Γλώσσα: Νέα ελληνικά » Παράρτημα:Γραμματική » Παράρτημα:Ουσιαστικά » αρσενικά :: θηλυκά :: ουδέτερα :: κοινού γένους :: ανώμαλα :: επώνυμα :: πίνακας

Κλίση θηλυκών ουσιαστικών « Κατηγορία:Ουσιαστικά κατά την κλίση (νέα ελληνικά)

Ουσιαστικά: Θηλυκά: Περιεχόμενα
οξύτονα παροξύτονα προπαροξύτονα
1. -α
καρδιά-καρδιές-καρδιών
μαμά-μαμάδες
γιαγιά, -ές, -άδες
ελπίδα-ελπίδες-ελπίδων
σοφία-σοφίες-σοφιών
νότα (νοτών)
πείνα (ών)
κακοπάθια-κακοπαθιές
ιδιαιτέρα-ιδιαίτερες-ιδιαιτέρων
μάνα, -ες, -άδες
αρθρίτιδα '-ες, '-ων
πέστροφα, -ες, -?
θάλασσα-θάλασσες-θαλασσών
σάλπιγγα-σάλπιγγες-σαλπίγγων
2. -ας (Δείτε Κοινού γένους)
3. -η
ψυχή-ψυχές-ψυχών
αδερφή, -ές, -άδες
νίκη-νίκες-νικών
σκόνη (σκονών), ζέστη (ών)
ερωμένη-ερωμένες-ερωμένων
κατηγορουμένη, -ούμενες, -ουμένων
λύση-λύσης/εως-λύσεις-λύσεων
νύφη, -ες, -άδες
ασημόσκονη-ασημόσκονες-ασημόσκονων
ρίγανη-ρίγανες-Χ
διανοούμενη-ούμενες-ουμένων
δύναμη-ης/-εως-δυνάμεις-δυνάμεων
παγκοσμιοποίηση-ης-εις-εων
4. -ης (Δείτε Κοινού γένους)
5. -ις συνεργάτις & άλλα αρχαιόκλιτα
6. -ος
οδός-οδοί-οδών
Χιος
διχοτόμος-διχοτόμοι-διχοτόμων
& νόσος-νόσοι-νόσων
άμπελος-άμπελοι-αμπέλων
ήπειρος
διάμετρος-διάμετροι/διάμετρες
πανσέληνος-έληνοι-έληνων\-ελήνων
7. -ου

αλεπού-αλεπούδες
άκλιτα γυναικεία επώνυμα άκλιτα γυναικεία επώνυμα
8. -υ ξενικά Βίκυ
9. -υς όπως δρυς, ισχύς
10. -ω, ως, ωρ
Ρηνιώ-Ρηνιώς-_
ηχώ-ηχούς-_
τρελέγκω-τρελέγκως-τρελέγκες
αιδώς-αιδούς-_ άλως-άλω-_
βασιλομήτωρ-ορος-ορες
11. από τα αρχαία
12. ανώμαλα
Σημείωση: Ο αριθμός λημμάτων σε κάθε Κατηγορία είναι ενδεικτικός. Οι επεξεργασίες είναι πάντα σε εξέλιξη.

Θηλυκά επεξεργασία

Δείτε επίσης


Κατηγορία Κανόνες Πίνακες κλίσης

-α θηλυκά

Οξύτονα -ά
ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η καρδιά

οι καρδιές
των καρδιών
, -άς / -ές, -ών

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η καρδιά οι καρδιές
      γενική της καρδιάς των καρδιών
    αιτιατική την καρδιά τις καρδιές
     κλητική καρδιά καρδιές
Οι καταλήξεις προφέρονται με συνίζηση.

Κατηγορία 
όπως το καρδιά - 1.359 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.418 λέξεις 


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η νια οι νιες
      γενική της νιας των νιων
    αιτιατική τη νια τις νιες
     κλητική νια νιες
Προφέρεται με συνίζηση ως μονοσύλλαβο και δε φέρει τόνο.

Κατηγορία 
όπως το νια - 3 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 5 λέξεις 

ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η μαμά

οι μαμάδες
, -άς / -άδες, -άδων
 • Θηλυκά ανισοσύλλαβα οξύτονα σε με πληθυντικό -άδες με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.
  όπως μαμά, νταντά, οκά

Ποικιλίες:

 • Με δύο πληθυντικούς: ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα όπως το #γιαγιά
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η μαμά οι μαμάδες
      γενική της μαμάς των μαμάδων
    αιτιατική τη μαμά τις μαμάδες
     κλητική μαμά μαμάδες

Κατηγορία 
όπως το μαμά - 6 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 6 λέξεις 

ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η γιαγιά

οι γιαγές
οι γιαγιάδες
, -άς / -ές & -άδες, -ών & -άδων
 • Θηλυκά οξύτονα σε με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο σε -ές και ανισοσύλλαβο σε -άδες. Με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.
  όπως γιαγιά

Ποικιλίες:

 • Το θεια προφέρεται με συνίζηση ως μονοσύλλαβο και δε φέρει τόνο. (Συγκρίνετε με το θεία).
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η γιαγιά οι γιαγιές
γιαγιάδες
      γενική της γιαγιάς των γιαγιάδων
    αιτιατική τη γιαγιά τις γιαγιές
γιαγιάδες
     κλητική γιαγιά γιαγιές
γιαγιάδες

