοσμιοποίηση

της παγκοσμιοποίησης
'-η, -'εις με μετακινήσεις τόνου και δύο γενικές ενικού

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η δύναμη οι δυνάμεις
      γενική της δύναμης
δυνάμεως*
των δυνάμεων
    αιτιατική τη δύναμη τις δυνάμεις
     κλητική δύναμη δυνάμεις
* παλιότερος λόγιος τύπος

Κατηγορία 
όπως το δύναμη - 2.769 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2.776 λέξεις 

Κατηγορία 
όπως το παγκοσμιοποίηση - 276 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 282 λέξεις 

-ης θηλυκά

Θηλυκά σε -ης: κοινού γένους ουσιαστικά
  Οξύτονα θηλυκά σε -ής, στα ουσιαστικά Κοινού γένους
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η συγγενής οι συγγενείς
      γενική του
του/της
συγγενή
συγγενούς
των συγγενών
    αιτιατική τον/τη συγγενή τους/τις συγγενείς
     κλητική συγγενή συγγενείς
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.
  Οξύτονα θηλυκά σε -ής, στα ουσιαστικά Κοινού γένους
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός     2ος πληθυντικός  
κοινού γένους αρσενικό θηλυκό
ονομαστική ο/η βουλευτής οι βουλευτές
βουλευτάδες3
οι βουλευτές
      γενική του
του/της
βουλευτή1
βουλευτού
των βουλευτών
βουλευτάδων
των βουλευτών
    αιτιατική τον/τη βουλευτή τους βουλευτές
βουλευτάδες
τις βουλευτές
     κλητική βουλευτή
βουλευτά2
βουλευτές
βουλευτάδες
βουλευτές
1. Μόνο για το αρσενικό.
2. Κλητική σε επίσημο ή ειρωνικό ύφος.
3. Λαϊκότροπος ή ειρωνικός δεύτερος πληθυντικός για το αρσενικό.
  Παροξύτονα θηλυκά σε -ης, στα ουσιαστικά Κοινού γένους

Δείτε και

 • τα θηλυκά με λόγια κατάληξη -ις
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η πρύτανης οι πρυτάνεις
      γενική του
του/της
πρύτανη
πρυτάνεως
των πρυτάνεων
    αιτιατική τον/την πρύτανη τους/τις πρυτάνεις
     κλητική πρύτανη πρυτάνεις
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.

-ος θηλυκά

Τα ισοσύλλαβα ουσιαστικά σε -ος με παρόμοιες κλίσεις και ποικιλία τύπων. Δείτε και ουδέτερα σε -ο με ανάλογη συμπεριφορά.
Για λεπτές διαφορές, οι κανόνες δεν είναι αυστηροί: ένα ουσιαστικό μπορεί να μεταπηδήσει σε παρεμφερή Κατηγορία.
  ός, ού, οί, ών (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'αγρός' θηλυκά όπως 'οδός' κοινού γένους όπως 'γιατρός' & ουδέτερα όπως 'βουνό'
  'ος, 'ου, 'οι, 'ων (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'δρόμος' & 'υπνάκος'   θηλυκά όπως 'διχοτόμος' & 'νόσος' κοινού γένους όπως 'ζωγράφος' & ουδέτερα όπως 'πεύκο'
  '-ος, 'ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως 'άνθρωπος' θηλυκά όπως 'άμπελος' & 'ήπειρος'  
και όπως 'διάμετρος'
κοινού γένους όπως 'κάτοχος' & ουδέτερα όπως 'άλογο'
  '-ος, 'ου/'-ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως 'όροφος'   κοινού γένους όπως 'μέτοχος' & ουδέτερα όπως 'πρόσωπο'  
  '-ος, 'ου/'-ου, '-οι, 'ων, 'ους/'-ους   αρσενικά όπως 'δάσκαλος'   κοινού γένους όπως 'κάτοικος'  
  συνδυασμοί αρσενικά όπως 'καρδινάλιος'   θηλυκά όπως 'πανσέληνος' κοινού γένους όπως 'βιομήχανος'   & ουδέτερα όπως 'βούτυρο'  
  '-ος, '-ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως το 'χοντράνθρωπος'      
  '-ος, '-ου, '-οι, '-ων (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'αντίλαλος'   κοινού γένους όπως 'ιμπρεσάριος'   & ουδέτερα όπως 'σίδερο'

