Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'δάσος' (νέα ελληνικά)

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το δάσος τα δάση
      γενική του δάσους των δασών
    αιτιατική το δάσος τα δάση
     κλητική δάσος δάση
Κατηγορία όπως «δάσος» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Παροξύτονα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ος, γενική -ους, πληθυντικό , γενική πληθυντικού -ών

το δάσος, του δάσους, τα δάση, των δασών

Με δύο πληθυντικούς: το βύθος, τα βύθη και τα βύθια. Το θάρρος, τα θάρρη και τα θάρρητα
Ειδικές περιπτώσεις: το χόντρος

Δείτε και τα παροξύτονα όπως το 'άνθος' με γενική πληθυντικού -έων

και τα προπαροξύτονα όπως το 'έδαφος'


Περισσότερα στο Παράρτημα

για τους συντάκτες: {{el-κλίση-'δάσος'}}