Κατηγορία 
όπως το γιαγιά - 6 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 6 λέξεις 

Παροξύτονα -'α
ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η ελπίδα

οι ελπίδες
των ελπίδων
-'α, -ας / -'ες, -'ων
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'α με πληθυντικό -'ες με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις
  όπως ασπίδα, εικόνα, ελπίδα
 • Στη γενική πληθυντικού τονίζονται στην παραλήγουσα, όπως όσα λήγουν σε -ίδα, -άδα, -όνα. Πολλά προέρχονται από την αρχαία κλίση (όπως ἡ ἐλπίς, τῶν ἐλπίδων)
  Απ' όλα τα θηλυκά σε -όνα με γενική πληθυντικού -όνων, όπως η εικόνα, των εικόνων,
  εξαιρούνται η βελόνα (των βελονών) και η κολόνα (των κολονών). Αυτά κλίνονται όπως το #σοφία (Ουσιαστικά στη Γραμματική Χατζησαββίδη).
 • Επίσης, λέξεις από ξένες γλώσσες που δεν μετακινούν τον τόνο (λεμονάδα, από τα βενετικά). Διατηρούν το θέμα όπως το βρήκαν.
 • Έτσι, και άλλα ουσιαστικά που σχηματίστηκαν με το επίθημα -άδα (φασολάδα).
 • Όσα δεν προέρχονται από τριτόκλιτα, συχνά αποφεύγουν τη γενική πληθυντικού.

Ιδιαιτερότητες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ελπίδα οι ελπίδες
      γενική της ελπίδας των ελπίδων
    αιτιατική την ελπίδα τις ελπίδες
     κλητική ελπίδα ελπίδες

Κατηγορία 
όπως το ελπίδα - 1.008 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.096 λέξεις 

Κατηγορία
η σοφία

οι σοφίες
των σοφιών
-'α, -ας / -'ες, -ών
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'α με πληθυντικό -'ες που κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα ‑ών στη γενική πληθυντικού
  όπως αμαρτία, σοφία, χώρα, ώρα
 • Εδώ υπάγονται και λέξεις που γράφονται ως προπαροξύτονες αλλά προφέρονται ως παροξύτονες με συνίζηση
  όπως η αλήθεια, βάγια

Ιδιαιτερότητες:

Γενική πληθυντικού

Πολλές από τις δύσχρηστες γενικές πληθυντικού είναι παλιότεροι τύποι που, καθώς περνούν τα χρόνια, πέφτουν σε αχρηστία. Έτσι, πολλά μπορεί να μεταπηδήσουν στην Κατηγορία χωρίς γενική πληθυντικού.
Δείτε Παράρτημα#Γενική.

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η σοφία οι σοφίες
      γενική της σοφίας των σοφιών
    αιτιατική τη σοφία τις σοφίες
     κλητική σοφία σοφίες

Κατηγορία 
όπως το σοφία - 5.936 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 6.187 λέξεις 


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η νότα οι νότες
      γενική της νότας των (νοτών)
    αιτιατική τη νότα τις νότες
     κλητική νότα νότες

Κατηγορία 
όπως το νότα - 218 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 218 λέξεις 


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η πείνα οι πείνες
      γενική της πείνας
    αιτιατική την πείνα τις πείνες
     κλητική πείνα πείνες
Η γενική πληθυντικού σε -ών δε συνηθίζεται.

Κατηγορία 
όπως το πείνα - 2.560 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2.560 λέξεις 

Κατηγορία
η ιδιαιτέρα

οι ιδιαίτερες
των ιδιαιτέρων
-'α, -ας / '-ες, -'ων
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'α από ουσιαστικοποιημένα επίθετα με μετακίνηση του τόνου στην ονομαστική πληθυντικού. Συχνά εκφέρονται προφορικά και με σταθερό τόνο.
  όπως ιδιαιτέρα (η ιδιαιτέρα γραμματεύς). Συγκρίνετε με ττην κλίση του θηλυκού στο επίθετο ιδιαίτερος.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ιδιαιτέρα οι ιδιαίτερες
      γενική της ιδιαιτέρας των ιδιαιτέρων
    αιτιατική την ιδιαιτέρα τις ιδιαίτερες
     κλητική ιδιαιτέρα ιδιαίτερες
Δημοφιλής και ο ανορθόδοξος πληθυντικός οι ιδιαιτέρες.

Κατηγορία 
όπως το ιδιαιτέρα - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

Κατηγορία
η κακοπάθια

οι κακοπαθιές
-'α, -ας / '-ες, -ών

Πηγές

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η κακοπάθια οι κακοπαθιές
      γενική της κακοπάθιας των κακοπαθιών
    αιτιατική την κακοπάθια τις κακοπαθιές
     κλητική κακοπάθια κακοπαθιές

Κατηγορία 
όπως το κακοπάθια - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η μάνα

οι μάνες
οι μανάδες
, -ας / -ες & -άδες, -άδων
 • Θηλυκά παροξύτονα σε με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο σε -ες και ανισοσύλλαβο σε -άδες. Με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.
  όπως μάνα
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η μάνα οι μάνες
μανάδες
      γενική της μάνας των
μανάδων
    αιτιατική τη μάνα τις μάνες
μανάδες
     κλητική μάνα μάνες
μανάδες

Κατηγορία 
όπως το μάνα - 0 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-α: ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η αρθρίτιδα