Τα ουδέτερα σε -ος έχουν διαφορετική κλίση: 'γεγονός', 'δάσος', 'άνθος', 'έδαφος'
Οξύτονα -ός: ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η οδός

οι οδοί
των οδών
-ός, -οί, -ών

Παρόμοια κλίση έχουν

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η οδός οι οδοί
      γενική της οδού των οδών
    αιτιατική την οδό τις οδούς
     κλητική οδέ οδοί

Κατηγορία 
όπως το οδός - 15 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 17 λέξεις 

ιδιωματικά -ος
 • Ιδιωματικά θηλυκά ή της δημοτικής, οξύτονα ισοσύλλαβα σε -ός που προφέρονται με συνίζηση δεν φέρουν τόνο και έχουν ιδιαίτερη κλίση
  όπως η Χιος, της Χιος (ιδιωματικός τύπος του Χίος)

Δείτε και

Όπως
η Χιος
της Χιος
Παροξύτονα -'ος: ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η διχοτόμος

οι διχοτόμοι
των διχοτόμων
-'ος, -'οι, -'ων με σταθερό τόνο

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

Παρόμοια κλίση έχουν

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η διχοτόμος οι διχοτόμοι
      γενική της διχοτόμου των διχοτόμων
    αιτιατική τη διχοτόμο τις διχοτόμους
     κλητική διχοτόμε
(διχοτόμο)
διχοτόμοι

Κατηγορία 
όπως το διχοτόμος - 13 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 31 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η νόσος οι νόσοι
      γενική της νόσου των νόσων
    αιτιατική τη νόσο τις νόσους
     κλητική νόσε νόσοι

Κατηγορία 
όπως το νόσος - 22 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 24 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ος: ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η άμπελος

οι άμπελοι
των αμπέλων
'-ος, '-οι, -'ων
 • Θηλυκά προπαροξύτονα ισοσύλλαβα σε '-ος που κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού και έχουν κλητική ενικού σε . Είναι αρχαιοπρεπείς λέξεις.
  όπως άμπελος, κάμηλος, λήκυθος, σύνοδος

Παρόμοια κλίση έχουν

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η άμπελος οι άμπελοι
      γενική της αμπέλου των αμπέλων
    αιτιατική την άμπελο τις αμπέλους
     κλητική άμπελε άμπελοι

Κατηγορία 
όπως το άμπελος - 59 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 62 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ήπειρος οι ήπειροι
      γενική της ηπείρου των ηπείρων
    αιτιατική την ήπειρο τις ηπείρους
     κλητική ήπειρε
(ήπειρο)
ήπειροι

Κατηγορία 
όπως το ήπειρος - 23 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 29 λέξεις 

Κατηγορία
η διάμετρος

οι διάμετροι
οι διάμετρες
'-ος, 2 πληθυντικοί: '-οι, -'ες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η διάμετρος οι διάμετροι (διάμετρες)
      γενική της διαμέτρου των διαμέτρων
    αιτιατική τη διάμετρο τις διαμέτρους (διάμετρες)
     κλητική διάμετρε (διάμετρο) διάμετροι (διάμετρες)

Κατηγορία 
όπως το διάμετρος - 31 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 37 λέξεις 

Κατηγορία
η πανσέληνος

οι πανσέληνοι
των πανσέληνων
των πανσελήνων
'-ος, '-οι, -'ων
 • Θηλυκά προπαροξύτονα ισοσύλλαβα σε '-ος με διπλούς τύπους στην γενική ενικού και πληθυντικού και στην αιτιατική πληθυντικού. Με δύο κλητικές ενικού. Συνδυάζουν όλους τους τύπους των θηλυκών σε '-ος.
  όπως αεράκατος, ασβεστοκάμινος, πανσέληνος

Παρόμοια κλίση έχουν

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η πανσέληνος οι πανσέληνοι
      γενική της πανσέληνου
πανσελήνου
των πανσέληνων
πανσελήνων
    αιτιατική την πανσέληνο τις πανσέληνους
πανσελήνους
     κλητική πανσέληνε
(πανσέληνο)
πανσέληνοι
Οι δεύτεροι τύποι γενικής, αιτιατικής, είναι παλιότεροι, λόγιοι.

