Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'συνεργάτις' (νέα ελληνικά)

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η συνεργάτις οι συνεργάτιδες
      γενική της συνεργάτιδος
(συνεργάτιδας)
των συνεργατίδων
(συνεργάτιδων)
    αιτιατική τη συνεργάτιδα τις συνεργάτιδες
     κλητική συνεργάτι (συνεργάτις) συνεργάτιδες
Κλίση από τα αρχαία ελληνικά. Οι τύποι γενικής '-ιδας, -'ιδων, στη δημοτική.
Κατηγορία όπως «συνεργάτις» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Παροξύτονα Θηλυκά από την καθαρεύουσα ή τα αρχαία ελληνικά σε -ις, γενική -ιδος

η συνεργάτις, της συνεργάτιδος


Περισσότερα στο Παράρτημα

για τους συντάκτες: {{el-κλίση-'συνεργάτις'}}