οι αρθρίτιδες
των αρθρίτιδων
'-α, -ας / '-ες, '-ων
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα προπαροξύτονα σε '-α με πληθυντικό '-ες με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.
  Μερικά προέρχονται από λόγια θηλυκά όπως ἀρθρῖτις > αρθρίτιδα, -ις > ηγέτιδα που παλιότερα κατέβαζαν τον τόνο στη γενική ενικού (των ‑ίδων, όπως στην κλίση #σάλπιγγα).
  Σύνθετα που κρατάνε σταθερό τόνο καρυδόψιχα (καρυδόψιχων αντί ‑ών), ψαρόβαρκα (των ψαρόβαρκων αντί ‑βαρκών) (Χρειάζεται τεκμηρίωση…)

Ποικιλίες:

 • μερικά αρχαιοπρεπή έχουν, και νεότερη, και λόγια γενική πληθυντικού όπως οι καρυάτιδες, των καρυάτιδων αλλά και των καρυατίδων Δείτε και την κλίση #σάλπιγγα
 • χωρίς γενική πληθυντικού, τα θηλυκά όπως #πέστροφα

Δείτε και

 • τα παροξύτονα με σταθερό τόνο #ελπίδα
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η αρθρίτιδα οι αρθρίτιδες
      γενική της αρθρίτιδας των αρθρίτιδων
    αιτιατική την αρθρίτιδα τις αρθρίτιδες
     κλητική αρθρίτιδα αρθρίτιδες

Κατηγορία 
όπως το αρθρίτιδα - 228 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 243 λέξεις 

Κατηγορία
η πέστροφα

οι πέστροφες
των —
'-α, -ας / '-ες, χωρίς γενική πληθυντικού
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα προπαροξύτονα σε '-α με πληθυντικό '-ες. Ανήκει στα 'αναποφάσιστα'. Δεν είναι σαφές πώς θα τονιζόταν η γενική πληθυντικού.
  όπως πέστροφα

Τα σύνθετα θηλυκά που θα έληγαν σε δύσχρηστη γενική πληθυντικού ‑ών (κλίση #θάλασσα),

τείνουν να κρατάν σταθερό τον τόνο (κλίση #αρθρίτιδα)

Δείτε και

 • τα αντίστοιχα 'αναποφάσιστα' σε -η #ρίγανη
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η πέστροφα οι πέστροφες
      γενική της πέστροφας
    αιτιατική την πέστροφα τις πέστροφες
     κλητική πέστροφα πέστροφες

Κατηγορία 
όπως το πέστροφα - 194 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 194 λέξεις 

Κατηγορία
η θάλασσα

οι θάλασσες
των θαλασσών
', -ας / '-ες, -ών
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα προπαροξύτονα σε '-α με πληθυντικό '-ες που κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα ‑ών στη γενική πληθυντικού
  όπως αίθουσα, γυναίκα, θάλασσα, μαθήτρια

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η θάλασσα οι θάλασσες
      γενική της θάλασσας των θαλασσών
    αιτιατική τη θάλασσα τις θάλασσες
     κλητική θάλασσα θάλασσες

Κατηγορία 
όπως το θάλασσα - 2.527 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2.687 λέξεις 

Κατηγορία
η σάλπιγγα

οι σάλπιγγες
των σαλπίγγων
', -ας / '-ες, -'ων
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα προπαροξύτονα σε '-α με πληθυντικό '-ες που κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα ‑'ων στη γενική πληθυντικού
  όπως έλικα, τα σε -ότητα

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

 • μόνον για αρχαιοπρεπείς λέξεις, επιπλέον λόγια παροξύτονη γενική ενικού είτε σε επίσημο είτε σε ειρωνικό ύφος λόγου
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η σάλπιγγα οι σάλπιγγες
      γενική της σάλπιγγας των σαλπίγγων
    αιτιατική τη σάλπιγγα τις σάλπιγγες
     κλητική σάλπιγγα σάλπιγγες

Κατηγορία 
όπως το σάλπιγγα - 1.124 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.144 λέξεις 

-ας θηλυκά

Θηλυκά σε -ας: κοινού γένους ουσιαστικά
Θηλυκά σε -ας, όπως στα Κοινού γένους:
 • παροξύτονα όπως η κηδεμόνας: Το θηλυκό έχει γενική ενικού σε -ος
 • παροξύτονα όπως η συγγραφέας: Το θηλυκό έχει γενική ενικού σε -έως
 • προπαροξύτονα όπως η επιστήμονας: Το θηλυκό έχει γενική ενικού σε -ος
  και παράλληλος τύπος της δημοτικής: η επιστημόνισσα
Δείτε τα Κοινού γένους#-ας

-η θηλυκά

Οξύτονα -ή: ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η ψυχή

οι ψυχές
των ψυχών
, -ής / -ές, -ών
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα οξύτονα σε με πληθυντικό -ές με σταθερό τόνο
  όπως αρχή, γραμμή, ψυχή
  το μονοσύλλαβο γη δε φέρει τόνο, και δε σχηματίζει δικό του πληθυντικό

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ψυχή οι ψυχές
      γενική της ψυχής των ψυχών
    αιτιατική την ψυχή τις ψυχές
     κλητική ψυχή ψυχές

Κατηγορία 
όπως το ψυχή - 1.394 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.575 λέξεις 

Κατηγορία
η αδερφή

οι αδερφές
οι αδερφάδες
, -ής / -ές & -άδες, -ών & -άδων
 • Θηλυκά ανισοσύλλαβα οξύτονα σε με πληθυντικό -ές και δεύτερο λαϊκότροπο πληθυντικό -άδες. Με σταθερό τόνο.
  όπως αδερφή

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η αδερφή οι αδερφές
αδερφάδες
      γενική της αδερφής των αδερφών
αδερφάδων
    αιτιατική την αδερφή τις αδερφές
αδερφάδες
     κλητική αδερφή αδερφές
αδερφάδες
Οι δεύτεροι τύποι του πληθυντικού, λαϊκότροποι.