Κατηγορία 
όπως το πανσέληνος - 7 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 7 λέξεις 

-ου θηλυκά

Άκλιτα: μόνον επώνυμα
-ου
-ου
-'ου ή '-ου (Δείτε Κλίση επωνύμων)
 • Γυναικεία επώνυμα σε -ου παροξύτονα ή προπαροξύτονα μένουν πάντα άκλιτα, ενώ κάποια από τα αντίστοιχα ανδρικά έχουν διαφορετικό πληθυντικό.
  όπως Οικονόμου, Σταύρου, Δημητρίου
Δείτε Επώνυμα#-ου
Οξύτονα -ού: ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η αλεπού

της αλεπούς
-ού, -ούδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η αλεπού οι αλεπούδες
      γενική της αλεπούς των αλεπούδων
    αιτιατική την αλεπού τις αλεπούδες
     κλητική αλεπού αλεπούδες

Κατηγορία 
όπως το αλεπού - 95 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 96 λέξεις 

-υ θηλυκά

  Θηλυκά σε
ξενικά χωρίς πληθυντικό
 
Κατηγορία
η Βίκυ

της Βίκυς
'
 • Θηλυκά παροξύτονα ισοσύλλαβα σε '-υ με γενική ενικού -υς χωρίς πληθυντικό
  όπως τα ξενικά χαϊδευτικά ονόματα Βίκυ
  Γράφονται και με ελληνική κατάληξη -η όπως Βίκη
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική η Βίκυ
      γενική της Βίκυς
    αιτιατική τη Βίκυ
     κλητική Βίκυ

Κατηγορία 
όπως το Βίκυ - 3 λέξεις 

-υς θηλυκά

  Αρχαιόκλιτα θηλυκά ουσιαστικά όπως
 • η δρυς, της δρυός, με πληθυντικό οι δρύες
 • η ισχύς, της ισχύος, με πληθυντικό οι ισχύες (παρόμοια κλίση έχει το αρσενικό ιχθύς)
 • και άλλα, όπως τα σε -υς, -υος, η Δίρφυς, της Δίρφυος
Δείτε #από τα αρχαία

-ω θηλυκά

  Θηλυκά σε , -ως, -ωρ
αρκετές είναι αρχαιόπρεπες κλίσεις: στα νέα ελληνικά, δεν έχουν πληθυντικό (όπως η #ηχώ, η #αιδώς, η #άλως)
 
Οξύτονα -ώ: ισοσύλλαβα χωρίς πληθυντικό
Κατηγορία
η Ρηνιώ

της Ρηνιώς
, -ώς

Παρατήρηση

↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική η Ρηνιώ
      γενική της Ρηνιώς
    αιτιατική τη Ρηνιώ
     κλητική Ρηνιώ

Κατηγορία 
όπως το Ρηνιώ - 131 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 131 λέξεις 

Κατηγορία
η ηχώ

της ηχώς
της ηχούς
, -ώς / -ούς
 • Θηλυκά οξύτονα ισοσύλλαβα σε -'ω με γενική ενικού της δημοτικής σε -ώς αλλά και την αρχαία σε -ούς (-οῦς) χωρίς πληθυντικό
  όπως ηχώ, πειθώ, φειδώ

Παρατηρήσεις

 • για ονόματα σύγχρονα χρησιμοποιούμε τη γενική -ώς (της φίλης μου της Σαπφώς)
 • για ονόματα αρχαίων γυναικών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την αρχαία γενική σε -ούς (ένα ποίημα της Σαπφούς)
 • ονόματα θεοτήτων όπως η Πειθώ, γενική σε -ούς
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική η ηχώ
      γενική της ηχώς
ηχούς
    αιτιατική την ηχώ
     κλητική ηχώ
Η γενική ενικού -ούς είναι λόγια, αρχαιόπρεπη.

