Πρότυπο:el-κλίση-'συνεργάτις'

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η συνεργάτις οι συνεργάτιδες
      γενική της συνεργάτιδος
(συνεργάτιδας)
των συνεργατίδων
(συνεργάτιδων)
    αιτιατική τη συνεργάτιδα τις συνεργάτιδες
     κλητική συνεργάτι (συνεργάτις) συνεργάτιδες
Κλίση από τα αρχαία ελληνικά. Οι τύποι γενικής '-ιδας, -'ιδων, στη δημοτική.
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «συνεργάτις» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Πρότυπο κλίσης για αρχαιόκλιτα θηλυκά σε -ις, γενική -ιδος όπως στην καθαρεύουσα ή τα αρχαία ελληνικά


{{el-κλίση-'συνεργάτις'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'συνεργάτις' (νέα ελληνικά)


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Ονομαστικές παράμετροι επεξεργασία

  • |α=εν     Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς πληθυντικό.
  • |α2=εν   Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: στον ενικό -όμως υπάρχει και πληθυντικός-
  • |α=πλ     Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς ενικό.
  • |α2=πλ   Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: στον πληθυντικό -όμως υπάρχει και ενικός-
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα=   Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Παραδείγματα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

Παρόμοιες κλίσεις

Το Πρότυπο καλεί το Module:el-nouns-decl