Κατηγορία 
όπως το αδερφή - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

Παροξύτονα -'ή
Παροξύτονα -'η ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η νίκη

οι νίκες
των νικών
-'η, -ης / -'ες, -ών
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'η με πληθυντικό -'ες που κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα ‑ών στη γενική πληθυντικού
  όπως γνώμη, νίκη, τέχνη

Ιδιαιτερότητες:

Γενική πληθυντικού

Πολλές από τις δύσχρηστες γενικές πληθυντικού είναι παλιότεροι τύποι που, καθώς περνούν τα χρόνια, πέφτουν σε αχρηστία. Έτσι, πολλά μπορεί να μεταπηδήσουν στην Κατηγορία χωρίς γενική πληθυντικού.

 • όσα λήγουν σε -οσύνη, άλλοτε έχουν και άλλοτε δεν έχουν γενική πληθυντικού.

Δείτε Παράρτημα#Γενική.
επίσης

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η νίκη οι νίκες
      γενική της νίκης των νικών
    αιτιατική τη νίκη τις νίκες
     κλητική νίκη νίκες

Κατηγορία 
όπως το νίκη - 865 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.073 λέξεις 


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η σκόνη οι σκόνες
      γενική της σκόνης των (σκονών)
    αιτιατική τη σκόνη τις σκόνες
     κλητική σκόνη σκόνες

Κατηγορία 
όπως το σκόνη - 98 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 98 λέξεις 


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ζέστη οι ζέστες
      γενική της ζέστης
    αιτιατική τη ζέστη τις ζέστες
     κλητική ζέστη ζέστες
Η γενική πληθυντικού σε -ών δε συνηθίζεται.

Κατηγορία 
όπως το ζέστη - 97 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 97 λέξεις 

Κατηγορία
η ερωμένη

οι ερωμένες
των ερωμένων
-'η, -ης / -'ες, -'ων
 • Θηλυκά παροξύτονα ισοσύλλαβα σε -'η με πληθυντικό -'ες και σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις
  όπως ερωμένη
 • Έτσι κλίνονται πολλές ουσιαστικοποιημένες θηλυκές παθητικές μετοχές ή επίθετα.

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ερωμένη οι ερωμένες
      γενική της ερωμένης των ερωμένων
    αιτιατική την ερωμένη τις ερωμένες
     κλητική ερωμένη ερωμένες

Κατηγορία 
όπως το ερωμένη - 18 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 19 λέξεις 

Κατηγορία
η κατηγορουμένη

οι κατηγορούμενες
των κατηγορουμένων
-'η, -ης / '-ες, -'ων με μετακίνηση του τόνου
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'η με αναβιβασμό του τόνου στην ονομαστική πληθυντικού στην προπαραλήγουσα ( '-ες).
  όπως επομένη, κατηγορουμένη, μεγίστη
 • Έτσι κλίνονται πολλές ουσιαστικοποιημένες θηλυκές παθητικές μετοχές, ή επίθετα που συνηθίζονται στον παλιό λόγιο τύπο ιδίως σε παγιωμένες εκφράσεις ή όρους.
  Συγκρίνετε με την κλίση του θηλυκού της μετοχής κατηγορούμενος.

Ιδιαιτερότητες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η κατηγορουμένη οι κατηγορούμενες
      γενική της κατηγορουμένης των κατηγορουμένων
    αιτιατική την κατηγορουμένη τις κατηγορούμενες
     κλητική κατηγορουμένη κατηγορούμενες
Κατηγορία όπως «κατηγορουμένη» - Δείτε: μετακίνηση τόνου στο Παράρτημα

Κατηγορία 
όπως το κατηγορουμένη - 13 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 14 λέξεις 

Παροξύτονα -'η ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η λύση

της λύσης/λύσεως
οι λύσεις
των λύσεων
-'η, -ης (& -εως) / -'εις, -εων
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'η με πληθυντικό -'εις και γενική ενικού στη δημοτική -'ης (και παλιότερος τύπος από την αρχαία κλίση σε -'εως). Προέρχονται από το αρχαία κλίση σε -ις (Τα σε -ση (από το -σις).
  όπως γνώση, λύση, πόλη

Ιδιαιτερότητες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η λύση οι λύσεις
      γενική της λύσης* των λύσεων
    αιτιατική τη λύση τις λύσεις
     κλητική λύση λύσεις
* παλιότερος λόγιος τύπος, λύσεως

Κατηγορία 
όπως το λύση - 116 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 120 λέξεις 

Κατηγορία
η νύφη

οι νύφες
οι νυφάδες
'-η, -ης / -'ες & -άδες, -άδων
 • Θηλυκά ανισοσύλλαβα παροξύτονα σε '-η με διπλό πληθυντικό σε -'ες & -άδες με μία γενική πληθυντικού σε -άδων
  όπως ξαδέρφη, νύφη

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η νύφη οι νύφες
νυφάδες
      γενική της νύφης των
νυφάδων
    αιτιατική τη νύφη τις νύφες
νυφάδες
     κλητική νύφη νύφες
νυφάδες
Ο δεύτερος πληθυντικός, λαϊκότροπος.

