Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σαλπίγγων θηλυκό