Κατηγορία 
όπως το ηχώ - 14 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 14 λέξεις 

Παροξύτονα -'ω: ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η τρελέγκω

της τρελέγκως
οι τρελέγκες
-'ω, -'ως, -'ες

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η τρελέγκω οι τρελέγκες
      γενική της τρελέγκως των τρελέγκων
    αιτιατική την τρελέγκω τις τρελέγκες
     κλητική τρελέγκω τρελέγκες
Ο πληθυντικός σε -ες είναι σπάνιος.

Κατηγορία 
όπως το τρελέγκω - 34 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 40 λέξεις 

Οξύτονα -ώς: ισοσύλλαβα χωρίς πληθυντικό
Κατηγορία
η αιδώς

της αιδούς
-ώς, -ούς
 • Θηλυκά αρχαία οξύτονα ισοσύλλαβα σε -ώς με γενική ενικού -ούς (-οῦς) χωρίς πληθυντικό
  όπως αιδώς, ηώς
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική η αιδώς
      γενική της αιδούς
    αιτιατική την αιδώ
     κλητική αιδώ

Κατηγορία 
όπως το αιδώς - 3 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 3 λέξεις 

Παροξύτονα -'ως: ισοσύλλαβα χωρίς πληθυντικό
Κατηγορία
η άλως

της άλω
-'ως, -'ω
 • Θηλυκά αρχαία παροξύτονα ισοσύλλαβα σε -'ως με γενική ενικού -'ω χωρίς πληθυντικό.
  όπως άλως
  παρόμοια κλίνεται η Κως που δεν φέρει τόνο (αρχαίο Κῶς)
 • Είναι τα θηλυκά «αττικόκλιτα» της αρχαίας δεύτερης κλίσης των ουσιαστικών (που είχαν και πληθυντικό με υπογεγραμμένο το ιώτα: αἱ ἅλῳ)
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική η άλως
      γενική της άλω
    αιτιατική την άλω
     κλητική άλω

Κατηγορία 
όπως το άλως - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

Παροξύτονα -'ωρ: ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η βασιλομήτωρ

της βασιλομήτορος
οι βασιλομήτορες
-'ωρ, -'ορες

Παρόμοια κλίση έχουν:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η βασιλομήτωρ οι βασιλομήτορες
      γενική της βασιλομήτορος των βασιλομητόρων
    αιτιατική τη βασιλομήτορα τις βασιλομήτορες
     κλητική βασιλομήτορ βασιλομήτορες

Κατηγορία 
όπως το βασιλομήτωρ - 4 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 4 λέξεις 


από τα αρχαίαΕπεξεργασία

Κατηγορία:Ουσιαστικά ιδιόκλιτα θηλυκά (νέα ελληνικά)

Θηλυκά με τύπους από αρχαίες κλίσεις, ή θηλυκά με μερικές πτώσεις αρχαιότροπες όπως η γενική ενικού -εως (όπως στο #λύση, #δύναμη) Ήδη συναντήσαμε τα πιο συνηθισμένα.
Αρκετά από τα κοινού γένους, έχουν και παράλληλο τύπο της δημοτικής (η επιστήμων - η επιστημόνισσα, η βουλευτής - η βουλευτίνα).


#-α

-ας Κοινού γένους με λόγια γενική ενικού

#-η

-ης Κοινού γένους με λόγια γενική ενικου

-ις

#-ος

#-υς

#-ω

-ων Κοινού γένους -ων

-ωρ

-ως

ανώμαλαΕπεξεργασία

Δείτε το Παράρτημα:ανώμαλα ουσιαστικά

και την Κατηγορία:Ουσιαστικά ιδιόκλιτα θηλυκά (νέα ελληνικά)
όπως η Χιος, της Χιος


#Άκλιτα θηλυκά: Κατηγορία:Ουσιαστικά άκλιτα θηλυκά (νέα ελληνικά)


#Διπλόμορφα


#Διπλοκατάληκτα


#Ελλειπτικά