Κατηγορία 
όπως το νύφη - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ή
Προπαροξύτονα '-η ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η ασημόσκονη

οι ασημόσκονες
των ασημόσκονων
'-η, -ης / '-ες, '-ων με σταθερό τόνο

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ασημόσκονη οι ασημόσκονες
      γενική της ασημόσκονης των ασημόσκονων
    αιτιατική την ασημόσκονη τις ασημόσκονες
     κλητική ασημόσκονη ασημόσκονες

Κατηγορία 
όπως το ασημόσκονη - 23 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 25 λέξεις 

Κατηγορία
η ρίγανη

οι ρίγανες
των —
'-η, -ης / '-ες, χωρίς γενική πληθυντικού
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα προπαροξύτονα σε '-η με πληθυντικό '-ες. Ανήκει στα 'αναποφάσιστα'. Δεν είναι σαφές πώς θα τονιζόταν η γενική πληθυντικού.
  όπως ρίγανη

Ιδιαιτερότητες

 • Η κλίση της δημοτικής για λέξεις όπως η ανάπαψη, χωρίς αμφιβολία, δεν έχει γενική πληθυντικού.

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ρίγανη οι ρίγανες
      γενική της ρίγανης
    αιτιατική τη ρίγανη τις ρίγανες
     κλητική ρίγανη ρίγανες

Κατηγορία 
όπως το ρίγανη - 32 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 32 λέξεις 

Κατηγορία
η διανοούμενη

οι διανοούμενες
των διανοουμένων
των διανοούμενων
'-η, -ης, / '-ες, '-ων
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η διανοούμενη οι διανοούμενες
      γενική της διανοούμενης των διανοούμενων
διανοουμένων
    αιτιατική τη διανοούμενη τις διανοούμενες
     κλητική διανοούμενη διανοούμενες

Κατηγορία 
όπως το διανοούμενη - 8 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 8 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-η ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η δύναμη

της δύναμης/δυνάμεως
οι δυνάμεις
των δυνάμεων
Κατηγορία
η παγκοσμιοποίηση

της παγκοσμιοποίησης
'-η, -ης (-εως) / -'εις, '-εων με μετακινήσεις τόνου και δύο γενικές ενικού

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η δύναμη οι δυνάμεις
      γενική της δύναμης* των δυνάμεων
    αιτιατική τη δύναμη τις δυνάμεις
     κλητική δύναμη δυνάμεις
* παλιότερος λόγιος τύπος, δυνάμεως

Κατηγορία 
όπως το δύναμη - 3.744 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 3.752 λέξεις 

Κατηγορία 
όπως το παγκοσμιοποίηση - 322 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 329 λέξεις 

-ης θηλυκά

Θηλυκά σε -ης: κοινού γένους ουσιαστικά #από τα αρχαία ελληνικά
Οξύτονα θηλυκά σε -ής, στα ουσιαστικά Κοινού γένους
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η κριτής οι κριτές
      γενική του
του/της
κριτή
κριτού
των κριτών
    αιτιατική τον/την κριτή τους/τις κριτές
     κλητική κριτή κριτές
Η γενική ενικού σε -ού, λόγιος τύπος.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η συγγενής οι συγγενείς
      γενική του
του/της
συγγενή
συγγενούς
των συγγενών
    αιτιατική τον/τη συγγενή τους/τις συγγενείς
     κλητική συγγενή συγγενείς
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.
Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού,
σε -ους, σε -η, δείτε τα σχόλια στο Παράρτημα: «συγγενής».
Οξύτονα θηλυκά σε -ής, στα ουσιαστικά Κοινού γένους
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός     2ος πληθυντικός  
κοινού γένους αρσενικό θηλυκό
ονομαστική ο/η βουλευτής οι βουλευτές
βουλευτάδες4
οι βουλευτές
      γενική του
του/της
βουλευτή1
βουλευτού2
των βουλευτών
βουλευτάδων
των βουλευτών
    αιτιατική τον/τη βουλευτή τους βουλευτές
βουλευτάδες
τις βουλευτές
     κλητική βουλευτή
βουλευτά3
βουλευτές
βουλευτάδες
βουλευτές
1. Μόνο για το αρσενικό.
2. Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,
σε -ού, σε -ή, δείτε τα σχόλια στο Παράρτημα: «βουλευτής».
3. Κλητική σε επίσημο ή ειρωνικό ύφος.
4. Λαϊκότροπος ή ειρωνικός δεύτερος πληθυντικός για το αρσενικό.
Παροξύτονα/Προπαροξύτονα θηλυκά σε -ης, στα ουσιαστικά Κοινού γένους

Παρατηρήσεις

 • Αστάθεια στο σχηματισμό του θηλυκού.

