Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

οδού θηλυκό

  1. οδός, στη γενική του ενικού