Δείτε και

 • τα θηλυκά με λόγια κατάληξη -ις
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η λιμενάρχης οι λιμενάρχες
      γενική του
του/της
λιμενάρχη
λιμενάρχου
των λιμεναρχών
    αιτιατική τον/τη λιμενάρχη τους/τις λιμενάρχες
     κλητική λιμενάρχη
(λιμενάρχα)
λιμενάρχες
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.
Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,
σε -ου, σε -η, δείτε τα σχόλια στο Παράρτημα: «λιμενάρχης».
Και παλιότερη λόγια μορφή κλητικής ενικού σε ύφος επίσημο ή ειρωνικό.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η πρύτανης οι πρυτάνεις
      γενική του
του/της
πρύτανη
πρυτάνεως
των πρυτάνεων
    αιτιατική τον/την πρύτανη τους/τις πρυτάνεις
     κλητική πρύτανη πρυτάνεις
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.
Για την αστάθεια τύπων της γενικής ενικού του θηλυκού,
σε -εως, σε -η, δείτε τα σχόλια στο Παράρτημα: «πρύτανης».

-ις θηλυκά

συνεργάτις & άλλα αρχαιόκλιτα σε -ις
Κατηγορία
η συνεργάτις

οι συνεργάτιδες
-'ις, -'ιδος / -'ιδες, -ίδων/-'ιδων
 • Θηλυκά αρχαιόκλιτα σε -'ις με πληθυντικό -'ιδες. Προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά ή την καθαρεύουσα.
  όπως σκηνοθέτις, συνεργάτις

Παρόμοια κλίση έχουν

Δείτε και άλλα αρχαιόκλιτα σε -ις

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η συνεργάτις οι συνεργάτιδες
      γενική της συνεργάτιδος
(συνεργάτιδας)
των συνεργατίδων
(συνεργάτιδων)
    αιτιατική τη συνεργάτιδα τις συνεργάτιδες
     κλητική συνεργάτι (συνεργάτις) συνεργάτιδες
Κλίση από τα αρχαία ελληνικά. Οι τύποι γενικής '-ιδας, -'ιδων, στη δημοτική.

Κατηγορία 
όπως το συνεργάτις - 27 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 27 λέξεις 

-ος θηλυκά

Τα ισοσύλλαβα ουσιαστικά σε -ος με παρόμοιες κλίσεις και ποικιλία τύπων. Δείτε και ουδέτερα σε -ο με ανάλογη συμπεριφορά.
Για λεπτές διαφορές, οι κανόνες δεν είναι αυστηροί: ένα ουσιαστικό μπορεί να μεταπηδήσει σε παρεμφερή Κατηγορία.
  ός, ού, οί, ών (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'ναός' θηλυκά όπως 'οδός' κοινού γένους όπως 'γιατρός' & ουδέτερα όπως 'βουνό'
  'ος, 'ου, 'οι, 'ων (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'δρόμος' & 'υπνάκος'   θηλυκά όπως 'διχοτόμος' & 'νόσος' κοινού γένους όπως 'ζωγράφος' & ουδέτερα όπως 'πεύκο'
  '-ος, 'ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως 'άνθρωπος' θηλυκά όπως 'άμπελος' & 'ήπειρος'  
και όπως 'διάμετρος'
κοινού γένους όπως 'κάτοχος' & ουδέτερα όπως 'άτομο'
  '-ος, 'ου/'-ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως 'όροφος'   κοινού γένους όπως 'μέτοχος' & ουδέτερα όπως 'πρόσωπο'  
  '-ος, 'ου/'-ου, '-οι, 'ων, 'ους/'-ους   αρσενικά όπως 'δάσκαλος'   κοινού γένους όπως 'κάτοικος'  
  συνδυασμοί αρσενικά όπως 'καρδινάλιος'   θηλυκά όπως 'πανσέληνος' κοινού γένους όπως 'βιομήχανος'   & ουδέτερα όπως 'βούτυρο'  
  '-ος, '-ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως το 'χοντράνθρωπος'      
  '-ος, '-ου, '-οι, '-ων (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως 'αντίλαλος'   κοινού γένους όπως 'ιμπρεσάριος'   & ουδέτερα όπως 'σίδερο'

Τα ουδέτερα σε -ος έχουν διαφορετική κλίση: 'γεγονός', 'δάσος', 'άνθος', 'έδαφος'
Οξύτονα -ός: ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η οδός

οι οδοί
των οδών
-ός, -ού / -οί, -ών

Παρόμοια κλίση έχουν

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η οδός οι οδοί
      γενική της οδού των οδών
    αιτιατική την οδό τις οδούς
     κλητική οδέ οδοί

Κατηγορία 
όπως το οδός - 19 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 27 λέξεις 

ιδιωματικά
-ος, -ος
 • Ιδιωματικά θηλυκά ή της δημοτικής, οξύτονα ισοσύλλαβα σε -ός που προφέρονται με συνίζηση δεν φέρουν τόνο και έχουν ιδιαίτερη κλίση
  όπως η Χιος, της Χιος (ιδιωματικός τύπος του Χίος)

Δείτε και

Όπως
η Χιος
της Χιος
Παροξύτονα -'ος: ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η διχοτόμος

οι διχοτόμοι
των διχοτόμων
-'ος, -ου / -'οι, -'ων

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

Παρόμοια κλίση έχουν

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η διχοτόμος οι διχοτόμοι
      γενική της διχοτόμου των διχοτόμων
    αιτιατική τη διχοτόμο τις διχοτόμους
     κλητική διχοτόμε
(διχοτόμο)
διχοτόμοι

Κατηγορία 
όπως το διχοτόμος - 14 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 35 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η νόσος οι νόσοι
      γενική της νόσου των νόσων
    αιτιατική τη νόσο τις νόσους
     κλητική νόσε νόσοι

Κατηγορία 
όπως το νόσος - 30 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 33 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ος: ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η άμπελος

οι άμπελοι
των αμπέλων
'-ος, -'ου / '-οι, -'ων
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα προπαροξύτονα σε '-ος που κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού και έχουν κλητική ενικού σε . Είναι αρχαιοπρεπείς λέξεις.
  όπως άμπελος, κάμηλος, κάμινος, λήκυθος, σύνοδος

Παρόμοια κλίση έχουν

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η άμπελος οι άμπελοι
      γενική της αμπέλου των αμπέλων
    αιτιατική την άμπελο τις αμπέλους
     κλητική άμπελε άμπελοι

Κατηγορία 
όπως το άμπελος - 76 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 93 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ήπειρος οι ήπειροι
      γενική της ηπείρου των ηπείρων
    αιτιατική την ήπειρο τις ηπείρους
     κλητική ήπειρε
(ήπειρο)
ήπειροι

Κατηγορία 
όπως το ήπειρος - 33 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 42 λέξεις 

Κατηγορία
η διάμετρος

οι διάμετροι
οι διάμετρες
'-ος, -'ου / '-οι& -'ες, -'ων
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η διάμετρος οι διάμετροι (διάμετρες)
      γενική της διαμέτρου των διαμέτρων
    αιτιατική τη διάμετρο τις διαμέτρους (διάμετρες)
     κλητική διάμετρε (διάμετρο) διάμετροι (διάμετρες)

Κατηγορία 
όπως το διάμετρος - 30 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 37 λέξεις 

Κατηγορία
η πανσέληνος

οι πανσέληνοι
των πανσέληνων
των πανσελήνων
'-ος, -'ου / '-οι, -'ων
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα προπαροξύτονα σε '-ος με διπλούς τύπους στην γενική ενικού και πληθυντικού και στην αιτιατική πληθυντικού. Με δύο κλητικές ενικού. Συνδυάζουν όλους τους τύπους των θηλυκών σε '-ος και τις μετακινήσεις του τόνου.
  όπως αεράκατος, ασβεστοκάμινος, πανσέληνος

Παρόμοια κλίση έχουν

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η πανσέληνος οι πανσέληνοι
      γενική της πανσέληνου
πανσελήνου
των πανσέληνων
πανσελήνων
    αιτιατική την πανσέληνο τις πανσέληνους
πανσελήνους
     κλητική πανσέληνε
(πανσέληνο)
πανσέληνοι
Οι δεύτεροι τύποι γενικής, αιτιατικής, είναι παλιότεροι, λόγιοι.

Κατηγορία 
όπως το πανσέληνος - 7 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 7 λέξεις 

-ου θηλυκά

Άκλιτα: μόνον επώνυμα
-ου
-ου
-'ου ή '-ου (Δείτε Κλίση επωνύμων)
 • Γυναικεία επώνυμα σε -ου παροξύτονα ή προπαροξύτονα μένουν πάντα άκλιτα, ενώ κάποια από τα αντίστοιχα ανδρικά έχουν διαφορετικό πληθυντικό.
  όπως Οικονόμου, Σταύρου, Δημητρίου
Δείτε Επώνυμα#-ου
Οξύτονα -ού: ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η αλεπού

της αλεπούς
οι αλεπούδες
-ού, -ούς / -ούδες, -ούδων
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η αλεπού οι αλεπούδες
      γενική της αλεπούς των αλεπούδων
    αιτιατική την αλεπού τις αλεπούδες
     κλητική αλεπού αλεπούδες

Κατηγορία 
όπως το αλεπού - 161 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 162 λέξεις 

-υ θηλυκά

Θηλυκά σε
ξενικά χωρίς πληθυντικό
 
Κατηγορία
η Βίκυ

της Βίκυς
', -υς
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα παροξύτονα σε '-υ με γενική ενικού -υς χωρίς πληθυντικό
  όπως τα ξενικά χαϊδευτικά ονόματα Βίκυ
  Γράφονται και με ελληνική κατάληξη -η όπως Βίκη
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική η Βίκυ
      γενική της Βίκυς
    αιτιατική τη Βίκυ
     κλητική Βίκυ

Κατηγορία 
όπως το Βίκυ - 4 λέξεις 

-υς θηλυκά

Αρχαιόκλιτα θηλυκά ουσιαστικά όπως
 • η δρυς, της δρυός, με πληθυντικό οι δρύες
 • η ισχύς, της ισχύος, με πληθυντικό οι ισχύες (παρόμοια κλίση έχει το αρσενικό ιχθύς)
 • και άλλα, όπως τα σε -υς, -υος, η Δίρφυς, της Δίρφυος
Δείτε #από τα αρχαία

-ω θηλυκά

Θηλυκά σε , -ως, -ωρ
αρκετές είναι αρχαιόπρεπες κλίσεις: στα νέα ελληνικά, δεν έχουν πληθυντικό (όπως η #ηχώ, η #αιδώς, η #άλως)
 
Οξύτονα -ώ: ισοσύλλαβα χωρίς πληθυντικό
Κατηγορία
η Ρηνιώ

της Ρηνιώς
, -ώς

Παρατήρηση

↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική η Ρηνιώ
      γενική της Ρηνιώς
    αιτιατική τη Ρηνιώ
     κλητική Ρηνιώ

Κατηγορία 
όπως το Ρηνιώ - 147 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 147 λέξεις 

Κατηγορία
η ηχώ

της ηχώς
της ηχούς
, -ώς & -ούς
 • Θηλυκά ισοσύλλαβα οξύτονα σε -'ω από τα αρχαία ελληνικά με γενική ενικού της δημοτικής σε -ώς αλλά και την αρχαία σε -ούς (-οῦς). Χωρίς πληθυντικό.
  όπως ηχώ, πειθώ, φειδώ

Παρατηρήσεις

 • για ονόματα σύγχρονα χρησιμοποιούμε τη γενική -ώς (της φίλης μου της Σαπφώς)
 • για ονόματα αρχαίων γυναικών, αγαλαμάτων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την αρχαία γενική σε -ούς (ένα ποίημα της Σαπφούς, η στήλη της Ηγησούς)
 • ονόματα θεοτήτων όπως η Πειθώ, γενική μόνο σε -ούς ενώ, η πειθώ, της πειθώς & πειθούς.
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική η ηχώ
      γενική της ηχώς
ηχούς
    αιτιατική την ηχώ
     κλητική ηχώ
Η γενική ενικού -ούς είναι λόγια, αρχαιόπρεπη.

Κατηγορία 
όπως το ηχώ - 18 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 18 λέξεις 

Παροξύτονα -'ω: ισοσύλλαβα
Κατηγορία
η τρελέγκω

της τρελέγκως
οι τρελέγκες
-'ω, -'ως / -'ες, -ών

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η τρελέγκω οι τρελέγκες
      γενική της τρελέγκως των τρελέγκων
    αιτιατική την τρελέγκω τις τρελέγκες
     κλητική τρελέγκω τρελέγκες
Ο πληθυντικός σε -ες είναι σπάνιος.

Κατηγορία 
όπως το τρελέγκω - 37 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 56 λέξεις 

Οξύτονα -ώς: ισοσύλλαβα χωρίς πληθυντικό
Κατηγορία
η αιδώς

της αιδούς
-ώς, -ούς
 • Θηλυκά αρχαία ισοσύλλαβα οξύτονα σε -ώς με γενική ενικού -ούς {-οῦς} χωρίς πληθυντικό
  όπως αιδώς, ηώς
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική η αιδώς
      γενική της αιδούς
    αιτιατική την αιδώ
     κλητική αιδώ

Κατηγορία 
όπως το αιδώς - 3 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 3 λέξεις 

Παροξύτονα -'ως: ισοσύλλαβα χωρίς πληθυντικό
Κατηγορία
η άλως

της άλω
-'ως, -'ω
 • Θηλυκά αρχαία ισοσύλλαβα παροξύτονα σε -'ως με γενική ενικού -'ω χωρίς πληθυντικό.
  όπως άλως
  παρόμοια κλίνεται η Κως που δε φέρει τόνο (αρχαίο Κῶς)
 • Είναι τα θηλυκά «αττικόκλιτα» της αρχαίας δεύτερης κλίσης των ουσιαστικών (που είχαν και πληθυντικό με υπογεγραμμένο το ιώτα: αἱ ἅλῳ)
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική η άλως
      γενική της άλω
    αιτιατική την άλω
     κλητική άλω

Κατηγορία 
όπως το άλως - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

Παροξύτονα -'ωρ: ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
η βασιλομήτωρ

της βασιλομήτορος
οι βασιλομήτορες
-'ωρ, -ορος / -'ορες, -όρων

Παρόμοια κλίση έχουν:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η βασιλομήτωρ οι βασιλομήτορες
      γενική της βασιλομήτορος των βασιλομητόρων
    αιτιατική τη βασιλομήτορα τις βασιλομήτορες
     κλητική βασιλομήτορ βασιλομήτορες

Κατηγορία 
όπως το βασιλομήτωρ - 6 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 6 λέξεις 

από τα αρχαία επεξεργασία

Κατηγορία:Ουσιαστικά αρχαιόκλιτα θηλυκά (νέα ελληνικά)

Θηλυκά με τύπους από αρχαίες κλίσεις, ή θηλυκά με μερικές πτώσεις αρχαιότροπες όπως η γενική ενικού -εως (όπως στο #λύση, #δύναμη) Ήδη συναντήσαμε τα πιο συνηθισμένα.
Αρκετά από τα κοινού γένους, έχουν και παράλληλο τύπο της δημοτικής (η επιστήμων - η επιστημόνισσα, η βουλευτής - η βουλευτίνα).


#-α

-ας Κοινού γένους με λόγια γενική ενικού

#-η

-ης Κοινού γένους με λόγια γενική ενικου

-ις

#-ος

-ους

#-υς

#-ω

-ων Κοινού γένους -ων

-ωρ

-ως

ανώμαλα επεξεργασία

Δείτε το Παράρτημα:ανώμαλα ουσιαστικά

και την Κατηγορία:Ουσιαστικά ιδιόκλιτα θηλυκά (νέα ελληνικά)
όπως η Χιος, της Χιος


#Άκλιτα θηλυκά: Κατηγορία:Ουσιαστικά άκλιτα θηλυκά (νέα ελληνικά)


#Διπλόμορφα


#Διπλοκατάληκτα


#Ελλειπτικά